فرایند کنترل جذب و دفع

Intake & Output

وجود دستور پزشک مبنی بر کنترل جذب و دفع برای بیمار

درج مشخصات بیمارروی برگه چارت جذب و دفع و نصب کنار تخت بیمار

 

توضیح به بیمار و همراه او در مورد دلیل و اهمیت کنترل جذب و دفع

 

آموزش به بیمار در مورد نحوه اندازه گیری مایعات خوراکی و جمع آوری ادرار در ظرف مدرج

یادداشت نوع و میزان مایعات دریافتی و زمان آن در چارت مربوطه + کلیه مایعات وریدی (خون و سرم)

استفاده از لوازم حفاظت شخصی جهت اندازه گیری ترشحات و مایعات دفعی

 

یادداشت میزان ، نوع و زمان مایعات دفعی (ادرار،ترشحات سوند معده ، درنهای زخم ، چست تیوب)

محاسبه میزان کل مایعات در یافتی در پایان هر شیفت و ثبت آن در پرونده

 

در صورت عدم تناسب بین میزان جذب و دفع یا بروز علائم اولیگوری و آنوری گزارش به پزشک و ثبت در پرونده

 10

ثبت میزان جذب و دفع در گزارش پرستاری و چارت علائم حیاتی موجود در پرونده

توجهات پرستاری Attention Nursing

1 – بیمار چند سال دارد

2 – میزان عادی مصرف و دفع مایعات چقدر است

3 – آیا اخیرا اختلال در این میزان شده است

4 – آیا بیمار اخیرا دچار کاهش یا افزایش وزن شده است

5 – آیا بیمار از مشکلات کلیوی ، اسهال و غیره رنج می برد

6 – بیمار تحت درمان با چه داروهایی است

7 – آیا علائم ادم و احتباس آب دارد

8 – آیا علائم Dehydration دارد

9 – نتایج آزمایشها از نظر آب و الکترولیت ها چگونه است

10 – بیمار از چه راه هایی مایعات دفع و از چه راه هایی جذب می کند

11 – آیا بیمار به مقدار کافی مایعات و الکترولیت دریافت می کند

12 – آیا دستور غذایی و سرمی بیمار به موقع رعایت شده است

13 – آیا دهان و پوست بیمار در وضعیت مناسبی قرار دارد

نکات پرستاری Nursing Tips

1 – مقدار I & o را با روزهای قبل مقایسه کنید

2 – اختلال تعادل مایعات و الکترولیتها می تواند اثرات جدی روی اعمال بدن داشته باشد

3 – پرستار باید با علائم عدم تعادل آشنایی داشته باشد ( مثل تورم ، تنگی نفس شدید ، علائم کم آبی { Dehydration } )

4 – بیمارانی که تب دارند مایعات بیشتری از دست می دهند و نیاز بیشتری به جذب مایعات دارند

5 – افراد مبتلا به سوختگی شدید یا خونریزی شدید در معرض کم آبی هستند و نیاز بیشتری به جذب

مایعات دارند

6 – در اثر کم آبی شدید احتمال شوک وجود دارد که باید به علائم آن آشنا باشیم ( فشار خون پایین ، نبض

بالا ، تعریق شدید ، پوست سرد )

7 – یک فرد بالغ بطور متوسط در 24 ساعت نیاز به 2100 تا 2900 میلی لیتر مایع دارد

8 – اطفال در مقایسه با بالغین نیاز به حجم بیشتری از مایعات نسبت به وزن خود دارند

9 – قانونا باید جذب با دفع متناسب و حدودا برابر باشد

10 – میانگین دفع مایعات در بالغین حدود 1100 تا 1700 میلی لیتر در 24 ساعت می باشد

11 – هر وقت اختلالی در تعادل مایعات و الکترولیت ها پیش آید باید هرچه سریعتر برطرف شود

Normal = 60cc/Hour – Oliguri = 30cc/Hour – Anuri = 10cc/Hour – Poliuria = Upper 60cc/Hour