راهنمای شماره 1

قوانین گندزدایی

طبقه بندی کلی روشهای گندزدایی و پاکسازی

یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی ، کاهش تعداد یا از بین بردن عوامل میکروبی محیط ( شامل سطوح ، ابزار و ... ) میباشد که به این منظور بایستی از روشهای مختلفی استفاده کرد. به این منظورپاک نمودن خون و ترشحات بدن از روی وسیله،  قبل از گندزدایی یا استریل کردن ضروری می باشد.

1)پاکسازی و شستشو ( cleaning  ) :

به معنی زدودن فیزیکی آلودگی از سطح میباشد. پاکسازی موثر ، مکمل پروسه گندزدایی و استریلیزاسیون است .با پاکسازی موثر از غیرفعال شدن مواد گندزدا ، توسط بقایای مواد آلی جلوگیری گشته و امکان تماس با مواد گندزدا یا عامل استریل کننده فراهم می شود.

2)  گندزدایی یا ضدعفونی: ( disinfection)  به معنی از بین بردن میکروارگانیسمهای فعال و یا کاهش تعداد آنهادر اشیاء بی جان تاحدی که برای سلامتی مضر نباشد و با روشهای فیزیکی قابل انجام است . با این عمل نمی توان اسپورها را از بین برد.                

مواد  گندزدا ساختارهای متفاوتی دارند که استفاده از هر کدام دارای منافع و مشکلات خاص خود می باشد. درهنگام انتخاب یک ماده گند زدا  داشتن حداکثر کارائی و حداقل ضرر شرط اصلی است. از عوامل موثر در فعالیت یک ماده گندزدا  غلظت ، زمان تماس و دما میباشد.

یک ماده گندزدای ایده ال باید در حداقل غلظت در کوتاهترین زمان و در دمای معمول اتاق بهترین اثررا داشته و همچنین با محیط زیست سازگار بوده و برای افراد در تماس ، خطر چندانی نداشته باشد.

3)استریل کردن sterization) ) :

طی این عمل کلیه میکروارگانیسمهای زنده از جمله ویروسها و اسپورها از بین می روند.

 استریل کردن به دو شیوه شیمیایی و گرمایی انجام می شود.

 طبقه بندی ابزار پزشکی بر اساس ریسک  انتقال عفونت :

 ابزار و وسایلی که برای تشخیص و درمان مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به ریسک احتمالی ایجاد عفونت  و محل ورودشان به بدن به سه دسته تقسیم میگردند که برای هر سطح به روشهای پاکسازی و گندزدایی خاصی نیاز می باشد.  

 

ریسک انتقال عفونت

وسیله مورد استفاده

مثال

سطح ضدعفونی مورد نیاز

بحرانی یا حیاتی

(Critical)

 

هرگونه وسیله ای که  به داخل سیستم عروقی یا بافتهای استریل وارد میشود

وسایل جراحی ، آرتروسکوپی و بیوپسی و.....

استریلیزاسیون

نیمه بحرانی یا نیمه حیاتی

Semi-critical))

وسایلی که در تماس با غشاهای مخاطی و پوست آسیب دیده و  غیر سالم قرار میگیرند

واژینال اسپکولوم ،آندوسکوپ

و ابزار بیهوشی و...

ضدعفونی سطح بالا

غیر بحرانی  یا غیر حیاتی

((non-critical

وسایلی که در تماس با پوست سالم هستند یا با بیمار تماس ندارند

تختخوا بها ، دستگاه اندازه گیری فشارخون و .....

ضدعفونی سطح متوسط یا پایین

طبقه بندی روشهای گندزدایی بر حسب قدرت از بین بردن میکروارگانیسمها

گندزدایی در سه سطح صورت می پذیرد:

1-سطح بالا یا High level : ترکیبات این گروه شامل: پراکسید هیدروژن – پراستیک اسید-گلوتارالدئید- فرمالدئید

2-سطح متوسط یا Intermediate level : ترکیبات این گروه شامل : ترکیبات کلر– ترکیبات ید ( بتادین –الکل یده) الکل 70 درجه)  بیشتر از ده دقیقه )

3-سطح پایین یا Low level : ترکیبات این گروه شامل: ترکیبات فنل  –  ترکیبات آمونیوم

 

سطح گندزدایی

اسپور باکتریها

باسیل سل

باکتریها

قارچها

ویروسهای بدون پوشش

ویروسهای پوشش دار

بالا                 high level

- /+

+

+

+

+

+

متوسط     intermediate

-

+

+

+

- /+

+

پایین              low level

-

-

- /+

- /+

- /+

+

  راهنمای شماره2

خصوصیات یک ماده گندزدای خوب:

1- وسیع الطیف باشد.

2-  سریع الاثر باشد.

3- تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نگیرد: در حضور مواد آلی (خون –خلط- مدفوع) فعالیت خود را حفظ کند.

4- غیر سمی باشد : برای فرد مصرف کننده محرک و مضر نباشد.

5-برای استفاده سطوح مناسب باشد : نباید بر روی لوازم و سطوح فلزی خاصیت خورندگی داشته باشد و نباید باعث فرسایش مواد پارچه ای , لاستیک ،پلاستیک و.... شود.

6- پس از مصرف اثر باقی مانده روی سطوح نداشته باشد.

7- طرز استفاده از آن آسان باشد.

8- فاقد بو باشد یا بوی مطبوع داشته باشد.

9- مقرون به صرفه باشد.

10- محلول یا محلول در آب باشد.

11- غلظت و رقت مورد نظر ثبات داشته باشد.

12- خاصیت پاک کنندگی داشته باشد.

توجهات:

v    کلیه وسائل قبل از گندزدایی باید با آب و دترجنت شسته و تمیز گردند.

v    الکل باعث تخریب وسائل لنزدار می شود.

v    وایتکس با مواد نیتروژن دار (آمونیاک –اوره) یا مواد آلی (استون – فرمالدئید) مخلوط نشود زیرا کارسینوژن است.

v    وایتکس با مایعات اسیدی بدن (ادرار) یا اسید مخلوط نشود چون تولید گاز کلر سمی می کند.

v    هنگام مصرف وایتکس ، آنرا با آب رقیق کنید ودما از 40 درجه تجاوز نکند.

v    فرمالدئید کارسینوژن می باشد.

v    گلوتارآلدئید دارای بخارات سمی مضر جهت پوست –چشم و تنفس می باشد.در هنگام مصرف از دستکش – عینک و رسپیراتور فیلتردار (ماسک N95 )استفاده شود .درب ظرف حاوی محلول گلوتارال  ، باید بسته باشد.

v    گلوتارالدئید بعد از اضافه نمودن محلول فعال کننده به رنگ سبز کم رنگ در می آید که نشان دهنده فعال بودن محلول است این محلول برای 14 روز فعال است و بعد از آن باید دور ریخته شود.

v    هر محلول گندزدا در طول مدت قابل نگهداری بدفعات قابل استفاده می باشد مشروط بر این که وسائل قبل از غوطه ور شدن در آن تمیز شده باشند و در ظروف درب بسته باشد مثلاً وایتکس 2% طی 24 ساعت بدفعات قابل استفاده میباشد.

v     الکل 96 درجه قدرت گندزدایی ندارد و جهت گندزدایی باید به الکل 70 درجه تبدیل گردد.

v    تمامی محلولهای گندزدا ، در هنگام استفاده در بخش بایستی دارای مشخصات باشد .(نام محلول ،درصد رقت ، زمان تهیه  و تاریخ انقضاء ثبت گردد).

 راهنمای شماره3

نمونه ای از وسائلی که باید استریل گردند:

1-    فورسپس نمونه برداری آندوسکوپ                    

2-    آندوسکوپ نوع انعطاف پذیر

3-    ایمپلنتها

4-    وسائل داخل عروقی

5-    سوزن BM

6-    ستهای جراحی

7-    اسپکولوم

8-    ظروف آزمایشات میکروبیولوژی

9-    دستگاه بخور

    11   - شیر دوش

    12- لوله های خرطومی ونتیلاتور (ترجیحا یکبار مصرف استریل ، استفاده شوند )

    13- ست بی هوشی

    14- پروب دستگاه کرایوتراپی (فریز)

     15- کاپ واکیوم

 کلیه وسائل این گروه بعد از استفاده با آب و صابون شسته و تمیز می گردند سپس اتوکلاو می گردند .

راهنمای شماره4

نمونه ای از  وسائلی که باید گندزدایی سطح بالاشوند:

1-وسائل مربوط به امور دندانپزشکی : آینه – کندانسور – آمالگام کریر

2-نوک دستگاه تونومتر (اندازه گیری فشار داخل چشم )

3-کلیه تجهیزات تنفس ( اعم از ماسک اکسیژن – ماسک بی هوشی – لوله های خرطومی – تیغه های لارنگوسکوپ-  آمبوبگ )

 بعد از استفاده با آب و صابون شسته و تمیز می گردند سپس گندزدایی سطح بالا انجام می شود.

 راهنمای شماره5

نمونه ای از وسائلی که باید گندزدایی سطح متوسط شوند:  

1-اسپکولوم گوشی و وسائل معاینه گوش و بینی

2- قسمت سر ماشین ریش تراش برقی

3- ترمومتر در فواصل بین بیماران

4 – باتل ساکشن

6- بالش و تشک پلاستیکی

7- مانیتور و پدالهای دفیبریلاتور

8- دسته لارنگوسکوپ

9-گندزدایی حمام

10- وسائل تمیز کننده (تی و سطل)

11- بین کثیف

12- تلفن

13- دستشویی ها

14- نگهدارنده قطعه دهانی و توربین و کندانسور اسپیرومتر

15-سطل زباله

16-کیبورد رایانه

17- وان حمام                                         

18– لوازم و اسباب نوزاد                                                         

19- ملحفه ها                                         

20- عصا                                            

22 – میز غذاخوری                         

23– اسباب و لوازم بیمار

24–کف زمین

25– چکش رفلکس

26- الکترود دستگاه EEG – ECG

27– لگن- تخت- نرده کنار تخت

28–دیوار 

29-انکوباتور

30-لاکرها

31-ترالی ها

32- میز معاینه و سینی معاینه

33- گوشی تلفن

34- ترمومتر

              بعد از استفاده با آب و صابون شسته و تمیز می گردند سپس گندزدایی سطح متوسط انجام می شود.

راهنمای شماره6

نمونه ای از  وسایل یکبار مصرف

1- ایروی

2- ماسک وسوند اکسیژن                                       

3- سوند ساکشن    

4- قطعه دهانی اسپیرومتر    

5- آبسلانگ

6- لوله های خرطومی دستگاههای بیهوشی و ونتیلاتور

7-  ست بیهوشی   

8- اسپکولوم

9- ماسک و کانول اکسیژن

            راهنمای شماره

محلولهای موجود در بیمارستان

وایتکس 9/1(محلول وایتکس 5/0% )

طرز تهیه : یک قسمت وایتکس غلیظ+ نه قسمت آب 

طریقه کاربرد :جهت گندزدا یی  لوازم  و سطوح آلوده یا دارای آلودگی واضح

(محلولی که به صورت روزانه از واحد خدمات عمومی ارائه میگردد محلول وایتکس 9/1 است ).

وایتکس 49/1  ( محلول وایتکس 1/0%)

 طرز تهیه : یک قسمت وایتکس 9/1 + 4 قسمت آب

طریقه کاربرد : جهت گندزدایی لوازم و سطوح که دارای آلودگی واضح نیستند یا میزان آلودگی کمتری دارند.

توجه :            
1)  وایتکس بعداز رقیق شدن بایستی به صورت روزانه تهیه شده و ماندگاری آن فقط 24 ساعت است .

2 ) محلول وایتکس هم جهت گندزدایی سطوح و تجهیزات استفاده میگردد.

3) در صورت استقاده از وایتکس جهت گندزدایی تجهیزات ، بایستی ابزار به مدت 20- 15 دقیقه در درون آن قرار گیرند وبلافاصله آبکشی گردد قرار دادن وسیله به مدت بیش از زمان فوق، باعث خورندگی وسیله می گردد.

4 ) بعد از رقیق دور از نور نگاهداری گردد.

سارفوسپت یک :

شستشو و گندزدایی سطوح قابل شستشو با آب

 کاربرد : گندزدایی سطوح کف و دیوار ،سرویس های بهداشتی و حمام بیماران ،سینک اسکراب و سینک ظرفشویی و....

طریقه مصرف : محلول را به صورت 1% ( ده سی سی در یک لیتر آب معمولی ) رقیق کرده و سطح را با آن آغشته کرده و با یک وسیله مانند فرچه یا جاروی پلاستیکی آن را روی سطح بمالید تا کف ایجاد شود ،5تا 10 دقیقه صبر کرده تا محلول گندزدا اثر خودرا اعمال کند و سپس آبکشی نمایید مدت زمان نگاهداری تا 7 روز پس از تهیه است .

 سارفوسپت دو:

گندزدایی سطوح غیر قابل شستشو با آب

 کاربرد : سطوح دیوارهای غیر قابل شستشو ،اثاثیه ، تجهیزات بخش مثل مبلمان و تخت

ابتدا سطح را از آلودگی قابل رویت تمیز کرده و سپس محلول را به صورت 1% ( ده سی سی در یک لیتر آب معمولی ) رقیق کرده و سطوح را با دستمال آغشته و اسکراب نمایید، 5تا 10 دقیقه صبر کنید تا محلول گندزدا اثر خود را اعمال کند .میتوان محلول رقیق شده را اسپری هم کرد.

طریقه مصرف : به صورت 1% یعنی 10 سی سی در یک لیتر آب معمولی رقیق میگردد .

مدت زمان نگاهداری تا 7 روز پس از رقیق شدن است .

توجه :

مثال : در شستشوهای کلی بخش که تخت و وسایل با آب شستشو میشوند میتوان از سارفوسپت یک برای گندزدایی آنها استفاده کرد ولی در حالت نظافت و گندزدایی روزانه که تجهیزات  فوق با آب شستشو نمی شوند باید از سارفوسپت دو استفاده نمود.

سارفوسپت کوئیک :

محلول گندزدای سریع الاثر برای گندزدایی و پاک کردن سریع سطوح و اشیا ء ، آماده به مصرف

 روش مصرف : محلول آماده به مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد .سطح مورد نظر را از بقایای قابل رویت آلودگی (خون ، بزاق و.... ) پاک کرده و سپس محلول را روی آن اسپری کنید و پس از 30 ثانیه سطح را با یک دستمال تمیز کنید .

از پاشیدن محلول بر روی وسایل الکترونیکی و الکترونیکی در حالت روشن خودداری گردد.

موارد مصرف : پاک و گندزدایی کردن سطوح محیطی کوچک و اشیاء که نیاز به گندزدایی سریع و قوی دارند مانند سطوح در تماس با بیماران مانند تخت ،کابینت ها ،سطوح تجهیزات در کلینیک ها ،آزمایشگاهها سطوح ابزارهای تشخیصی فلزی مانند آرتروسکوپ و دسته لارنگوسکوپ و..... سطوح ایستگاه پرستاری

   گلوتارالدئید  

سایدکس یا گلوتارال 2% :

طریقه آماده کردن : همراه این محلول یک ظرف کوچکتر حاوی محلول فعال کننده و نیز نیتریت سدیم به منظور جلوگیری از زنگ زدن لوازم وجود دارد .محتوی ظرف فعال کننده را به محلول گلوتارال 2% اضافه و مخلوط کنید.محلول به رنگ سبز کمرنگ تبدیل میشود که نشان دهنده فعال بودن محلول است .این محلول برای 14 روز فعال است و پس از این مدت بایستی دور ریخته شود.

طریقه کاربرد : پس از شستشوی کامل لوازم و تجهیزات و قطعات ،آنها را خشک کرده و در محلول گلوتارال فعال شده فرو ببرید و درب ظرف را برای جلوگیری از تبخیر ببندید و برحسب نیاز به یکی از دو روش زیر عمل کنید :

1)برای گندزدایی : پس از 20 دقیقه لوازم را از محلول خارج نموده و قبل از استفاده آبکشی نمایید.

2) برای استریلیزاسیون : پس از مدت 10 ساعت به روش استریل لوازم را از محلول خارج نموده و با آب استریل کاملا بشویید و دقت نمایید لوله ها  مجاری تنفسی کاملا آبکشی شوند و قبل از مصرف وسایل را خشک نمایید. از این محلول جهت گندزدایی در سطوح بالا استفاده میگردد.

توجه : محلول فعال کننده ممکن است 50 سی سی یا 60 سی سی باشد که جهت آماده کردن یک لیتر از محلول سایدکس ، مقدار 5/12 سی سی یا 15 لیتر از ماده فعال کننده مورد نیاز است .

هلومدفورته

گندزدای ابزار و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی

 موارد مصرف: گندزدای ابزار جراحی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و بیهوشی و انواع اندوسکوپ ها، قابل استفاده در ظروف غوطه ور سازی و در دستگاه های اولترا سونیک کلینر.

زمان و طیف اثر: فاقد آلدئید و فنل، رایحه ملایم، مطبوع و فاقد بخارات اسیدی و محرک سیستم تنفسی، عدم خورندگی، قابل استفاده در ظروف غوطه ور سازی و در دستگاه های اولترا سونیک کلینر

نحوه استفاده جهت گندزدایی وسایل  :

وسایل را مطابق جدول در آن غوطه ور نمایید محلول هلومد فورته را با آب معمولی و یکی از رقت های زیر تهیه نمایید.  سپس با آب معمولی آبکشی کرده و خشک نمائید.

 مدت زمان نگاهداری : 7 روز

 نحوه رقیق سازی :

 2 % : 20 سی سی محلول در 980 سی سی آب   مدت زمان اثر :  15  دقیقه

1 % : 10 سی سی محلول در 990 سی سی آب   مدت رمان اثر : 20 دقیقه

0/5 % : 5 سی سی محلول در 995 سی سی آب     مدت زمان اثر :    30 دقیقه 

نکات قابل توجه: می توانید هم ازظروف مخصوص غوطه وری ابزار و هم از دستگاه اولتراسونیک کلینر استفاده کنید.

راهنمای شماره 8

دستورالعملهای گندزدایی :

 مواد گندزدای  مصرفی در بخشهای عمومی وایتکس می باشد نحوه رقیق شدن به این ترتیب می باشد :

جهت گندزدایی عمومی محیط  49/1

جهت ترشحات خونی و مواد آلوده بدن   9/1

 هر بخش در طول هفته و هر روز نظافت می شود و به این ترتیب که طبق برنامه ای که توسط سرپرستار هر بخش تنظیم می شود در هر سه شیفت  کاری برنامه نظافت وجود دارد که بایستی انجام شده و در بین شیفتها باید برنامه نظافتی تحویل و تحول گردد .

   سطوح مربوط به بخشهای بیمارستان شامل کف اتاق ، دیوارها ، مبلمان و سایر وسایل که به ظاهر تمیز و خشک می باشند، از نظر خطر انتقال عفونت دارای ریسک پائین می باشند. وجود محیطی تمیز و مناسب برای اجرای استاندارهای بهداشتی و گندردایی عفونی لازم بوده و باعث اطمینان خاطر بیماران و سایر پرسنل می گردد. سطوح و وسایل مرطوب محیط مناسب تری را برای انتقال پاتوژنهای احتمالی و رشد میکروارگانیسم ها بوجود می آورند.

محلولهای پاک کننده و وسایلی که جهت نظافت استفاده می شوند ، ممکن است شدیداً با باکتریها آلوده شده باشند که بایستی پس از اتمام نظافت سریعاً از محیط درمان بیماران و با تهیه مواد غذایی دور گردند ، نظافت معمولی می تواند بیشتر لوازم را بطور نسبی از خطر انتقال عفونت پاک کرده و از نظر حمل و نقل ایمن گرداند.

مواد گندزدا ، بطور عمومی  بصورت کنترل شده و تحت سیاست خاصی بایستی مورد استفاده قرار گیرند .

مواد گندزدا  بایستی حتماً بصورت صحیح رقیق شود.

 استفاده از موادگندزدا  ، نوع آن و دستورالعمل مربوط به رقت بایستی حتماً با هماهنگی کمیته کنترل عفونت بیمارستان صورت پذیرد.

انجام مراحل نظافت در بخشها به عهده پرسنل خدمات بوده و بایستی بر طبق برنامه مشخص کلیه لوازمی که نیاز به نظافت داشته مشخص گردیده و دقت در نظافت  و گندزدایی آنها صورت گیرد.

در مواردی که خطر انتقال عفونت افزایش می یابد از قبیل ریختن خون یا خون آلوده به ویروس HIV و HBVوHCV ، یا وجود بیمار با خطرات بالا در بخش ، مراحل نظافت و گندزدایی حتماً بایستی با نظارت سرپرستاریا مسئول شیفت صورت گیرد.

 تنظیم برنامه نظافت هر بخش بایستی با موافقت مسئول پرستاری بخش و وحتماً بایستی با موافقت کمیته کنترل عفونت انجام گیرد.

 در رابطه با نظافت زمین این نکته قابل توجه می باشد که میزان انتقال عفونت با استفاده از مواد گندزدا ، بجای مواد دترجنت تغییر قابل توجه پیدا نکرده و استفاده از مواد پاک کننده معمولی جهت نظافت بطور طبیعی کافی بنظر می رسد ، استفاده از مواد گندزدا  جهت موارد شناخته شده و یا احتمال انتقال عفونت ( جمع آوری ترشحات عفونی آلوده به HBV   و  HIV وHCV) حتما بایستی انجام گیرد.

خطر ابتلاء به عفونت از طریق زمین و یا سایر موارد محیطی ذکر شده پائین بوده و نظافت به تنهایی معمولاً کافی می باشد . ولی در این بیمارستان با توجه به تعداد زیاد بیماران و رفت و آمد زیاد همراهیان  ، هنگام نظافت از وایتکس49 /1  برای مکانهای بدون آلودگی واضح و در مواردی که آلودگی واضح مشاهده میگردد از وایتکس   9/1   استفاده  می شود .

 
   

 در صورتیکه دیوارها و سقف  تمیز ، صاف ، خشک وسالم باشند، احتمال خطر عفونت بسیار پائین می باشد. نظافت دیوارها و سقف جهت جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری بایستی در فواصل منظم انجام پذیرد.

استفاده از مواد گندزدا ، مگر  در مواردی که آلودگی شناخته شده باشد، لازم نمی باشد ، ولی با توجه به شلوغی بیمارستان و تعدادزیاد بیماران در هر بخش در تمامی موارد نظافت با وایتکس 49/1 انجام می شود و در صورت وجود خون و ترشحات آلوده بدن ، از وایتکس 9/1استفاده می شود .

در اتاق عملها ،دیوارها هفتگی نظافت گردند مگر اینکه حین عمل جراحی ، آلوده شده باشند.

       

  حمامها و محل شستشوی دستها بایستی  بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد. استفاده از مواد دترجنت برای نظافت روتین کافیست. در مواردی که بیمار عفونی  یا بیمار مبتلا به ارگانیسم های مقاوم و یا ارگانیسم های مشکل  دار باشد، بایستی از ماده گندزدا  استفاده شود. گندزدایی حمام ، قبل از استحمام بیماران با زخم باز نیز لازم می باشد.

ماده گندزدای مناسب در این شرایط ،وایتکس 9/1 می باشد.

جهت نظافت حمام و سینکها از برس استفاده می شود ، استفاده از دستمالهای پنبه ای یا برس غیر پلاستیکی موجب آلودگی شدید آنها شده و گندزدایی آنها را مشکل می کند به همین دلیل نباید مورد استفاده قرار گیرد .

 1- یکی ازمخزن ها  (A   )مقدار معین از آب و  مخزن دیگر ( B ( را با ماده گندزدا )   وایتکس ) مورد نیاز تهیه کنید.

 2- دو  مخزن را با بر چسب قسمت تمیز و کثیف مشخص (قسمتی که تی آبگیری  می شود کثیف محسوب می شود ) نمائید.

3- تی مخصوص را به محلول آماده شده در ظرف تمیز آغشته کنید.

4- سطوح کف زمین را مطابق با شکل فوق با حرکت دادن مارپیچی تی کشی کنید.

 5- تی را در ظرف مخزن کثیف شستشو داده و آبگیری کنید سپس مجددا وارد قسمت تمیز کرده و شروع به تی زدن کنید.

 
   

   وسایل مربوط به این نظافت از قبیل سطل ها، نخ تی باید بصورت خشک و در محل مناسب نگهداری شود . تی ها باید همیشه آویزان باشند و در صورت امکان در هوای آزاد نگهداری شوند.

خشک نمودن وسایل تمیز کننده زمین لازم بوده زیرا براحتی با باسیل های گرم منفی آلوده می شوند .

در این بیمارستان در هر بخش تی ها با چهار نوع رنگ دسته مشخص می شوند :

1-    سفید  ( آبدارخانه )   

2-    سبز (اتاقهای استراحت پزشکان و پرستاران)

3-    قرمز ( سالن ها و راهروها )

      4- زرد ( اتاق بیماران و اتاق بیمار عفونی باید  تی زرد رنگ جدا داشته باشد. )

نخ تی هر20 روز یکبار باید تعویض شوند . 

 
   

 

در صورت نیاز به ساکشن برای بیماران وجود ساکشن جداگانه برای هر بیمار ضروریست .

باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده ، بایستی بطور روزانه تخلیه گردند.

باتل می تواند داخل دستشویی تخلیه شده و پس از شستشوی با محلول دترجنت ، خشک شود. جهت گندزدایی باتل های ساکشن پس از شستشو با دترجنت ، باید از وایتکس 9/1 استفاده کرد.

لازم به ذکر است که استفاده از دستکشهای کار در حین کارو شستشوی دستها ، الزامی است.

کاتترهای ساکشن باید هر 72 ساعت  و تعویض گردند و سوند ساکشن یکبار مصرف است .

در حالت کلی استفاده از مایع گندزدا ،در باتل ساکشن توصیه نمی شود.

در مدتی که دستگاه ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد ، باتل بایست به صورت خشک نگهداری شود .

در هر بخشی باتل های ساکشن بایستی در پایان هر شیفت پس از شستشو ، گندزدایی گردند.

 
   

 

برای جلوگیری از انتقال عفونت پس از استفاده یا جابجایی بدپن ( لگن ) حتماً بایستی دستها شسته شوند حتی اگر ظرف مورد نظر ظاهراً تمیز باشد.

لگن ها بایستی در ماشین لگن  شور شستشو و گندزدا یی گردد.

گندزدایی توسط حرارت بایستی با رسیدن به درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد و باقی ماندن در این درجه حرارت برای حداقل زمان ( یک دقیقه ) انجام پذیرد. این سیکل بایستی به صورت منظم چک شده و از رسیدن به این درجه حرارت  اطمینان حاصل کرد.

در صورت خرابی یا عدم وجود دستگاه لگن شوی در بخش ، بصورت جایگزین می توان از محلول وایتکس  9/1 به مدت 20 دقیقه ،جهت گندزدایی ،استفاده نمود.

 
   

 

برای شستشو و گندزدایی  ظروف فلزی اندازه گیری ادرار ، پس از شستشو  ، گندزدا یی  با  حرارت ، توصیه میشود.

ظروف ادراری که با حرارت گندزدایی  نمی شوند ، حتماً بایستی بعنوان ظروف آلوده تلقی گردند و دستها پس از تماس با آن حتماً شسته شود. ظروف اندازه گیری ادرار پلاستیکی را که نمی توان در داخل لگن  شوی قرار داد  بایستی ،در پایان هر شیفت به مدت 20 دقیقه  در محلول وایتکس 9/1 گندزدایی نمود وپس از آبکشی ، در قفسه مخصوص قرار داده تا خشک شود .

 
   

 
 

توالتها روزانه بایستی حداقل یکبار نظافت شوند ، بعلاوه درمو اردی که بصورت قابل رویت، آلوده باشند نیز نظافت الزامی است.

جهت نظافت روتین استفاده از محلول دتر جنت کافی است. درمواردی که محل نشستن  بصورت آشکار آلوده بوده و یا بعد از استفاده بیمارانی که مبتلا به عفونت دستگاه گوارش می باشند گندزدایی نمودن  الزامیست. مایع گندزدایی ، مورد استفاده در این بیمارستان وایتکس 9/1  می باشد.

ریختن مایع گندزدا ، در فاضلاب هیچ نقشی در کاهش میزان عفونت بیمارستانی ندارد.

 
   


 

ترمومترهای دهانی به صورت خشک و تمیز نگهداری شود.

      نگهداری دائم ترمومتر در مواد گندزدا باعث افزایش احتمال رشد باسیل های گرم منفی خواهد شد.

در صورتیکه برای بیمار از ترمومتر اختصاصی استفاده می شود بایستی پس از هر بار استفاده ، توسط پنبه یا گاز آغشته به الکل 70درجه  تمیز شده سپس با آب شستشو و بصورت خشک برای دفعات بعدی نگهداری شود.

ترمومتر مشترک در بین بیماران : ترمومتر را تمیز کرده و با دترجنت خنثی و سرد شسته ، آبکشی نموده و بعد در الکل 70درجه  برای مدت 10 دقیقه غوطه ور سازید . سپس آنها را پاک کرده و خشک نمائید.

 
   

 

 

با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن همیشه مرطوب بوده و در تماس مستقیم با مجرای تنفسی بیمار است، گندزدایی و تمیز کردن آن ضروری می باشد محیطهای مرطوب مکان مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها و بخصوص باکتری های گرم منفی می باشد. .

دستگاه اکسیژن تراپی از دو قسمت مجزا شامل مانومتر و محفظه آب تشکیل شده است.

مانومتر : این قسمت از دستگاه غیر قابل شستشو بوده و برای گندزدایی آن بایستی از یک دستمال تمیز آغشته به الکل 70درجه ، استفاده کرد.

محفظه آب : این قسمت از دستگاه قابل شستشو بوده و برای گندزدایی و تمیز کردن آن بایستی ابتدا کاملاً از مانومتر جدا  شده و سپس با مواد دترجنت معمولی و برس جرم زدایی و در انتها به مدت 20 دقیقه در وایتکس 9/1 گندزدایی شوند.

لازم به ذکر است در حالت طبیعی باید محفظه به صورت خشک نگاهداشته شود و در صورت نیاز به اکسیژن تراپی ، روزانه شستشو و گندزدایی  شده و بر روی آن تاریخ قید گردد.

توجه : برای مرطوب کردن دستگاه فقط بایستی از آب مقطر استفاده شده و از مرطوب کردن آن با آب معمولی پرهیز شود، زیرا باعث تشکیل جرم در داخل فلومتر می گردد.

 
   


 

در صورت آلوده شدن سطح، تخت و یا میز با خون و ترشحات بیمار لازم است :

1- ابتدا پارچه و یا گاز روی محل خون گذاشته و پس از جذب خون ، دور انداخته شود .

2- سپس مقداری وایتکس 9/1 روی محل ریخته شود .

3- وایتکس به مدت 10 دقیقه در محل بماند .

4- پس از گذشت این زمان، دستکش مشکی پوشیده و به کمک پارچه ای خون را تمیز و پارچه در سطل زباله عفونی دور انداخته شود.

5- در انتها سطح میز یا تخت نظافت کلی و زمین تی کشیده شود .

به خاطر داشته باشید نظافت محلی که آلوده به خون است همزمان با سایر سطوح، یا استفاده از تی که در نظافت کلی از آن استفاده می شود (قبل از گندزدائی) موجب آلودگی سایر سطوح و انتشار عفونت خواهد شد .

 
   

 

 

 
 در صورتی که هنگام استفاده از صابون مایع اطراف ظرف دستشویی آلوده به قطرات صابون گردید ، بایستی  تمیز و صابونهای اضافی پاک گردد.پس از اتمام صابون موجود در ظرف صابون مایع ، از پرکردن مجدد آن خودداری کرده و حتماً پس از شستشوو خشک کردن ظرف ، اقدام به پر کردن آن نمائید.

باقی ماندن آلودگیها در اطراف ظرف مذبور و یا پر کردن مجدد آن ، بدون شستشو وخشک نمودن، باعث رشد باکتریهای بیمارستانی در صابون مایع و افزایش حساسیت و خارش پوستی ، می شود.

توجه : لازم به ذکر است بایستی از پر کردن کامل جا مایعی ها، خودداری نمود تا سریعتر تخلیه گردیده و جهت شستشوی آنها اقدام گردد.

 

 
   

 

 

 شستشوی پرده های هر بخش بر حسب نوع آن متفاوت است . شستشوی پرده های پارچه ای معمولاً هر سه ماه یکبار با آب دترجنت کافی است و شستشوی پرده های کرکره هر دو هفته یکبار با یک دستمال محتوی دترجنت  ،گرد و غبار آن برطرف شود و هر سه ماه یکبار بطور کامل با آب و دترجنت شسته شود و سپس نصب شوند.

 

 
   

 

 تشک و بالش بیمار باید از روکش غیر قابل نفوذ به آب باشد تا ترشحات بیمار به داخل آن نرود . تشک و بالش بیماربعد از ترخیص هر بیمار با دستمال آغشته به دترجنت تمیز و سپس با دستمال دیگر که آغشته به محلول گندزدا  (در صورت عدم آلودگی واضح وایتکس 49/1و در صورت آلودگی واضح از وایتکس9/1 )  گندزدایی گردد و بعد از خشک شدن جهت بیمار بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

میتوان از سارفوسپت یک یا دو ( بستگی  به مورد استفاده )  یا در مواقع فوری از سارفوسپت کوئیک استفاده نمود.

 

 
   

تختها و لاکرهای بیماران را باید  بعد از ترخیص هر بیمار با ماده دترجنت شسته و سپس خشک کنید . سپس از یک ماده گندزدا استفاده نمودو سپس آب کشی و خشک کنید. در هنگام داشتن بیمار در تخت می توان با یک دستمال مرطوب به ماده گندزدا ، تخت و لاکر را گندزدایی ، کنیدکه ماده گندزدا  در این بیمارستان  وایتکس (در صورت عدم آلودگی واضح وایتکس 49/1و در صورت آلودگی واضح از وایتکس9/1 ) می باشد .

 میتوان از سارفوسپت یک یا دو ( بستگی  به مورد استفاده )  یا در مواقع فوری از سارفوسپت کوئیک استفاده نمود.

 قبل از انجام کار و پایان هر شیفت کاری بایستی روی ترالی با وایتکس 49/1 گندزدایی شود .

 
   

 در هر شیفت با الکل0 7درجه گندزدایی شود.

 گوشی فشارسنج باید با الکل 70 درجه گندزدایی شود. کاف دستگاه فشارسنج در صورت آلودگی باید شسته شود .

 یخچالها باید بصورت هفتگی تمیز شوند و باید دقت شود از گذاشتن پلاستیک سیاه داخل یخچال خودداری شود .

با دستمال مرطوب روزانه ، گردگیری شود.

 

 
   

 

بایست از نوع یکبار مصرف باشند ولی هنگام استفاده از موزر پس از جدا کردن قطعات آن و تمیز کردن موهای آن ، به مدت ده دقیقه در الکل 70درجه گندزدایی  گردد.

 در پایان هر شیفت کاری که پسماندها تخلیه می شود بایستی سطلهای زباله با آب داغ و دترجنت ( مواد پاک کننده ) شستشو شود و به صورت وارونه نگهداری شود تا خشک شود و سپس کیسه زباله جدید کشیده شود . گندزدایی با وایتکس 9/1 انجام گردد.

 

 
   

انبارها باید هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری شود و از گذاشتن کارتن درانبار جداً خودداری شود .

       راهنمای شماره9

ادامه طریقه گندزدایی بعضی از اقلام و وسایل

ردیف

وسایل

روش گندزدایی

توضیحات

1

ایروی

یکبار مصرف

 

2

لوله تراشه ،لارنژیال ماسک

یکبار مصرف

 

3

ماسک و سوند اکسیژن

یکبار مصرف

 

4

سوند ساکشن

یکبار مصرف

بعد از یکبار استفاده تعویض شود

5

باتل ساکشن

شستشوی کامل با آب گرم صابون و سپس

گندزدایی در محلول وایتکس  1به 9 به مدت 20 دقیقه

1)تخلیه کامل محتویات در توالت یا حوضچه تخلیه ترشحات

2) در پایان هر شیفت باتل ها تخلیه و شستشو گندزدایی گردند.

6

آمبوبگ

شستشوی کامل با آب گرم و صابون( استفاده از لوله شور برای شستشوی فضای داخل آن )

گندزدایی با محلول گلوتارال 2% به مدت 20 دقیقه

در صورتی که بیمار مبتلا به سل بود غوطه وری به مدت یک ساعت در سایدکس کافی است.

7

لگن و لوله

1- ترجیحا یکبار مصرف باشد .

2- از لگن شور استفاده گردد.

3- در صورت عدم وجود لگن شور در بخش  ششستشوی کامل لگن داده شده و سپس گندزدایی با محلول وایتکس 1 به 9  به مدت 20 دقیقه انجام گردد.

 

8

تیغه های لارنگوسکوپ

شستشو با آب گرم و صابون وتمیز کردن کلیه ترشحات

  ( استفاده از فرچه در  هنگام شستشو )

گندزدایی با محلول گلوتارال 2% به مدت 20 دقیقه

در صورتی که بیمار مبتلا به سل بود غوطه وری به مدت یک ساعت در سایدکس کافی است.

9

مانیتور – پدالهای دفیبریلاتور

پاک کردن با الکل 70 درصد

 

10

دسته لارنگوسکوپ

تمیز کردن دقیق با آب گرم و صابون و گندزدایی با الکل 70 درجه

 

11

ماسک بیهوشی

تعویض بعد از هر بار استفاده

در غیر اینصورت پس از استفاده استریل شود

 

12

لوله های تراشه

یکبار مصرف

 

13

اتصالات لوله های دستگاه اتصالات بیهوشی

استفاده از نوع یکبار مصرف توصیه می شود . این اتصالات و کیسه های هوشبری بعد از هر بار استفاده تعویض شود .

 

14

 

15

ماشین بیهوشی

دستگاه همودیالیز

دستگاه ونتیلاتور

سطوح خارجی ماشین را با آب گرم و پودر شوینده معمولی تمیز وبا وایتکس49/1و در صورت وجود آلودگی با وایتکس9/1  گندزدایی شود.

 

17

قسمت داخلی دستگاه ونتیلاتور

بوسیله استفاده از فیلترهای مخصوص از ماشین محافظت نمائید .

 

19

ترازوی نوزاد

بوسیله رویه کاغذی یکبار مصرف روکش شود بعد از هر بار استفاده با الکل 70 گندزدایی گردد.

 

20

حمام – وان – دوش

بوسیله آب گرم و صابون تمیز واز محلول وایتکس 1 به 9 گندزدایی نمایید .

میتوان از محلول سارفوسپت یک  هم استفاده نمود.

بعد از استحمام بیماران عفونی یا قبل از استحمام بیمارانی که زخم باز دارند باید حمام را گندزدایی کرد.

نباید لوله های فاضلاب گندزدایی شوند.

21

لگن شور

سطوح خارجی ماشین ،حاشیه و زههای ماشین روزانه با پودررختشویی و آب یا تمیز گردد وجود هر گونه ضایعه ای را در ماشین اطلاع دهید.

 

22

تخت بیماران

با آب گرم و پودر شوینده تمیز کنید و با محلول وایتکس 1به 49 و در صورت عفونی بودن  یا آلودگی واضح تخت ، با محلول وایتکس 1به 9 گندزدایی گردد.

از سارفوسپت یک یا دو نیز  میتوان استفاده نمود. در مواقع نیاز فوری به تخت از سارفوسپت کوئیک میتوان استفاده نمود.

 

23

پمپ خون

با دستمال آغشته به آب و پودر شوینده تمیز و خشک کنید و با

وایتکس  1به9 گندزدایی گردد.

 

24

کاسه یا گلی پات

با آب داغ و پودر شوینده شسته  و با محلول وایتکس  1 به 9گندزدایی یا جهت استریل به واحد CSSD ارسال گردد.

بستگی به نوع استفاده دارد اگر در بسته های بسته بندی  ست استریل  استفاده  شود بایستی استریل گردد و در صورت استفاده جهت موارد غیر بحرانی( پاشویه و ....) ،گندزدایی کافی است .

25

برس ها و دستگیره توالت

دستگیره توالت را روزانه با آب شسته و با محلول وایتکس 1به 9 گندزدایی نمایید

از سارفوسپت یک نیز میتوان استفاده نمود.

26

وسایل تمیز کننده (سطل و تی شور)

برس توالت را با مایع گندزدا ، تمیز کرده و در حالت خشک نگهداری نمایید .

پس از شستشو با آب داغ و پودر شوینده ،تی را آویزان نمایید .

سطل را نیز وارونه  کنید تا کاملا خشک شود . در صورت تماس با موارد عفونی مثل خون حتما تی را با محلول وایتکس 1 به 9 گندزدایی نمایید.

 

27

توالت فرنگی سیار

شستشو با آب داغ و پودر شوینده سپس با محلول وایتکس  1به 9 گندزدایی گردد.

 

28

ترالی ملحفه

شستشوی کامل با آب داغ و پودر شوینده سپس خشک کردن کامل با استفاده از محلول وایتکس 1 به 9در بین پروسیجرها پاک کنید

 

29

یخچال داروها

هر هفته یکبار برفک یخچال را آب کرده و با آب داغ و پودر شوینده بشویید .

 

30

انکوباتور –

دستگاه فوتو intensive

شستشو با آب و پودر شوینده سپس کاملا خشک کرده و با محلول سارفوسپت 2   یا وایتکس 1به 9 گندزدایی گردد. بعد از گندزدایی حتما هوادهی گردد.

تشک در بین بیماران شسته شده و سپس با محلول وایتکس 1 به 9 گندزدایی گردد.

 

32

دستگاه بخور

با آب مقطر استریل پر شود و همچنین جهت گندزدایی از محلول وایتکس 1به 9 استفاده نمایید.

 

33

نبولایزر

فقط با آب مقطر  استریل پر گردد و جهت گندزدایی از وایتکس 9/1

استفاده گردد.

 

34

لاکر

بعد از ترخیص بیمار ، شستشوی کامل داده شده ( با پودر شوینده و آب )سپس کاملا خشک کنید . روزانه سطح استیل آن با محلول وایتکس 1به 49 گندزدایی گردد.

از محلول سارفوسپت  یک یا دو  هم میتوان استفاده نمود.

35

تشک های کم فشار

با آب داغ و صابون بشویید و سپس کاملا خشک کنید و با محلول وایتکس 1به 49 گندزدایی نمایید.

در صورت  مشاهده آلودگی واضح یا عفونی بودن بیمار با محلول وایتکس 1 به 9 گندزدایی نمایید.

از محلول سارفوسپت  یک یا دو  هم میتوان استفاده نمود.

36

قیچی

به صورت اختصاصی در خصوص هر بیمار استفاده کنید.

در مواقع استفاده جهت پانسمان بیمار حتما استریل باشد

37

کانول اکسیژن

اختصاصی جهت هر بیمار در خصوص هر یک از بیماران، هر 24 ساعت یکبار پس از استفاده مداوم تعویض شود بعد از ترخیص بیمار نیز ماسک و کاتتر اکسیژن تعویض شود .

 

38

اسپکلوم واژینال

جهت استریل کردن  به CSSD فرستاده شود

 

 

39

گوشی پزشکی

با الکل 70 درجه ، پاک نمایید

 

 

40

قطعات ساکشن

شیشه های خالی شده ساکشن را بوسیله آب گرم و صابون بشویید و به خوبی خشک نمایید و سپس با وایتکس 9/1 گندزدایی نمایید.

در صورتیکه فیلتر آنتی باکتریال آن مرطوب شده است آن را تعویض نمایید .

1) در صورتی که بیمار مبتلا به سل بود غوطه وری به مدت یک ساعت در سایدکس کافی است.

2) فیلترهای آنتی باکتریال در صورت استفاده مداوم  بایستی هر یک هفته تعویض گردند و تاریخ بر روی فیلتر قید گردد.

41

صندلی چرخدار

 

در بین بیماران حتما با وایتکس 1 به 9 گندزدایی گردد . در بخشهای ویژه از سارفوسپت دو استفاده گردد.

 

42

لوله ساکشن

در خصوص هر یک از بیماران بعد از 72ساعت استفاده مداوم تعویض کنید .

بعد از ترخیص هر یک از بیماران نیز آن را عوض کنید

در زمان تعویض لوله های ساکشن بر روی آن تاریخ قید گردد.

43

تلفن

با الکل 70درجه ، پاک کنید

 

44

میز وتشک جراحی

با پودر شوینده و آب کاملا شسته و خشک کنید از وایتکس 1به 9 بعد از ترخیص استفاده شود .

در مواقع نیاز فوری به تخت میتوان از سارفوسپت کوئیک استفاده نمود.

از سارفوسپت یک یا دو میتوان ،  استفاده شود.

45

ترمومتر دهانی

ترجیحا ،جهت هر بیمار یک درجه حرارت اختصاصی استفاده کنید. بعد از هر بار استفاده با الکل 70درجه  پاک کنید درجه حرارت را خشک نگاهداری کنید بعد از ترخیص بیماران عفونی ، درجه حرارت را معدوم کنید .

در صورت استفاده مشترک : بایستی ترمومتر را  با دترجنت شسته ، آبکشی نموده و بعد در الکل 70درجه  برای مدت 10 دقیقه غوطه ور سازید . سپس آنها را پاک کرده و خشک نمائید.

 

46

حرارت سنج مقعدی

فقط به صورت اختصاصی استفاده گردد.

بعد از هر بار استفاده با آب و صابون بشویید . سپس  خشک کنید .  به مدت ده دقیقه  در الکل 70 درجه  قرار داده و سپس آبکشی و خشک گردد.

 

47

دستشویی ها

حتما در هر شیفت توسط خدمه تمیز شود .

در مورد بیماران عفونی از محلول وایتکس 1 به 9 استفاده شود .

میتوان از محلول سارفوسپت یک استفاده کرد .

 

48

نوک دستگاه  تونومتر

با آب و صابون شسته شود و سپس در محلول وایتکس 1 به 9به مدت 20 دقیقه خیسانده شود . سپس با آب استریل آبکشی شده و قبل از استفاده خشک شود .

 

49

سر  اولتراسوند

با استفاده از کیسه های پلی تن استریل ، سر اولتراسوند را با پودر شوینده و آب در ابتدا و انتهای استفاده برای هر بیمار بشویید.

 

50

عصا – واکر

بعد از استفاده بیماران ،شستشو با پودر شوینده و آب

 

51

آرتروسکوپ و لاپاراسکوپ و ونتریکولوسکوپ

سرویس CSSD

در صورتی که لاپاراسکوپ به حرارت حساس است کاملا آن را تمیز کرده در گلوتارآلدئید 2% به مدت  20 دقیقه خیس نمایید و سپس با آب استریل آبکشی نمایید.

بیماران نقص ایمنی :

قبل و بعد از آندوسکوپی به مدت یکساعت در محلول گلوتارال گندزدایی و سپس با آب استریل آبکشی گردد.

3) در صورتی که بیمار مبتلا به سل بود بعد از آندوسکوپی ، غوطه وری به مدت یک ساعت در سایدکس کافی است .

52

آندوسکوپ معدی –روده ای و قابل انعطاف

 

 

بین استفاده جهت هر یک از بیماران ، گندزدایی نمایید

 

 

 

1) قبل از گندزدایی  با استفاده از برس  ،مجاری ساکشن و بیوپسی را تمیز کرده و خشک کنید .

در حین تمیز کردن آندوسکوپ کلیه مجاری و سطوح خارجی را با پودر شوینده خنثی یا آنزیمی تمیز کنید سپس در محلول گلوتارآلدئید 2%  به مدت 20 دقیقه بخیسانید .

2)بیماران نقص ایمنی :

قبل و بعد از آندوسکوپی به مدت یکساعت در محلول گلوتارال گندزدایی و سپس با آب استریل آبکشی گردد.

3) در صورتی که بیمار مبتلا به سل بود بعد از آندوسکوپی ، غوطه وری به مدت یک ساعت در سایدکس کافی است .

53

 

 

آندوسکوپ FIBRE-OPTIC

کلیه بیماران بالقوه عفونی محسوب می شوند اگر بیمار مبتلا به HIV ، هپاتیت B، توبرکولوز و سالمونلا باشد در آخر لیست باید مورد معاینه قرار گیرد .

کلیه فورسپس های بیوپسی و سایر قطعات آندوسکوپی بوسیله CSSD یا خیساندن در گلوتارآلدئید 2% گندزدائی شود .

 

تمیز کردن ، با آب گرم و صابون به منظور پاک نمودن خون ترشحات و مخاطات از روی سطوح خارجی و کلیه مجاری داخلی قبل از گندزدایی شیمیایی ضروری است .

گندزدایی حرارتی ، در صورتی که وسیله قابل اتوکلاو کردن باشد بهترین  روش است .

در صورتی که از گلوتارآلدئید 2% استفاده شود قبل از مصرف با آب استریل آبکشی نمائید .

 

54

برونکوسکوپ

در بین بیماران بعد از تمیز کردن، به مدت 20 دقیقه در گلوتارالدئید 2% خیسانده شود در صورتی که بیمار مورد شناخته شده TB می باشد به مدت یک ساعت در محلول گلورتارالدئید خیسانده شود و سپس آبکشی گردد.

1)در بیماران نقص ایمنی :

قبل از انجام کار باید به مدت 2-1ساعت در داخل گلوتارال باقی بماند و بعد از برونکوسکوپی باید دستگاه شسته شده و به مدت یک ساعت در داخل گلوتارال غوطه ور گردد.

2)بعد از برونکوسکوپی بیمار مبتلا به سل دستگاه شسته شده و به مدت یک ساعت در داخل گلوتارال غوطه ور گردد.

 

55

کولونوسکوپ

سیگموئیدسکوپ

(در صورت فقدان CSR)

بعد از تمیز کردن کلیه مجاری جهت گندزدایی از محلول گلوتارالدئید به مدت 20 دقیقه استفاده نمایید .

(قسمتهای مختلف این دستگاهها باید از یکدیگر مجزا گردند و به طور کامل پاک گردند و سپس گندزدایی شده و درآب استریل آبکشی گردند).

اگر از این دستگاهها برای بیمار مظنون به سل استفاده گردد مدت زمان مواجهه با گلوتارال به مدت یکساعت افزایش می یابد.

 

56

دیواره  سقف و زمین

شستشوی  با آب و دترجنت و در صورت وجود آلودگی گندزدایی با محلول وایتکس 9/1 گندزدایی گردد. در غیر این صورت از محلول 49/1 اسفاده نمایید.

 

 

57

مانومتر اکسیژن

 

شستشوی  با آب و دترجنت و گندزدایی با محلول وایتکس 1 به 9 به مدت 20 دقیقه انجام گردد.

 

58

برانکارد

ابتدا شسته شده و سپس با محلول وایتکس گندزدایی کنید

 

59

پدلهای الکترو شوک

در بین بیماران با الکل 70 درجه تمیز شود.

 

60

دستبندهای دستگاه نوار قلب

در بین بیماران با الکل 70 درجه تمیز شود و در انتها ی شیفت شسته شده و در وایتکس 1 به 9 گندزدایی گردد.

 

61

پوارهای نوار قلب

بعد از هر بیمار تمامی پوارها خارج شده ،تمامی ژلهای داخل آن خارج گردیده و با آب و دترجنت شسته شده و سپس  با الکل 70 درجه گندزدایی گردد.

 

 توجه : در هنگام استفاده از پروتکلهای گندزدایی استفاده از دستکش کار صورتی جهت نیروی کمک بهیار و دستکش کار مشکی جهت      نیروی خدمه بخش الزامی است .

  راهنمای شماره10

لیست محلولهای مورد نیاز بخشهادر نیمه اول 1391

اطفال ها ,  NICU

اورژانس ها

سی سی یو ها

گوش و حلق

بخشهای عمومی

 

مایع صابون

مایع صابون

مایع صابون

مایع صابون

مایع صابون

دترجنت

سایدکس

سایدکس

سایدکس

سایدکس

سایدکس

محلول سطح بالا

سارفوسپت 1و 2و هلومدووایتکس

وایتکس

وایتکس

وایتکس

وایتکس

محلول سطح متوسط

 

سریع الاثر

(سطح متوسط)

 

سریع الاثر

(سطح متوسط )

 

محلول سریع الاثر

درموسپت

محلول بیمارستان

محلول بیمارستان

محلول بیمارستان

محلول بیمارستان

محلول دست

 

ICU ها

زایشگاه

آندوسکوپی و کت لب

اتاق عمل ها

(اورژانس ،مرکزی ،زنان قلب باز ،گوش وحلق )

 

 

مایع صابون

مایع صابون

آنزیمی

آنزیمی

دترجنت

 

سایدکس

سایدکس

سایدکس

سایدکس

محلول سطح بالا

 

وایتکس وسارفوسپت 1و 2

وایتکس

وایتکس

وایتکس وسارفوسپت 1و 2

محلول سطح متوسط

 

سریع الاثر (سطح متوسط )

 

 

سریع الاثر  (سطح متوسط )

محلول سریع الاثر

 

 

درموسپت

 

درموسپت

محلول   د ست

 

راهنمای شماره10

لیست میزان  نیاز ماهانه در نیمه اول 91

بخش

سارفوسپت 1

سارفوسپت 2

سارفوسپت کوییک

درموسپت

هلومد

گلوتارال

دترجنت آنزیمی

Nicu

3لیتر

3لیتر

 

16 لیتر

2لیتر

16لیتر

 

اورژانس اطفال

1لیتر

1لیتر

 

 

1لیتر

4  لیتر

 

اطفال یک

1لیتر

1لیتر

 

 

1لیتر

4 لیتر

 

Icu جراحی

2 لیتر

2لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

ICU داخلی

2لیتر

2لیتر

 

4لیتر

 

8 لیتر

 

ICU زنان

2لیتر

2لیتر

 

4لیتر

 

8 لیتر

 

Icu استروک

2 لیتر

2 لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

Icuقلب باز

2 لیتر

2 لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

Icu اعصاب

2 لیتر

2 لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

ICU عمومی

2 لیتر

2 لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

همودیالیز

2 لیتر

2 لیتر

 

4 لیتر

 

8 لیتر

 

اتاق عمل مرکزی

4لیتر

4لیتر

10لیتر

5لیتر

 

20 لیتر

 

اتاق عمل اورژانس

2 لیتر

2 لیتر

10 لیتر

5 لیتر

 

16لیتر

 

اتاق عمل قلب باز

2 لیتر

2 لیتر

10 لیتر

5 لیتر

 

16لیتر

 

اتاق عمل ENT

2 لیتر

2 لیتر

10 لیتر

5 لیتر

 

16لیتر

 

اتاق عمل زنان

2 لیتر

2 لیتر

3 لیتر

5لیتر

 

16لیتر

 

اورژانس داخلی

 

 

5 لیتر

 

 

16 لیتر

 

اورژانس قلب

 

 

4 لیتر

 

 

12لیتر

 

اورژانس جراحی

 

 

3 لیتر

 

 

12لیتر

 

اورژانس اعصاب

 

 

5  لیتر

 

 

16لیتر

 

بخش ENT

 

 

2لیتر

 

 

8 لیتر

 

بخشهای عمومی

 

 

 

 

 

8 لیتر

 

Ccu ها

 

 

 

 

 

8 لیتر

 

درمانگاه مرکزی

 

 

 

 

 

8لیتر

 

جمع کل

33لیتر

33 لیتر

62 لیتر

73 لیتر

4 لیتر

270    لیتر

 

با توجه به اینکه پروتکل  میزان مصرف محلولها در حال تغییر است  هر گونه تغییر در پروتکل متعاقبا اعلام میگردد.

 کمیته کنترل عفونت مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی قائم (عج)