ای زمینی فرشته‌گون
ردای زیبای سفید پرستاری برازنده قامت رعنایتان باد.
سالروز میلاد مادر پرستاری و مهربانی بر شما مبارک باد.