مرکز پزشکی  قائم(عج) حدوداً در شمال غرب حرم مطهر حضرت رضا (ع) ودر منطقه ای به نام احمدآباد سابق مشهد واقع گردیده است . حدود جغرافیایی آن از شمال به خیابان احمد آباد و از جنوب به خیابان کوهسنگی و از شرق به هنرستان شهید بهشتی و از غرب به خیابان پرستارمنتهی می گردد .
مساحت این بیمارستان درابتدا 20000  متر مربع بوده است . عملیات ساختمانی آن ازسال1339 آغازشد و درسال 1346 ،7000 مترمربع ساختمان جهت راه اندازی کلینیک های بیمارستان آماده گردید . سپس درسال 1350 بخشهای مختلف بیمارستان در 6 طبقه ( 4 طبقه فوقانی و 2 طبقــه تحتـانـی ) مـورد بهـره بـرداری قـرارگـرفت . در سال 1353 بیمارستـان کوچکـی کـه در جـوار آن  بـود خـریـداری و بـه بیمارستان قائم (عج) افزوده شد .
لازم به توضیح است که این  بیمارستان کوچک در مرحله اول بصورت فوریتهای پزشکی شامل سوختگی ، گوش وحلق و بینی به مراجعین خدمات می داد . این قسمت سپس تبدیل به بخش مستقل سوختگی شد و اکنون به پلی کلینیک تخصصی بیمارستان تغییرکاربری داده شده است .درسال 1354 جهت توسعه بیمارستان ، زیربنایی به مساحت 10000 متر مربع شروع به ساختمان شد و در سال 1362 به پایان رسید و مورد بهره برداری قرارگرفته است . همچنین به علت نیاز شدید استان به بخش سی تی اسکن در سال 1364 در طبقه تحتانی بیمارستان این بخش آماده و راه اندازی شد . از سال 1369 با همت افراد خیر و نیکوکار بخشهای جدیدی مانند جراحی قلب باز به بیمارستان افزوده شد .این بخشها شامل بخش مراقبتهای ویژه و ICU برای بیماران و بخش پیوند کلیه برای 16 بیمار می باشد . در سال 1375 ساختمانی در قسمت جنوبی بیمارستان ساخته شد و بیمارستان مجهزبه دستگاه M.R.I گردید . این دستگاه از تکنولوژی پیشرفته ای جهت عکسبرداری از بیماران برخوردار است . با توجه به موقعیت جغرافیای استان این بیمارستان درکلیة مواردی بهداشتی و درمانی فعال ، به  استانهای همجوار نیز خدمات درمانی ارائه  می کند .

این بیمارستان در سه مرحله به شرح زیر ساخته شده است :
مرحلـه اول : قسمت قـدیمـی شامـل امـور اداری و درمـانـگـاههـا .
مرحلـه دوم : قسمت قـدیمـی بیمارستـان در شش طبقـه و یک نیـم طبقـه .
مرحلـه سوم : قسمتهـای جدیـد ،که پس از انقلاب اسلامی ساختـه شده و بـه قسمتهای دیگر افزوده شـده است .