مراحل ثبت خلاصه پرنده در HIS

 

1-    ابتدا با یک کلیک بیمار را از روی تخت انتخاب می کنیم .

2-    آیکن خلاصه پرونده را کلیک می کنیم

 

 

برگ خلاصه پرونده شامل یک سرصفحه و هفت بند می باشد که در سیستم دستی باید کاربر اطلاعات لازم را در هر قسمت درج نماید، اما در سیستم مکانیکی بخشی از این اطلاعات بصورت خودکار از سیستم HIS گرفته می شود و بعضی ها را باید کاربر وارد نماید .

الف : مواردی که به شکل خودکار از HIS گرفته می شود :

1- اطلاعات سربرگ :

این قسمت شامل بعضی اطلاعات شناسنامه ای و بعضی اطلاعات مربوط به پذیرش و  ترخیص بیمار می باشد . این اطلاعات قبلا در سیستم تعریف شده و یا بصورت خودکار سیستم پیشنهاد می کند و نیاز به درج مجدد نیست

2- اقدامات درمانی و اعمال جراحی

   اطلاعات مربوط به این بند نیز قبلا در بخش ثبت شده است و شامل کلیه اقداماتی است که بر روی بیمار صورت گرفته است.

توجه : چنانچه بجز اقدامات انجام شده در بخش بر روی بیمار، بخواهیم موارد دیگری را هم ذکر کنیم  باید ابتدا عنوان اصلی را انتخاب کنیم و در سمت راست در فیلد عنوان مقادیر مربوطه تایپ شود 

3-  نتایج آزمایشات کلینیکی

    اطلاعات این بند نیز که شامل آزمایشات و اقدامات رادیولوژی بر روی بیمار می باشد ، قبلا در سیستم ثبت شده است و به شکل اتومات به خلاصه پرونده منتقل می شود و لذا نیاز به هیچگونه درج اطلاعات در این خصوص نیست .

توجه : چنانچه بجز آزمایشات وارد شده در HIS  بخواهیم موارد خاص دیگری هم در این قسمت اضافه شود(مثلا آزمایشاتی که در بیرون از بیمارستان بیمار گرفته است )، باید یک زیر عنوان در درختواره عناوین تعریف شود و مقادیر را خودمان وارد نمائیم . مثلا تحت عنوان "آزمایشات خاص"

ب : مواردی که نیاز به تعریف و درج توسط کاربر می باشد :

شکایت اصلی بیمار و تشخیص اولیه  -  تشخیص نهایی -    سیر بیماری -    وضعیت بیمار هنگام ترخیص-  توصیه های پس از ترخیص

 

توجه :در موارد فوق در صورتیکه اطلاعاتی از قبل تعریف شده باشد تنها با انتخاب و فشردن دکمه Space صفحه کلید عبارت مورد نظر در فیلد مقدر قرار می گیرد و نیازی به تایپ نیست و در صورتیکه اطلاعات لازم از قبل تعریف نشده باشد بعد از انتخاب عنوان اصلی در فیلد مقدار متن مورد نظر تایپ می شود  .

 

 

توجه :

ü     پزشک معالج یک : نام پزشک استاف بیمار (لیست کلیه پزشکان در سیستم موجود است و تنها باید جستجو و ا نتخاب شود )

ü     پزشک معالج دو : نام  اسیستان مربوطه

ü     بستن خلاصه پرونده : بعد از ثبت خلاصه پرونده در صورتیکه دیگر نیازی به تغییر ندارد برای اطمینان از عدم تغییر توسط کاربر های مختلف از ایکن بستن خلاصه پرونده استفاده کنید . در این صورت فقط خلاصه پرونده قابل نمایش خواهد بود .

ü     فعال سازی پرونده : در صورتیکه خلاصه پرونده ای  به  اشتباه بسته شد  جهت فعال سازی  مجدد باید کاربر مربوطه  دسترسی داشته باشد در غیر اینصورت واحد کامپیوتر فعال کننده مجدد خواهد بود .

ü     یادداشت : در صورتیکه در بخش  مربوطه نیازی به تایپ متنهای  خاصی باشد که همیشه امکان استفاده از ان برای همه بیماران را داشته باشید در این قسمت می توانید ان را تایپ کنید و در زمانهای مورد نیاز با دستور Copyو Past  از ان استفاده کنید