همزمان با ایام ماه مبارک رمضان عملیات اجرائی ساختمان اورژانس متمرکز مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی قائم(عج) آغاز شد.
این ساختمان در ابتدای ورودی درب کوهسنگی با فضای فیزیکی 16 هزار متر مربع در پنج طبقه و با200 تخت مصوب احداث می شود.