احیای قلبی ریوی ( Cardiopulmonary resuscitation ( CPR

احیای قلبی ریوی ( Cardiopulmonary resuscitation ( CPR :

1 – احیای قلبی ریوی پایه ( BLS )

2 – احیای قلبی ریوی پیشرفته ( ALS )

1 – احیای قلبی ریوی پایه ( BLS ) :

A : باز نگه داشتن راه هوایی Air way

B : حفظ تنفس Breathing

C : حفظ گردش خون Circulation

برای ادامه زندگی شخص باید بتواند اکسیژن را به شش هایش برساند و توسط گردش خون به مصرف

سلولهای بدن برساند درصورت ایجاد وقفه در هر کدام از این مراحل فرد نیازمند CPR می باشد

نکته : حساسترین سلولهای بدن سلولهای مغز است که فقط 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده می ماند

 ( Golden Time )

A باز نگه داشتن راه هوایی Air way :

در صورت بیهوش بودن مصدوم ، زبان شل شده و به ته حلق می افتد و راه تنفس بسته می شود در

ضمن وجود مواد استفراغی یا اجسام خارجی در دهان نیز راه تنفس را می بندد که هر چه سریعتر باید

باز شود

جهت باز نگه داشتن راه هوایی مصدوم عملیات زیر را اجرا کنید

1 – سر مصدوم را به عقب بکشید و چانه او را به جلو و بالا ببرید

2 –در صورت سالم بودن گردن یک دست خود را روی پیشانی مصدوم قرار داده و سر او را به طرف عقب

خم کنید . با این کار دهان خود به خود باز خواهد شد

3 – با دو انگشت دست دیگر چانه او را به طرف بالا بکشید

4 – خم کردن سر به طرف عقب و بالا آوردن چانه ، زبان را بالا برده و راه هوایی را باز کنید

5 – در موارد شک وجود به شکستگی گردن و آسیب نخاع گردنی از روش فشار به چانه استفاده کنید .

در این روش دست خود را زیر زاویه فک پایین قرار داده و فک را به سمت جلو بکشید . با قرار دادن

آرنجهای خود در دو طرف مانع حرکت سر مصدوم شوید ( در صورت داشتن گردنبند طبی ، برای محافظت

گردن از آن استفاده کند )

6 – راه هوایی مصدوم را از اجسام خارجی دندان مصنوعی ، مواد استفراغی ، آدامس و ... پاک نمایید

روشهای باز کردن راه هوایی جهت خارج کردن مواد استفراغی :

1 – ساکشن دستی : در صورت سالم بودن گردن سر را به آرامی به پهلو چرخانده  وبا فشار بر چانه فرد

مصدوم دهان وی را باز کرده و توسط دو انگشت محتویات دهان او را خارج کنید

2 – ساکشن مکانیکی : توسط دستگاه ساکشن صورت می گیرد

B حفظ تنفس Breathing :

1 – تنفس دهان به دهان  Breathing mouth to mouth :

مهمترین و موثرترین را اکسیژن رسانی فوری به مصدوم تنفس دهان به دهان است

1 – مصدوم رابا دقت بر روی سطح صاف و سفت بخوابانید

2 – در صورت سالم بودن گردن یک دست خود را روی پیشانی مصدوم قرار داده و سر او را به طرف عقب

خم کنید با این کار دهان خود به خود باز خواهد شد و با دو انگشت دست دیگر چانه او را به طرف بالا

بکشید ، زبان را بالا آورده و راه هوایی را باز کنید

3 – در موارد شک به وجود شکستگی گردن و آسیب نخاع گردنی از روش فشار به چانه استفاده کنید .

در این روش دست خود را زیر زاویه فک پایین قرار داده و فک را به سمت جلو بکشید . با قرار دادن

آرنجهای خود در دو طرف مانع حرکت سر مصدوم شوید

4 – نفس عمیق بکشید و با دوانگشت راه هوایی مصدوم از طریق بینی را ببندید و دهان خود را روی

دهان مصدوم قرار دهید و تنفس را به وی منتقل کنید( در کودکان و نوزادان این کار باید خیلی ملایمتر

صورت بگیرد ) در ضمن به قفسه فرد مصدوم دقت کنید تا بالا آمدن آنرا مشاهده کنید

5 – این کار را در بزرگسالان 12 تا 16 بار و در کودکان 14 تا 18 بار تکرار کنید

6 – بلافاصله نبض سرخرگ کاروتید ( سرخرگ گردن ) را بررسی کنید ( اگر نبض وجود نداشت ماساژ

قلبی را انجام دهید)

7 – احتمالا معده بیمار پر از هوا می شود که با فشار دست خارج می شود

8 – در کودکان دهان خود را روی دهان و بینی کودک قرار دهید

نکته : در این روش می توان جهت دادن تنفس بهتر و جلوگیری از انتقال بیماری به نجات دهنده از آمبوبگ

و ماسک استفاده کرد

2 – تنفس دهان به بینی  Breathing mouth to nose :

این تنفس مثل تنفس دهان به دهان می باشد با این تفاوت که :

1 – در مواقع آسیب شدید به دهان ، ورم زبان و یا آلوده بودن دهان از این روش استفاده می شود

2– با دست دهان را ببندید و با انگشت همان دست لبها را بر روی همدیگر فشار دهیدتا دهان بسته

شود

3– پس از گرفتن یک دم عمیق هوا دهان خود را بر روی بینی مصدوم قرار داده وهوا را با فشار خارج

سازید ( این کار در کودکان و نوزادان باید خیلی ملایمتر صورت بگیرد ) و به قفسه سینه مصدوم توجه

کنید تا بالا آمدن آنرا مشاهده کنید

نکته : در این روش می توان جهت دادن تنفس بهتر و جلوگیری از انتقال بیماری به نجات دهنده از آمبوبگ

و ماسک استفاده کرد

3 – روش هولگر نیلسن  Method holger Nielsen :

این روش در مواردی بکار می رود که آسیب شدید به دهان ، بینی ، سر و صورت وجود دارد – در آنهایی

که مرتب استفراغ می کنند و در مواردی که آلودگی دهان برای نجات دهنده خطر داشته باشد

روش کار Program :

در این روش که «کلنل هولگر نیلسن » دانمارکی آن راابداع کرد ، مصدوم را به روی شکم خوابانیده

و صورت اورا روی دستهایش قرار میدهند ، کمک کننده  بالای سر مصدوم زانو زده  وآرنجهای اورا گرفته وبه

عقب می کشد  ، در این حالت ریه ها باز شده وهوا وارد آنها میشود ، بعد آرنجهای وی را رها کرده وبرای

خروج هوا بر روی شانه ها وپشت قفسه ی سینه فشار می آورند

نکته : در این روش امکان دادن ماساژ قلبی وجود ندارد

4 – روش سیلوستر  Method Sylvester :

در این روش مصدوم را به پشت  خوابانده و زیر شانه های او یک پتو یا بالش قرار داده ، کمک دهنده بالای

سر مصدوم نشسته ودودست وی را گرفته ومانند صلیب باز کرده تا ریه ها بازشوند ، سپس دو دست را

روی سینه ی مصدوم می گذاشتند تا هوا خارج شود

نکته : این روش زمانیکه مصدوم مرتب استفراغ دارد و یا فرد بیهوش بر روی شکم افتاده استفاده نمی

شود

5 – روش نوسانی  Method pendulous :

در این روش با بالا و پایین نمودن کل بدن به مصدوم تنفس داده می شود

C حفظ گردش خون Circulation :

1 – در صورت ایست قلبی عملیات ماساژ قلبی را انجام دهید

2 – مصدوم را به سطح محکمی مثل کف اتاق تخته چوب و ... خوابانده و ماساژ قلب را شروع کنید از

ماساژ قلب روی تشک و سطح نرم خودداری کنید

3 – لباسهای بالا تنه را در آورده و ماساژ دهید از روی لباس ماساژ قلب انجام ندهید

4 – با استفاده از انگشتان دست ، قسمت جناغ سینه را پیدا کنید

5 – کف یک دست خود را روی نیمه تحتانی استخوان جناغ و به اندازه پهنای دو انگشت بالاتر از زایده

تحتانی جناغ قرار دهید

6 – آرنجهای خود را راست نگه دارید و از خم کردن آن بپرهیزید

7 – با استفاده از وزن خود بمدت نیم ثانیه به قفسه سینه فشار وارد کرده و نیم ثانیه استراحت بدهید .

فشار در حدی باشد که استخوان جناغ 3 تا 5 سانتی متر به پایین فشرده شود . این کار را به تناوب

انجام دهید . تعداد ماساژ 60 تا 80 بار در دقیقه است

نسبت ماساژ قلبی به تنفس :

در CPR یکنفره : هر 2 تنفس 15 ماساژ قلبی     2/15

در CPR دونفره : هر 1 تنفس 5 ماساژ قلبی         1/5

تریاژ  Triage :

روش کلی برای انتخاب بیماران و تقسیم بندی آنها براساس فوریت نیاز به درمان می باشد

مراحل مقدماتی احیای قلبی ریوی :

1 – تریاژ

2 – بررسی وضعیت هوشیاری

3 – برگرداندن مصدوم به پشت

4 – باز کردن راه های هوایی

5 – بررسی وضعیت تنفس با نگاه کردن ، گوش دادن و احساس کردن

6 – اگر نفس نمی کشد دو نفس کامل بدهید

7 – بررسی ضربان سرخرگ کاروتید ( سرخرگ گردن )

8 – اگر نبض نداشت عملیات احیاء را شروع کنید

2 – احیای قلبی ریوی پیشرفته ( ALS ) :

در بیمارستان توسط تیم CPR انجام می شود