بررسی نبض Study Pulse :


نبض حجم خونی است که توسط قلب به داخل شریان ها ( سرخرگ ) پمب شده و به صورت یک موج

طول شریانها را طی می کند . نبض در محل هایی که شریانها سطحی شده و از روی یک استخوان یا

عضله عبور می کند قابل لمس و اندازه گیری است . جهت بررسی نبض دو انگشت خود را در سمت

داخل بازو قرار دهید  (براکیال) تعداد ضربان طبیعی در بالغین 60 تا 100 ضربه در دقیقه است در کودکان

این میزان بیشتر بوده و با بالا رفتن سن کمترمی شود . ضربان کمتر و یا بیشتر از حد طبیعی نشانه ای

از بیماری است ( در حال ایستاده نباید نبض را گرفت )

 شمارش نبض منظم : تعداد نبض در 15 ثانیه  ضربدر 4  ویا در 30 ثانیه ضربدر 2

شمارش نبض نامنضم : تعداد نبض در 60 ثانیه

نبض افراد بستگی به  سن افراد ، جثه ( هیکل ) ، نوع فعالیت ، ورزش و مصرف بعضی از دارو ها  دارد

تعداد نبض  طبیعی در سنین متفاوت Number of normal pulse in different ages :

سن

تعداد نبض

نوزاد

100 الی 160 ضربه در دقیقه

نوزاد و یا کودک 1 تا 10 سال

70 الی 120 ضربه در دقیقه

بالای 10 سال

60 الی 100 ضربه در دقیقه

ورزشکار

40 الی 60 ضربه در دقیقه

 
نکته : به دلیل دارا بودن نبض در انگشت شصت هیچ گاه با انگشت شست نبض را اندازه گیری نکنید و

نوک دو انگشت وسط خود را درانتهای شست مصدوم  روی مچ دست به طرف قلب  بفشارید تا نبض را

پیدا کنید .

نقاط نبض در بدن Pulse points of body :

1 – نبض رادیال  Radial Pulse : در مچ دست در امتداد انگشت شصت

2 – نبض براکیال Brachial Pulse : بین عضله دو سر و سه سر بازو در محل چن قدامی آرنج در امتداد

انگشت کوچک

3 – نبض تمپرال Temperal Pulse : در ناحیه گیجگاهی در بالای انتهای ابرو احساس می شود

4 – نبض فمورال Femoral Pulse : در کشاله ران قرار دارد . در زیر لیگامان اینکو نئال

5 – نبض اپیکال Apical Pulse : در نوک قلب  ، در چهارمین یا پنجمین فضای بین دنده ای در سمت چب

6 – نبض کاروتید  Carotid Pulse : در ناحیه گردن در دو طرف تیروئید قرار دارد

7 – نبض پشت زانویی Popliteal pulse : در ناحیه پشت زانوی پا قرار دارد

8 – نبض تیبیا خلفی Posterior Tibial pulse : ناحیه داخلی غوزک پا

9 – نبض پشت پایی Dorsalis Pedis pulse : در بالای کف پا قرار دارد

10 – نبض اولنا Ulnar pulse : در ناحیه زند زبرین در مچ دست قرار دارد

11 نبض خارجی فک بالا External maxillary : در قسمت خارجی فک بالا قرار دارد

بررسی نبض محیطی Study Peripheral pulse :

اهداف  Objectives :

1 – فراهم کردن اطلاعات پایه برای انجام ارزیابی بعدی

2 – تعیین طبیعی بودن تعداد نبض محیطی

3 – طبیعی بودن ریتم و حجم نبض

4 – مقایسه تساوی نبض های محیطی در دو طرف بدن

5 – بررسی مداوم تغیرات وضعیت سلامتی بیمار

روش کار  Program :

1 – دستهای خود را بشوئید

2 – بیمار را از اقدام خود مطلع کنید

3 – مناسب ترین محل را برای شمارش نبض انتخاب کنید ( نبض رادیال )

4 – بیمار در وضعیت مناسب ( نشسته یا خوابیده ) باشد

5 – کف دست بیمار رو به پایین قرار بگیرد

6 – با دو انگشت وسط نبض بیمار را حس کنید

7 – ساعت خود را در معرض دید قرار دهید

8 – نبض منظم را در 15 یا 30 ثانیه و نبض نامنظم را یک دقیقه کامل بشمارید

9 – در هنگام شمارش به ریتم و حجم نبض توجه کنید

10 تعداد نبض در دقیقه را در دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی  درج نمائید

11 – موارد غیر طبیعی را در پرونده و گزارش پرستاری قید نمائید

12 – دستهای خود را مجددا بشوئید

بررسی نبض نوک قلب Study Apical Pulse :

اهداف  Objectives :

1 – شمارش نبض کودکان 2 تا 3 سال و یا بالغینی که نبض محیطی نامنظم دارند

2 – بررسی مداوم بیماران مبتلا به بیماری قلبی و یا افرادی که داروهای قلبی مانند دیگوکسین مصرف

می کنند

3 – تعیین طبیعی بودن ضربان قلب و منظم بودن ریتم قلب

روش کار  Program :

1 – آماده کردن گوشی پزشکی

2 – بیمار را از اقدام خود مطلع کنید

3 – لباسهای بیمار را کنار زده و دیافراگم گوشی را روی نوک قلب در چهارمین یا پنجمین فضای بین

دنده ای در سمت چب

قرار دهید ( توجه داشته باشید دیافراگم گوشی را با کف دست خود گرم نمائید )

4 – ساعت را در معرض دید خود قرار دهید

5 – توجه داشته باشید که هر صدای ( لاب – داب ) یک ضربه محسوب می شود

6 – ضربان منظم را 15 یا 30 ثانیه و ضربان نامنظم را یک دقیقه کامل بشمارید

7 – به ریتم و قدرت قلب در هنگام شمارش دقت شود

8 – تعداد ضربان قلب در دقیقه را در دفتر یا برگه ثبت علائم حیاتی  درج نمائید

9 – موارد غیر طبیعی را در پرونده و گزارش پرستاری قید نمائید

نکته : گاهی اوقات لازم می شود نبض محیطی و ضربان نوک قلب همزمان شمارش گردد که اختلاف آن

مشخص گردد این عمل باید توسط دو پرستار با استفاده از یک ساعت و در یک لحظه زمانی مشخص

انجام شود  ونتیجه آن بررسی گردد