جهت حفظ و افزایش طول عمر و کارکرد فیستول (AVF  ) به نکات زیر توجه نمایید:

  •     از بلند کردن اشیاء سنگین با کشش اندام دارای فیستول خودداری شود.
  •   از فشاربرروی فیستول و بالاتر اجتناب شود ( آستین تنگ نپوشید ، کیف سنگین بر روی دوش نیاندازید ، از خوابیدن برروی دست فیستول دار خودداری کنید و...)
  •   از ضربه بر روی فیستول خودداری شود.
  •   از تزریق وریدی (سرم) و خون گیری از دست فیستول دار اجتناب شود.
  •   از سقوط فشار خون ( به منظور عدم کاهش جریان خون فیستول ) جلو گیری شود.
  •   جهت پیشگیری از عفونت تا چند ساعت پس از دیالیز ، از استحمام و شنا کردن خودداری شود.
  •   با ورزش جریان خون فیستول را افزایش دهید.
  •   در صورت از بین رفتن نبض وتریل فیستول ، فوراً به پزشک ویا بخش دیالیز. اطلاع دهید.
  •   در صورت وجود علایم عفونت ( قرمزی ، تورم و ترشحات ) در محل فیستول فوراً به پزشک اطلاع دهید.