آشنایی با داروهای پر مصرف :


1 – کاهش فشار خون : آتنولولول ، آملو دیپین ، کاپتو پریل ، انالا پریل ، کلروتیازید ، دیلتیازم ، پروپرانول ،

پرازوسین ، متیل دوپا ، لازیکس

2 – ضد اظطراب : آلپرازولام ، کلر دیازپوکسید ، کلونازپام

3 – ضد افسردگی : سیتا لوپرام ، ایمی پرامین ، هالو پریدول ، نور تلیپتلین

4 – درد گوارشی : سایمتادین ، رانیتیدین ، بلادونا ، کلینیدیوم سی ، امپرازول

5 – کاهش چربی خون : آترو استاتین ، سری واستادین ، جم فیبروزول

6 – اسهال و دل پیچه : بیسموت ، دیفنوکسیلات ، هیوسین

7 – ضد تشنج : کار با ماز پین ، دیازپام ، فنو باربیتال

8 – حساسیت فصلی : لورتادین ، آنتی هیستامین ، سیترزین

9 – آنتی بیوتیک : ایمی پنم ، سفالوزین ، سفتریاکسون ، سفتازیدیم ، جنتا مایسن ، پنی سیلین ها

10 – ضد خارش : کالامین سی ، پرو متازین ، آنتی هیستامین ها

11 – تنظیم ضربانات قلبی : پروپرانول ، دیگوکسین

12 – ضد تهوع : پرومتازین ، دیمن هیدرامین ، ب 6 ، لوپرامید ، پلازیل ، بیسموت

13 – ضد سرفه : دیفن هیدرامین ، کتو دیفن ، اکسپکتورانت ، سیتریزین

14 – دیابت : گلی بن گلامید ، انسولین ، متفورمین

15 – ضد انعقاد خون : وارفارین ، انسولین ، آناکسوپارین ، گلکزان ، آسپرین ، ASA 

16 – باز کننده را هوایی : بکلو متازون ، آمینو فیلین ، برم هگزین

17 – مسکن و ضد التهاب : ایندو متاسین ، دیکلو فناک ، استامینوفن ، پروفن ف ژلوفن ،

18 – ضد قارچ پوستی و واژینال : فلوکونازول

19 – ضد انگل ضد باکتری : مترونید ازول

20 – ضد انگل : مبندازول (دستور دارویی بر اساس وزن بیمار می باشد )

21 – آلبومین : تنظیم مایعات بدن ، در مواردی مثل سوختگی ها و جراحی ها و عفونت ها کاربرددارد

22 – دی پریدامول : گشاد کننده عروق ، جلوگیری از لخته خون در عروق

:23 – پوکی استخوان :  کلسیم فورت 

24 –کاهش درد قفسه سینه در بیماران آنژین صدری : ایزوردیل وtng