دیابت چیست ؟
دیابت بعلت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین ایجاد می شود. انسولین ماده ای است که توسط لوزالمعده
تولید وباعث می شود قند ها که مهمترین منبع انرژی برای بدن هستند مورد استفاده سلول ها قرار گیرد.
 
انسولین چیست؟
در لوزالمعده یاپانکراس سلولهایی وجود دارد بنام بتا که انسولین می سازد . با خوردن غذا سلولهای بتا به
داخل خون انسولین آزاد می کنندکه عمل مصر ف یا ذخیره قند(گلوکز) خون را موجب می شود.

بدن افراد دیابتی نوع1 به دلیل تخریب سلولهای بتا انسولین کافی نمی سازد ودر نتیجه به تزریق انسولین نیاز دارند.

در افراد دیابتی نوع2 سلولهای بدن پاسخ دهی مناسب به انسولین موجود در خون را ندارند و به تدریج تولید انسولین نیز توسط سلولهای بتا کاهش پیدا می کند. بنابراین بعضی از افراد دیابتی نوع 2 به مصرف قرص های خوراکی پایین آورنده قند خون و بعضی به تزریق انسولین نیاز پیدا می کنند. حیات همه سلولهای بدن به وجود قند(گلوکز) بستگی دارد . ورود قند به داخل سلولهای بدن تنها در حضور انسولین امکان پذیر می باشد. در صورت کمبود انسولین یا مقاومت سلول ها به انسولین قند واردسلولها نشده و میزان آن در خون بالا می رود. با وجود بالابودن قند خون سلول ها توان مصرف آن را ندارند.

 
انواع انسولین
انسولین های موجود در بازار بر اساس زمان شروع ومدت تاثیر، به دو دسته تقسیم می شوند .
 

نوع انسولین

شروع تاثیر

حداکثر اثر

مدت تاثیر

رنگ انسولین

انسولین کریستال

60-30دقیقه

5-4 ساعت

8-6ساعت

شفاف

انسولین
ان پ اچ NPH

90-60 دقیقه

12-4 ساعت

24-16 ساعت

کدر

 
انسولین های دیگری نیز بتازگی عرضه شده است که بعضی ترکیب متفاوت و بعضی دیگرتاثیر یکنواخت 24 ساعته دارند و در صورت لزوم پزشک شما توضیح خواهند داد.
 
سرنگ انسولین
 
برای تزریق انسولین فقط از سرنگهای مخصوص استفاده کنید. درهر سرنگ 100 واحد انسولین جا می گیرد وبه 100 قسمت مدرج شده است . ارقام ثبت شده روی سرنگ انسولین بر حسب واحد می باشد.

شرایط نگهداری شیشه انسولین

به تاریخ انقضای مصرف انسولین توجه کنید. شیشه های انسولین را داخل یخچال نگهداری کنید. شیشه هائی که خارج از یخچال نگهداری می شوند بعد از30 روز قدرت اثرشان کم می گردد. هنگام مسافرت آن شیشه ای را که مصرف می کنید می توانید داخل کیف یا جامه دان نگهدارید.

انسولینNPH را هنگام مصرف به آرامی بین دو کف دست بغلتانید . هنگام مصرف محتوای شیشه باید یک دست وشیری رنگ باشد درغیر این صورت قابل استفاده نخواهد بود.

انسولین رگولار(کریستال) بی رنگ است. محتوای شیشه باید شفاف ویکدست باشد در صورت کدر بودن قدرت اثر خود را از دست داده است.

در صورت یخ زدگی ،رسوب در ته شیشه یا وجود ذرات معلق غیر قابل استفاده می باشد.

قبل از هر تزریق باید دستها را کاملا بشویید.

محل های تزیق انسولین شامل شکم ، بازو و ران میباشد. جذب انسولین در شکم سریعتر از بازو و در بازوها سریعتر از ران است. ورزش سرعت جذب انسولین را از نواحی تزریق افزایش می دهد.

زاویه تزریق در افراد چاق ولاغر متفاوت است در افراد چاق تزریق با زاویه 90 درجه ولی در افراد لاغر با زاویه 45 درجه انجام می شود.

انسولین ان پی اچ و رگولار را30 -20 دقیقه قبل از غذا تزریق کنید.محل تزریق را مرتبا عوض کنید. فاصله هر تزریق با تزریق بعدی حدود 5/1-1 سانتی متر باشد.

دمای انسولین تزریقی باید مشابه دمای اتاق باشد. قبل از تزریق شیشه انسولین را بمدت 30دقیقه خارج از یخچال نگهداری کنید .

سعی کنید همواره انسولین را دریک ساعت مشخص از شبانه روز تزریق نمایید.

اگر پیش از تزریق از الکل استفاده می کنید (مالیدن الکل در محل تزریق در صورت تمیز بودن ضرورت ندارد)، باید صبرکنیدتاالکل از سطح پوست تبخیر شود سپس تزریق را انجام دهید.