لیست  دندانپزشکان  مشهد
 

نام دندانپزشک :دکتر تخصص تلفن آدرس
غلامرضا آمالی دندانپزشک 8407235 راهنمایی - سه راه
حسین‌ ملاحسنی دندانپزشک 8597775 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز مومنیان‌ دندانپزشک 8400906 ‌راهنمایی - 3راه
احمد نوراله‌زاده‌ دندانپزشک 8415656 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا
ایرج‌ نوری دندانپزشک 2224410 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
معصومه‌ مهدویان‌ دندانپزشک 7618510 سجاد - ‌بزرگمهر4-2
جلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک 8432473 دانشگاه - کفایی2
سیدجلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک 8594730 گلستان‌4 -
علیاکبر منیری پور جراح دندانپزشک 2218333 سعدی18 -
زهرا مهران‌ پور دندانپزشک 6065144 ‌وکیل‌آباد - جنب‌داروخانه انسان
عذرا مهردادیان‌ دندانپزشک 8435486 سناباد - ‌شهریارجنوبی
عاطفه‌ منسوب‌ جراح دندانپزشک 7271191 خواجه‌ربیع‌ - کوچه کارخانه‌ کبریت
مهدی منصف‌ دندانپزشک 8406522 احمدآباد - مقابل‌هتل‌ هما
محمدعلی ملکی فر دندانپزشک 8430587 احمدآباد - مقابل‌بییمارستان قائم‌
محسن‌ گنابادی دندانپزشک 8405084 احمدآباد - مقابل‌ابوذر
محمود ناصح‌ دندانپزشک 8405371 احمدآباد - ساختمان‌44
زهره‌ ناصح‌ دندانپزشک 8430548 احمدآباد - نبش‌پاستورط‌2
حسین آذرنگ دندانپزشک 8542494 پاسداران -
محمود آذری دندانپزشک 8416611 احمدآباد - ابتدای احمدآباد
سهیل آذری دندانپزشک   سجاد -
طاهره‌ آذرفر دندانپزشک 8429214 احمدآباد - مقابل‌محتشمی
علیرضا نبوی دندانپزشک 8445946 ‌دانشگاه‌ - میدان ‌تقیآباد
رضا گوهریان‌ دندانپزشک 8400966 3راه‌راهنمایی -
حسین‌ مینوچهر دندانپزشک 8405976 احمدآباد - ‌رضا1
سیما نجومیان‌ دندانپزشک 7622084 ‌سجاد - تقاطع‌بزرگمهر
مجید میری دندانپزشک 6044728 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباس‌ نیک‌ روح‌ دندانپزشک 7615303 ‌سجاد - ‌مینا
رسول‌ نیکوئیان‌ دندانپزشک 7268836 ‌صادقی - نبش‌کاشف‌
مهدی نیکوسیر دندانپزشک 2227732 امام‌خمینی - ایستگاه‌سراب‌
محمدحسن‌ نجفی جراح دندانپزشک 8437636 راهنمایی11 - بخارایی 9
هاشم‌ آرین‌ پور دندانپزشک 8438907 خ‌راهنمایی20 - دک‌
ابراهیم‌ نصیریان‌ دندانپزشک 7686000 ‌سجاد - مقابل‌خ‌میلاد
محمود مطیعی دندانپزشک 6074055 آزادشهر - چ‌میلاد
عباس‌ مکارم‌ دندانپزشک کودکان 8426333 احمدآباد - ‌بخارایی9
فاطمه‌ مکرم‌ دندانپزشک 8408397 سناباد - مقابل‌انتقال‌ خون‌
حسن نقوی دندانپزشک 6065242 آزادشهر - نبش چهاراه میلاد پلاک 54
مریم آقازاده تبریزی دندانپزشک   سناباد - غربی
رضا آقاسی زاده دندانپزشک 8545303 گلستان -
احمد مقدم‌ براتی دندانپزشک 7273752 مطهریجنوبی - اول‌حدادشرقی
محمدجواد مقدس‌ دندانپزشک 7681817 ‌سجاد -
حمید مظلوم‌ حسینی دندانپزشک 8445355 احمدآباد - مقابل‌هتل هما
حسین‌ نعمت‌ الهی دندانپزشک کودکان 7681209 فلسطین‌22 -
جواد معینی دندانپزشک 8411660 ابن‌سینا - مقابل‌خ‌ بهشت‌
سیدمصطفی معظمی دندانپزشک 8436275 احمدآباد - ‌قائم‌1
وحید انصاری دندانپزشک 8412030 احمدآباد - میدان ‌شریعتی
علی اثنی عشری دندانپزشک 2220540 مدرس‌ساختمان‌14 -
جعفر احمدنژاد دندانپزشک 8598850 گلستان‌ - ساختمان‌پزشکان‌
سکینه احمدی دندانپزشک   فرهنگیان - 38 متری دوم
حبیب‌اله‌ احمدی دندانپزشک 2228563 مدرس‌ - مج‌تجاری مدرس‌
بهروز احتشام زاده دندانپزشک 7612095 ملک آباد - نسترن
  احتشامی نیا دندانپزشک 7682877 سجاد -
محمدرضا احتشامی نیا دندانپزشک 6071503 وکیل‌آباد -
رضا اردستانی دندانپزشک 785864 سجاد - چهارراه بهار
غلامرضا اردستانی دندانپزشک 7685864 سجاد - یاسمن‌
فاطمه اسلامی دندانپزشک 6065242 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد پلاک 54
هادی استادی مقدم‌ دندانپزشک 8513381 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
تیمور اسکندری دندانپزشک 2227682 امام‌خمینی -
جهانگیر اسکندرزاده‌ دندانپزشک 2221704 امام‌خمینی - مقابل‌باغ‌ ملی
محسن اسعدی دندانپزشک 8426622 احمدآباد - ابوذر19 شماره87
عباس‌ افتخارشاهرودی دندانپزشک 2222807 امام خمینی - ک‌باغ‌ عنب‌
صدیقه‌ بلوری دندانپزشک 8422575 راهنمایی -
محمدرضا بوستانی دندانپزشک 7685368 ‌سجاد -
سیدعلی بنی هاشم‌ دندانپزشک 2257246 دانشگاه‌ - مقابل‌اسرار
علی(سید) بنی هاشم‌ دندانپزشک 8517040 کوهسنگی - 6چ‌اول‌
علی(سید) بنی هاشم‌ دندانپزشک 8517050 کوهسنگی6 -
علی بنیادی منش دندانپزشک 8590058 ضد - میدان
محمود تمیزی دندانپزشک 8418975 دکترا -
علی تهرانی دندانپزشک 2227739 چمران - ‌ساختمان‌پزشکان‌
جواد ثابتی اشجعی دندانپزشک 8411305 احمدآباد - نبش‌خ‌قائم‌
محمد باصفا دندانپزشک 7617194 ‌سجاد - مقابل‌میلاد
جمشید باقری دندانپزشک 7619385 ‌سجاد -
رجبعلی بیهقی دندانپزشک 7684644 عباسی -
جهانبخش‌ بیات‌ مختاری دندانپزشک 8431221 سناباد - 5راه‌خ‌ اعتمادی
محمدرضا تدین‌ دندانپزشک 8428334 احمدآباد - 3راه‌راهنماییساختمان‌میر
مجید بیدار دندانپزشک 8421419 بعثت‌ -
مریم‌ بیدار دندانپزشک 7613402 ‌سجاد -
ناصر بیدخوری دندانپزشک 8418620 دانشگاه‌ - خ‌کفایی
شهره‌ بحری دندانپزشک 6057237 سجاد - بعد از مسجد سجاد
محمد بخشی دندانپزشک 6045164 سجاد - مقابل‌مسجد
اصغر بشیری دندانپزشک 8424030 احمدآباد -
محمد بصیری دندانپزشک 7615086 بل‌سجاد - پاساژسجاد
عباس تقوی رضوی زاده دندانپزشک 8404929 راهنمایی - سه راه
حسین‌ جلال‌ زاده‌ دندانپزشک 2735297 جاده ‌کلات‌ -
محمدعلی جلالیان‌ دندانپزشک 8437968 آبکوه‌ - بین‌ایرج‌ ومهناز
روح‌ انگیز جهانیان‌ دندانپزشک 8619909 کوثر7 -
عطااله‌ خواجه‌ دلویی دندانپزشک 7680078 ‌سجاد - بعدسعدی
عباس‌ جوادزاده‌ دندانپزشک 2222378 خسروی -
مریم‌ خوردی دندانپزشک 7686266 ‌سجاد - بازارنگار
نادر خورشیدزاده‌ دندانپزشک 8418027 دکترا -
حسین خلیلی یزدی دندانپزشک 8596868 گلستان -
محمدرضا دلربایی دندانپزشک 8426088 احمدآباد - 3راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
محمدحسن‌ جاویدی دندانپزشک 8416688 مطهریجنوبی18 -
زری جاویدی دشت بیاض دندانپزشک 8432324 سناباد -
محمود جاویدی فیروز دندانپزشک 8541997 بهار - مقابل‌استانداری
ناصر حاتمی دندانپزشک 8402269 سناباد - نبش‌آفرین‌
احمد خادم‌ حسینی دندانپزشک 7276023 مطهریجنوبی - ‌نبش‌کاشف‌
محمدتقی حافظ‌ دندانپزشک 7686343 ‌سجاد -
علی حدادیان‌ دندانپزشک 8435319 دانشگاه‌ - خ‌کفایی2
زهرا حجت‌ دندانپزشک 6056111 چ‌عباسی -
منوچهر جراح‌ نژاد دندانپزشک 8432073 کاتب‌پور8 -
محمدعلی حسنی دندانپزشک 8427131 سناباد - پاساژسناباد
نعمت‌ حسین‌ زاده‌ ملکی دندانپزشک 8413400 سناباد - خ‌ایرج‌جنوبی
سید حسن حسینی دندانپزشک 8544289 دانشگاه - ساختمان ساسان
سیدحسین‌ حسینی دندانپزشک 2224880 خواجه‌ربیع‌ -
سیدعلی اکبر حسینی دندانپزشک 2259565 چمران‌ -
سیدمهدی حسینی خواه منشادی دندانپزشک 8434200 دانشگاه - چهار راه دکترها
مهدی یزدان‌ پناه‌ دندانپزشک 8437133 دانشگاه‌ -
هایده‌ خسرونژاد دندانپزشک 8413456 دکترا - قبل‌خ‌ پاستور
مهدخت‌ یک‌ کلام‌ کاشانی دندانپزشک 8591717 میدان ‌15خرداد -
شهلا حقیری دندانپزشک 8407332 سناباد - جنب‌داروخانه‌سنا
یاسمین‌ یغمایی دندانپزشک 8415509 احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
عباس‌ جعفری دندانپزشک 7617615 ‌سجاد - خیاسمن‌3
مهدی رواقی دندانپزشک 7688116 فلسطین‌20-18 -
جواد روحانی دندانپزشک 7622284 فلسطین‌6 -
مهدی روحبخش‌ دندانپزشک جراح 8411172 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان‌قائم‌
برات‌علی رمضان‌ زاده‌ دندانپزشک متخصص‌ارتودنسی 7632277 بل‌سجاد -
امیر گرگانی دندانپزشک 6041687 آزادشهر - امامت‌16-14
مهرداد رادور دندانپزشک 8414968 سناباد - مقابل‌البسکو
محمدعلی گرایلی دندانپزشک 8422437 احمدآباد -
محمد رادفر دندانپزشک 8543300 بهار - ساختمان‌امینی
نسرین‌ پرتوی دندانپزشک 8421278 احمدآباد - خ‌پرستار
شهین‌ پرتوی دندانپزشک 7275638 مطهریجنوبی - کفاش‌وکاشف‌
ناصر رحمانی دندانپزشک 8428498 احمدآباد -
محمدابراهیم‌ رحمانی دندانپزشک جراح لثه 8404347 احمدآباد - خ‌فلاحی2
محمدرضا رحیم‌ نیا دندانپزشک 8438393 احمدآباد - خ‌قائم‌1
محمود رحیمی گل‌ خندان‌ دندانپزشک 8409285 دکترا - خ‌بهشت‌قبل‌ چ‌ کفای
محمود رضوانی دندانپزشک 7684727 ‌سجاد - ‌مینا
محمود رضوانی ترشیزی دندانپزشک 8433648 ابن‌سینا -
حسن‌ رزمی دندانپزشک 8425580 احمدآباد - ملاصدرا4
  رضائیان‌ دندانپزشک 7618510 سجاد - خ‌بزرگمهر4-2
محمدحسن‌ رضایی دقیق‌ دندانپزشک 8545757 ابن‌سینا5 -
محمدحسن‌ رضایی دقیق‌ دندانپزشک 8545657 ابن‌سینا5 -
محسن‌ رضایی قشلاقی دندانپزشک 8411166 احمدآباد - مقابل‌بی -قائم‌
فریده‌ رضازاده‌ دندانپزشک 8426962 احمدآباد - خ‌پرستار1
فاطمه‌ رستم‌ خانی دندانپزشک 8428982 سناباد - بین‌گلچهره‌ وآفری
جمشید طهماسبی دندانپزشک 2223391 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
احمد صلواتی دندانپزشک 8437370 دانشگاه‌ - اول‌کفایی
عبداله‌ سلوتی دندانپزشک 8405975 فلسطین‌3 -
محمدحسن‌ طلوع‌ دندانپزشک 8411920 سناباد -
طاهره‌ زواشکیانی دندانپزشک کودکان 8444938 احمدآباد - ملاصدرا
حسین‌ سلیمی دندانپزشک 8410022 سناباد -
عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 7273578 میدان ‌شهدا - بالای کلینیک‌مشهد
عصمت‌ شهیدی دندانپزشک 8416767 راهنمایی20 -
محمود شهریاری دندانپزشک 2226861 سعدی9 -
کریم‌ شمس‌ دندانپزشک 7610763 ‌سجاد - نبش‌بهار
تقی سالاری دندانپزشک 8426264 احمدآباد - اول‌محتشمی
مهناز شاهین‌ فر دندانپزشک کودکان 8423840 فلسطین‌3 -
مرتضی طاهری دندانپزشک 7686280 ‌سجاد - چ‌بزرگمهر
مظفر صابری دندانپزشک 8547405 گلستان‌ -
محمدجواد صادقی دندانپزشک 8436340 کلاهدوز10 -
محمدجواد صادقیه‌ دندانپزشک جراح 8425188 دکترا - ساختمان‌ابن‌سیناط‌2
طیبه‌ صادقیان‌ دندانپزشک 8401689 احمدآباد - ‌عارف‌2
عادله‌ ستاره‌ دندانپزشک 7616448 خیام‌ - ‌گلایل‌
اکبر طباطبایی دندانپزشک 8437133 دانشگاه‌ -
شیوا طبری دندانپزشک 7620475 سجاد - نبش‌ بهارمج‌بهار
سیداحمدرضا سبط‌ دندانپزشک 8438321 احمدآباد - خ‌قائم‌5
عبدالرضا زینل‌ زاده‌ دندانپزشک 8417133 کویدکترا -
زکیه‌ سخاوتی دندانپزشک 8439578 احمدآباد - عارف
عباسعلی صحافیان‌ دندانپزشک 8417421 دکترا -
فتح‌اله‌ شیبانی دندانپزشک 8433035 احمدآباد - ساختمان‌سهندزر
آذر صدیق‌ دندانپزشک 8591134 چمران - 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشکان‌جم‌
حسین‌ صدیقی نژاد دندانپزشک جراح 8403554 احمدآباد - اول‌ عارف‌
زهرا صدرالادبایی دندانپزشک 2221704 امام‌خمینی - مقابل‌باغ‌ ملی
غلامرضا سیفی راد دندانپزشک 8415034 احمدآباد - م‌شریعتیساختمان‌حسینیخو
رحیم‌ شرمین‌ دندانپزشک 8410060 دانشگاه‌ - ‌کفایی
محمدحسن‌ ضرابی دندانپزشک 8433467 دکترا - نبش‌پاستور
محمدعلی ضرابی دندانپزشک جراح 8428595 احمدآباد - مقابل‌گوهرشاد
مهری زرین‌ قلم‌ دندانپزشک 7611344 سجاد - مقابل‌میلاد
حمیدرضا سریری دندانپزشک جراح 6635305 قاسم آباد - چ‌مخابرات‌مقابل‌رفاه‌
مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک متخصص‌پروتز 6048161 ‌آزادی5 -
مصطفی شریعت‌ یزدی دندانپزشک 8401256 احمدآباد - خ‌عارف‌
محمد شریف‌ پور دندانپزشک 2708720 طلاب‌خ‌3 -
اسماعیل‌ شریفی دندانپزشک 8543753 چمران‌ -
جواد شریفی دندانپزشک 8417572 دکترا - مقابل‌ بهشت‌
حسین‌ پزشکی راد دندانپزشک 8413646 سناباد - ک‌آفرین‌شمالی
سعید سعیدی دندانپزشک 8405757 ابن‌سینا - روبرویپاستور
نورسیده‌ شفایی دندانپزشک 8617609 وکیل‌آباد - نبش‌غربیسامانیه
علیاصغر شفاعی دندانپزشک 8433319 احمدآباد - ساختمان‌حسینی
حمید کوشان‌ فرد دندانپزشک 6069227 میلاد -
علیرضا کاملان دندانپزشک جراح 8433259 احمدآباد - ‌ابوذر1
مجیدرضا کارگر دندانپزشک 8419140 سناباد - نبش‌آفرین‌
سیدرضا کاظمی دندانپزشک 8404522 ‌احمدآباد - میدان
محمدمهدی کیانوش‌ دندانپزشک 7689929 سجاد - بین‌4راه‌بهاروخیام‌‌
مهدی کیانی دندانپزشک 8422426 راهنمایی23 -
شریف‌ کریمی دندانپزشک 7613825 ‌سجاد -
محمد کریمی ترشیزی دندانپزشک 8438311 سناباد - قبل‌5راه‌سناباد
فتحیه‌ قناعت‌ دندانپزشک 8420047 احمدآباد - ‌محتشمی
مرجانه‌ قوام‌ نصیری دندانپزشک 7619800 ‌سجاد - خ‌بهار5
علی قوامی دندانپزشک جراح 8432175 ‌ابن‌سینا - آرمان‌
مجید قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ ارتدونسی 7688738 فلسطین‌22 -
جلیل‌ قنبرزاده‌ دندانپزشک متخصص‌ پروتز 7631299 فلسطین‌ -
ساسان‌ قهرمانی دندانپزشک 6076363 ملک‌آباد - خ‌مرجان‌ 4
ساسان‌ قهرمانی دندانپزشک 8410060 دانشگاه‌ - ‌کفایی
هاشم‌ قارونی دندانپزشک 8433273 کویدکترا - ابن‌سینا8
حسن‌ قارونی دندانپزشک 8431421 احمدآباد - ساختمان‌73
علی قاضی دندانپزشک 8405763 احمدآباد - مقابل‌هتل‌هما
پری قاضیانی دندانپزشک 8408763 ‌تلویزیون‌ -
جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 7615981 ‌سجاد - نبش‌بزرگمهر
جمیله‌ قدوسی دندانپزشک 7628531 فلسطین‌22 -
مجید قیاسی دندانپزشک جراح 8418382 سناباد - نبش‌گلچهره‌جنوبی
جعفر قره‌ چاهی دندانپزشک 8431181 دکترا - جنب‌پاستور
محمدعلی قربانی دندانپزشک 2222195 دانشگاه - بعدمیدان ‌سعدی
محمد علوی بجستانی دندانپزشک 8414089 کویدکترا - ساختمان‌205
حمید(سید) علویان‌ دندانپزشک جراح 7633366 ‌سجاد - جنب‌بانک‌ملی
محمدرضا عمادزاده‌ دندانپزشک 8438080 احمدآباد - ‌بهشت‌1
هدیه‌ علی زاده‌ دندانپزشک 8407158 احمدآباد - ‌کلاهدوز10
الهه‌ عابدزاده‌ دندانپزشک 6045790 میلاد -
ایرج‌ عتیقی مقدم‌ دندانپزشک 8408640 بهشتی30 -
محمود ظفرشاه‌ نژاد دندانپزشک 8416235 فلسطین‌ -
اکبر فلاح‌ رستگار دندانپزشک 8407173 احمدآباد - ساختمان‌44
سنبل‌ فاطمی دندانپزشک جراح 8789987 ‌پیروزی -
سیدمحمد فاطمی دندانپزشک 8541579 ابن‌سینا3 -
منصور فرهنگ‌ دندانپزشک 8789540 رضاشهر - خ‌فرخی
هما فروغیان‌ دندانپزشک 8425156 بهشتی - ‌رودکی20-18
مصطفی فرامرزی دندانپزشک جراح 8547931 امام رضا - امام رضا 70
مریم‌ فرتاب‌ دندانپزشک 8424371 احمدآباد - بعدرضا16
محمدحسن‌‌ فرتاش‌ دندانپزشک 8411920 سناباد -
علیرضا فرجادیان‌ دندانپزشک جراح 7688411 ‌سجاد - چ‌ بزرگمهر
هایده‌ پژند دندانپزشک 8420200 احمدآباد - مقابل‌بی-گوهرش‌
طیبه‌ ژیان‌ طبسی دندانپزشک 8512818 بهار - نبش‌ک‌کامیاب‌