آموزش نرم افزار HIS 

فایل ها بصورت پی دی اف بوده و باید در سیستم شما نرم افزار بازکننده فایل pdf نصب شده باشد

درخواست مشاوره

سیر ثبت خلاصه پرونده

نکات مهم در زمینه انتقال صحیح بیمار روی تخت بخش