با سلام                                                                    

بزودی مطالب آموزشی بخش(پروسیجرها.مطالب کنترل عفونت.خط مشی ها و... ) در وبلاگ قرار گرفته و سپس آزمون نیز گذاشته خواهد شد.نتایج آزمون در ارزشیابی پرسنل بخش موثر خواهد بود.منتظر پیشنهادهای شما هستیم.