Parathyroid Hormone 

این تست مقدار هورمون پاراتیروئید (PTH) در خون را اندازه گیری می کند. PTH در حفظ سطوح ثابت کلسیم در خون، به بدن کمک می کند. بخشی از حلقه بازخورد است که شامل کلسیم، پاراتورمون، ویتامین D، و تا حدی فسفر (فسفات) و منیزیم می باشد. شرایط و بیماری هایی که در این حلقه بازخورد، شکاف ایجاد می کنند، می توانند باعث افزایش یا کاهش نامناسب در سطوح کلسیم و PTH شوند و منجر به علائم هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی گردند. سطح PTH در طول روز متغیر است، اوج آن در حدود ساعت 2 صبح است.

از آنجا که سطح PTH در طول روز متغیر است، نمونه ها معمولا حدود 8 صبح گرفته می شوند. بیمار باید با پزشک خود در مورد زمان نمونه گیری صحبت کند. روش های کنونی نیاز به ناشتایی ندارند.

 

فسفات ها، داروهای ضد تشنج، استروئیدها، ایزونیازید، لیتیم و ریفامپین، سطح PTH را افزایش می دهند.