هولتر مانیتورینگ
مونیتورینگ سرپایی – الکتروکاردیوگرافی سرپایی ، دستگاه ثبت کننده تغییرات غیر طبیعی
نوع تست : الکترودیالنوستیک (Electrodiagnostic)
یافته های طبیعی : ریتم سینوسی طبیعی
تشریح تست وفیزیولوژی آن
مونیتورینگ هوتر نوعی ثبت کننده مداوم فعالیت الکتریکی قلب است که می توان آن را برای دوره های 48 ساعته به کار برد با این کلینیک الکتروکاردیوگرام (EKG) به طور مداوم روی یک نوار مغناطیسی ثبت می گردد درحالی که فرد هیچ گونه محدودیتی در فعالیت ، استراحت وخواب ندارد این مانیتور به یک ساعت مجهز شده تا بدینوسیله بتوان وقت دقیق را روی نوار EKG ضبط کرد از بیمار خواسته می شود تا یک دفترچه یادداشت با خود داشته باشد تا فعالیت های روزانه اش وهرگونه علائم قلبی که درهنگام مونیتورینگ به وی دست داده را یادداشت کند .
درحال حاضر اغلب دستگاههای مصرفی مجهز به دستگاه اخطار دهنده (event marker) برای تغییرات غیر طبیعی می باشند این دستگاه دارای دکمه ای است که وقتی بیمار علائمی از قبیل درد قفسه سینه ، سنکوپ ، با طپش قلب پیدا کرد آنرا فشار می دهد . این نوع مانیتور بعنوان یک ثبت کننده تغییرات غیر طبیعی محسوب می گردد بیشتر ثبت کننده ها ریتم را بلافاصله قبل از فعال شدن ضبط کرده و ذخیره می کنند . اطلاعات ذخیره شده را توسط تلفن می توان به ایستگاه ضبط منتقل نمود . ونتیور هولتراساسا برای تعیین اختلالات ریتمی قلب وارتباط این اختلالات با علائمی نظیر گیجی (dizziness) وسنکوپ ، طپش قلب ودرد سینه به کار می رود همچنین این مونیتور در بررسی کارایی پیس میکرها وتاثیر لاموهای ضد آریتمی کاربرد دارد .
پس ا ز به پایان رسیدن زمان مقرر شده که معمولا 24 یا 72 ساعت است مونیتور را از بیمار  کامپیوتر تفسیر می شود که قادر است هرنکته غیر طبیعی را که درمدت تست روی داده نشان دهد سپس جواب تست با توجه به دفعات وشدت حوادث غیر طبیعی قلب به خصوص در ارتباط با علائم بیمار گزارش می شود .
کنتراندیکاسیون ها
- بیمارانی که قادر به همکاری درنگهداشتن لید مونیتور روی بدن خون نمی باشند .
- بیمارانی که نمی توانند یادداشت دقیقی از فعالیت ها واتفاقات تهیه کنند .
عوارض مداخله کننده :
- جداشدن الکترود از پوست

شیوه کار ومراقبت از بیمار
- مراحل انجام تست را برای بیمار توضیح دهید .
- بیمار را درباره چگونگی مراقبت از مونیتور هولتر آموزش دهید .
- درمورد لزوم اتصال بین پوست والکترود به بیمار گوشزد کنید .
- به بیمار بیاموزید که چگونه یک یادداشت دقیق داشته باشد وروی ثبت کردن علائم تاکید کنید.
- به بیمار اطلاع دهید که اگر هرگونه اختلالی درمونیتور هولتر اتفاق افتاد آن را در یادداشت های خود بنویسد .
- اطمینان دهید که منشاء جریان های الکتریکی از بیمار است وهیچ گونه تحریکات الکتریکی توسط دستگاه بر وی اعامل نمی شود .
- به بیمار آموزش دهید که حین مانیتورینگ قلب حمام نکند .
- به بیمار بگویید از وسایل برقی از (از قبیل مسواک برقی ، ریش تراش برقی ) را به حداقل برساند چون می تواند روی نوار EKG آرتیفک ایجاد کند .
حین انجام تست
- موضعی را که قرار است الکترود را روی آن بگذارید با الکل تمیز کنید (اغلب این کار توسط تکنسین های بخش قلب انجام می گیرد ).
- الکترود آغشته به ژل را درمحل مناسب ببندید معمولا سینه وشکم مناسب ترین محل ها برای قراردادن الکترودهای لیدهای اندام ها هستند از لیدهای جلوی قلبی نیز میتوان استفاده کرد .
- معمولا از اندامها برای گذاشتن الکترود استفاده نمی شود که علت آن به حداقل رساندن تغییراتی است که به دلیل فعالیت های فیزیکی طبیعی روی نوار ایجاد خواهند نمود .
- به بیمار توصیه کنید در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکلی با پزشک تماس بگیرید یا با بخش مربوطه هماهنگی های لازم بعمل آید .
بعد از تست
- نوار وبقیه لوازمی را که به الکترود متصل است را به آرامی جدا کنید .
- ژل الکترود را پاک کنید .
- به بیمار اطلاع دهید که جواب مونیتور هولتر در چند روز آینده آماده خواهدشد .
یافته های طبیعی
آریتمی قلبی (دیس ریتمی )