اصطلاح معادل انگلیسی
آبسه Abcess
آبله گاوی Vaccinia
آبله‌مرغان Smallpox
آپنه Apnea
آتاکسی Ataxia
آتروفی Atrophy
آتلکتازی Atelectasis
آرترالژی Arthralgia
آرترواسکلروز Arteriosclerosis
آرتروپلاستی Arthroplasty
آرتروز Arthrosis
آرتریت Arthritis
آریتمی Arrhythmia
آفتاب زدگی Sunstroke
آفتاب سوختگی Sunburn
آکسون Axon
آکنه Acne
آلبینیسم Albinism
آلرژن Allerhen
آلرژی غذایی Food allergy
آلزایمر Alzheimer's disease
آلوئول Alveol
آمالگام Amalgam
آمبولی Embolism
آمپوتاسیون Amputation
آمنوره Amenorrhea
آمیب Amebiasis
آناتومی Anatomy
آنافیلاکسی Anaphylaxis
آنانسفالی Anencephaly
 
اصطلاح معادل انگلیسی
اپتومتری Optometry
اپی فیز Epiphysis
اپی گلوت Epiglottitis
اپی لپسی Epilepsy
اپیدرم Epideris
اپیدمیک Epidemic
اپیدمیولوژی Epidemiology
اپیدیدیم Epididymis
اپیستاکسی Epistaxis
اپیلاسیون Epilation
اتوایمیون Autoimmune
اتوپسی Autopsy
اتوزوم Autosome
اتوکلاو Autoclave
اجابت مزاج Defecation
اجابت مزاج مکرر Diarrhoea
اچ. آی . وی HIV
اچ. آی . وی مثبت +HIV
اختلال در تکلم Dysphasia
ادرار Urine
ادیولوژیست Audiologist
ارتوپدی Orthopedics
ارتودنسی Orthodontics
ارگاسم Orgasm
ارگان Organ
ارگانیسم Organism
اروزیون Erosion
اریتم Erythema
ازن Ozone
اسپاسم Spasm
اصطلاح معادل انگلیسی
ب.ث.ژ B.C.G vaccine
باسیل Bacillus
بافت Tissue
باکتری Bacteria
باکر Virgin
بالغ Adult
برادیکاردی Bradycardia
برفک Thrush
بروزسلوز Brucellosis
برونش Bronchus
برونشیت Bronchitis
بری بری Beriberi
بهداشت Hygiene
بوتولیسم Botulism
بی‌حسی Unconscious
بیزاکودیل Bisacodyl
بیستوری Bistoury
بیضه Testis
بیلی‌روبین Bilirubin
بیماری حاد Acute disease
بیماریهای مقاربتی S.T.D
بینایی Vision
بیوپسی Biopsy
بیوشیمی Biochemistry
بیولوژی Biology
 
اصطلاح معادل انگلیسی
پاپیل Pupil
پاتلا Patella
پاتوژن Pathogen
پاتولوژی Pathology
پادتن Antibody
پالس Pulse
پرادی آریتمی Bradyarrhythmia
پرز Vellus
پرز Villus
پره اکلامپسی Pre-eclampsia
پروتز Prosthesis
پروستات Prostate
پرولاکتین Lactogenic hormone (prolactin)
پریتونیت Pyopneumoperitonitis
پستان Breast
پلاسنتا Placenta
پلاکت Platelet
پلاگرا Pellagra
پلور Pleura
پلی اوری Polyuria
پلی دیپسی Polydipsia
پماد Ointment
پنومونی Pneumonia
پنیس Penis
پوستول Pustule
پولیپ Polyp
پولیومیلیت Poliomyelitis
پیان Yaws
پیر چشمی Presbyopia
پیکا Pica
 
اصطلاح معادل انگلیسی
تاتو Tattooing
تالاموس Thalamus
تامپون Tampon
تاندون Tendon
تاول Blister
تب Fever
تتانوس Tetanus
تخمدان ها ovarium
تخمک گذاری ovulation
تراخم Trachoma
تراشه Trachea
تروما Trauma
ترومبوس Thrombus
ترومبوفلبیت Thrombophlebitis
تری کرومیک Trichromic
تستوسترون Testosterone
تشنج Convulsion
تصفیه کننده Detergent
تغذیه Nutrition
تنفس Respiration
تنفس Breath
تهوع Nausea
توبرکلوزیس ( سل ) Tuberculosis
توراکس Thorax
توکسینولوژی Toxinology
تولارمی Tularemia
تولد Birth
تولید مثل Generation
تومور Tumor
توهم Hallucination