اصطلاح معادل انگلیسی
شب کوری Night blindness
شبه واریس Varicose
شپش Louse
شریان Artery
شکستگی Fracture
شوک Shock
شیگلا Shigella
اصطلاح معادل انگلیسی
صفرا Bile
اصطلاح معادل انگلیسی
ضد آفتاب Sunscreen
ضدعفونی Antiinfective
اصطلاح معادل انگلیسی
عدم هضم Dyspepsia
عرق Sweat
عصب Nerve
عضله Muscle
عضو یا اندام بدن Membrum
عفونت Infection
اصطلاح معادل انگلیسی
غده Gland
اصطلاح معادل انگلیسی
فارماکولوژی Pharmacology
فارنژیت Pharingitis
فتق فمورال Bubonocele
فرج Vulva
فک Jaw
فلوئور Fluorine
فمور Femur
فمورال Femoral
فوبیا Phobia
فولات Folates
فیبروزکیستیک Cystic fibrosis
فیبروما Fibroma
فیبرومیوما Fibromyoma
فیزیولوژی Physiology
اصطلاح معادل انگلیسی
قاعدگی خشک Xeromenia
قرنیه Cornea
قفسه سینه Chest
 
اصطلاح معادل انگلیسی
کاتاراکت Cataract
کارسینوژن Carcinogen
کارسینولیسیس Carcinolysis
کافئین Caffeine
کالاآزار Kalaazar
کامپلیوباکتر Compeliobacter
کامپوزیت Composite
کانابیسم Canabism
کاندوم Condom
کاندیدیازیس Candidiasis
کاندیدیازیس Candidiasis
کانسر Cancer
کتواسیدوز Ketoacidosis
کتوزیس Ketosis
کتونوری Ketonuria
کچلی Tinea
کراتوپاتی Keratopathy
کراتوپلاستی Keratoplasty
کراتوزیس Keratosis
کراتوسکوپی Keratoscopy
کراتوما Keratoma
کراتومالاسی Keratomalacia
کراتین Keratin
کرامپ Cramp
کروپ Croup
کری Deaf
کریپتوسپوریدیوم Cryptosporidium
کلستروم Colostrum
کلی پپتیک Kolypeptic
کلیه Kidney
اصطلاح معادل انگلیسی
گاستروآنتریت Gastroenteritis
گاستروسکوپی Gastroscopy
گاستریت Gastritis
گاسترین Gastrin
گال Scabies
گالاکتوز Galactose
گالی پات Gallipot
گامت Gamete
گانگرن Gangrene
گره Knot
گروه مراقبت Care
گزروفتالمی Xeroma
گزیفوئید Xiphoid
گلبولهای قرمز Erythrocyte
گلبولیهای سفید White cells
گلوتن Gluten
گلوکز Glucose
گلوکوم Glaucom
گناد Gonad
گواتر Goiter
گونوره Gonorrhea
گیجگاه Temple
اصطلاح معادل انگلیسی
لابراتور Laboratory
لابیرنت Labyrinth
لابیرنتیت Labyrinthitis
لاپاراتومی Laparatomy
لاپاروسکوپ Laparoscope
لاتکس Latex
لارنژیت Laryngitis
لارنگس Larynx
لارنگوپلاستی Laryngoplasty
لارنگوسل Laryngocele
لارو Larve
لاکتاز Lactase
لاکتوز Lactose
لامینیت Laminate
لانست Lancet
لتارژی Lethargy
لترال Lateral
لژیونلا Legionella
لشمانیازیس Leishmaniasis
لقاح Fertlilzation
لکوره Leukorrhea
لکوسیت Leukocyte
لنتیگو Lentigo
لنز Lens
لنف Lymph
لنفادم lymphedema
لنفانژیت Lymphangitis
لنفانژیوم Lymphangioma
لنفوبلاستوز Lymphoblastosis
لنفوپنی Lymphopenia