مصوبات اخیر دولت، پرستاری ایران را از سالها مظلومیت خارج کرد

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ارومیه 5 مصوبه اخیر هیئت دولت برای پرستاران را موجب بازگشت اعتماد به نفس از دست رفته پرستاران دانست و گفت: زمان آن رسیده که با اجرای کامل این مصوبات، جامعه پرستاری از مظلومیتی که سالها بر آنها تحمیل شده است، خارج شوتد.

 

جعفر کارگر تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت را آرزوی دیرینه پرستاران خواند و افزود: تشکیل معاونت پرستاری به صورت مستقل و جدا از سایر معاونتها و زیر نظر مستقیم وزیر بهداشت از خواسته های همیشگی جامعه پرستاری بود تا به این طریق مشکلات و درخواست های این قشر مستقیماً و نه از طریق کانالهای ارتباطی دیگر به گوش وزیر برسد زیرا در بسیاری موارد مطالبات پرستاری در خلال این مجاری ارتباطی دچار گیرهای خاصی می شد و به سرانجام نمی رسید.

وی تشکیل معاونت پرستاری را موجب افزایش روحیه در پرستاران و اشتیاق خدمت رسانی در این قشر دانست و اضافه  کرد: متأسفانه دائماً در حد شعار می شنیدیم پرستاری حرفه ای مستقل است ولی در عمل نامه ای ساده را نیز یک مدیر کل پرستاری نمی توانست امضاء کند یا اینکه در تصمیم گیری ها و جلسات سطح بالای وزارتی یا دانشگاهی هیچ نماینده ای از پرستاران جاضر نبود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ارومیه ادامه داد: اما با این مصوبات اعتماد از دست رفته پرستاران به آنها بازگشت و تمام اینها در نهایت کیفیت خدمات بالینی پرستاران را بالا می برد.

وی افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اگر چه سالهاست که تصویب شده است اما متأسفانه به دلیل نبود معاونتی مستقل در وزارت بهداشت همواره در اجرا با مشکل مواجه می شد. باید پذیرفت وقتی به کسی مسئولیتی داده می شود باید همتراز آن نیز به او اختیارات داد اما سالها این موضوع در مورد جامعه پرستاری صدق نمی کرد.

کارگر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را بدون تشکیل معاونتی مستقل در وزارت بهداشت و قانون صدور پروانه کار برای پرستاران غیر عملی خواند و گفت: وقتی کسی مجوز کاری را ندارد تعرفه گذاری هم بی مفهوم بود. اینها در کنار هم تکمیل می شوند و در واقع تصویب این 5 مصوبه و اجرای آنها موجب می شود پرستاری سیر تکامل تاریخی را تجربه کند و از این مظلومیتی که گرفتار آن شده است خارج شود.

وی اجرای تمام 5 مصوبه هیئت دولت در مورد پرستاران را لازم و ملزوم هم دانست و افزود: متأسفانه سالیان است که پرستاران تحت امر و زیر نظر بوده اند و از خودشان اختیاری نداشته اند هر چند با تأسیس سازمان نظام پرستاری بسیاری از این دیدگاه های اشتباه نسبت به یک دهه قبل بسیار اصلاح شد ولی امید است که اجرای این مصوبات خط بطلانی بر این گونه نگرش ها به جامعه پرستاری باشد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری ارومیه خاطرنشان کرد: باید هر چه زودتر معاونت پرستاری در سطح دانشگاهی نیز عملیاتی شود و چارت دانشگاهی آن نیز پیش بینی شود زیرا در حال حاضر در مقطعی قرار گرفته ایم که به شدت حساسیت ها بالا رفته است و هر گونه کوتاهی در اجرای این مصوبات ممکن است با شیطنت برخی مواجه شده، روند اجرای کامل این مصوبات تاریخی را کُند و خدای ناکرده حلاوت آن را در کام پرستاران تلخ کند.