نکات مهم در استفاده ماده حاجب رادیولوژی


بیماران با سابقه حساسیت توجه نمایند:

اگر سابقه قبلی واکنش به ماده حاجب،آسم،سابقه آلرژی قوی دارند ، لطفاً موقع وقت دهی ویا هنگام مراجعه برای انجام آزمون موارد را به مسئول مربوطه اطلاع دهند؛در این مواقع رادیولوژیست

 شاید برای شما آزمون رادیولوژی دیگری راکه نیازی به تزریق ماده حاجب ندارد،پیشنهاد کند ویا قبل از انجام آزمون پیشنهاد مصرف دارو از جمله آنتی هیستامین را به شما بدهد.

بیماران مصرف کننده متفورمین توجه نمایند:

-      بین تزریق وریدی ماده حاجب واسید لاکتیک دربیماران دیابت ملیتوس که داروی متفورمین استفاده می کنند،ارتباط وجود دارد. این ارتباط در بیماران دارای کلیه معیوب بیشتر نمایان است.

-      اگر شما آزمونی را پیش رو دارید که درآن از ماده حاجب استفاده می شود باید مصرف داروی متفورمین را دو روز قبل و بعد از انجام آزمون قطع کنید.البته این کار بستگی به آزمایشات خونی مربوط به کارکرد کلیه شما دارد؛در این موارد پزشک بالینی شما ورادیولوژیست با هم مشورت خواهند کرد وبهترین شیوه تصویربرداری را در ملاقات با شما درمیان خواهند گذاشت.

-      زمان وقت دهی سابقه مصرف داروی متفورمین رابا مسئول پذیرش رادیولوژی در میان بگذارید.

آزمون های رادیولوژی که درآنها از ماده حاجب استفاده می شود عبارتند از:

-      برخی از آزمون های سی تی اسکن

-      IVP (عکس برداری از سیستم ادراری)

-      هیسترو سالپینگوگرافی(تصویربرداری از رحم وضمائم)

-      سیستوگرافی(تصویر برداری از مثانه؛که درآن با استفاده از سوند کوچک مثانه با ماده حاجب پر شده واغلب در کودکان برای بررسی عفونت های مکرر سیستم ادراری آنها مورد استفاده قرار می گیرد)

-      سیالوگرافی(برای نمایش غدد بزاقی وپیدا کردن سنگ و...)

-      داکروسیستوگرافی(برای نشان دادن مسیرهای اشکی چشم)

-      آرتروگرافی(رادیوگرافی از مفاصلی چون شانه وزانو؛ که البته این روش بوسیله سایر روش هایی چون MRI جایگزین شده است)

-      داکتوگرام(رادیوگرافی از مجاری شیری پستان)