سی تی کولوگرافی چیست؟

سی تی کولوگرافی یا کولونوسکوپی مجازی یک روش جدید رادیولوژی است که برای جستجو پولیپ های کولون یا سرطانهای مربوط به آن به کار می رود.

مزایای سی تی کولونوگرافی؛  

-        بی خطر است

-        برای بیمارانی به کار می رود که خیلی ضعیف بوده و توانایی تحمل روش های سنتی کولونوسکوپی و باریوم انما را ندارند.

از این پروسیجر چه انتظاراتی را داریم؟

همکاران ما به شما آمادگی های زیر را در موقع وقت دهی به شما

می دهند که شامل؛

-        اطلاعات با جزئیات بالا در مورد پروسه تمیز کردن روده

-        بسته مسهل (مسهل:مسهل برای تمیز کردن روده و خارج کردن مدفوع از روده به کار می رود.با مصرف مسهل حرکت های روده به مدت چندین ساعت بیشتر خواهد شد)

لازم است که کولون به طور کامل از بقایای غذا خالی بماند  واین زمانی میسر خواهد بود که رژیم غذایی بگیرید و از مسهل استفاده کنید.

در طول سی تی کولونوگرافی چه اتفاقی می افتد؟

رادیوگرافر شما را روی تخت سی تی اسکن می خواباند.لوله کوچک را داخل رکتوم شما قرار داده و از طریق آن گاز دی اکسی کربن  را به داخل روده ها تزریق می کند تا روده های شما متسع شوند.

در همان حالتی که به پشت دراز کشیدهاید، از شما تقاضا می شود که نفس خود را نگه دارید و درهمان حال از شما سی تی اسکن انجام می شود.

سپس شما باید روی شکم دراز بکشید و نفس خود را نگه دارید که دوباره به مدت چند سایه دیگر از شما اسکن انجام می شود.

رادیولوژیست تصاویر شما را کنترل می کند. تصویر برداری که تمام شد،لوله از شما خارج می شود.

آیا سی تی کولونوگرافی دردناک است؟

چون در این آزمون از مسکن استفاده نمی شود،اتساع کولون با گاز دی اکسید کربن ممکن است باعث ناراحتی شما شود.اگراحساس پرگازی شدید دارید شاید نیاز به خالی کردن باد شکم داشته باشید.

این آزمون دردناک نیست و ناراحتی این آزمون فقط به مدت چند دقیقه خواهد بود.

این آزمون چقدر طول می کشد؟

زمان واقعی این آزمون 15-10 دقیقه است،اما ممکن است مدت زمان اقامت شما در بخش رادیولوژی به مدت 30-20 دقیقه باشد.

بعد از انجام این آزمون چه اتفاقی می افتد؟

شما بعد از اتمام آزمون اجازه دارید رادیولوژی را ترک کنید و رژیم غذایی طبیعی خود را دنبال کنید.

رادیولوژیست(پزشک رادیولوژی) تصاویر را آنالیز کرده و جواب کتبی آزمون را برای پزشکتان ارسال می کند سپس رادیولوژیست نتایج آزمون را با شما در میان خواهد گذاشت.

همچنین یک سی دی از تصاویر برای شما ارسال می شود.