توصیه های مهم در موارد M.R.I با بیهوشی

1. در مواردی که برای انجام M.R.I نیاز به بیهوشی باشد در بزرگسالان از 8 ساعت قبل ، اطفال زیر یک سال از 3 ساعت قبل و اطفال بین 1-3 سال از 4 ساعت قبل از انجام M.R.I ناشتا باشند.

2. اگر قبل از بیهوشی بیمار ، سرما خوردگی دارد ، حتما پرسنل پذیرش را آگاه کند ، چون انجام بیهوشی برای این افراد بخصوص اطفال ، خطر آفرین است .

3. قبل از انجام بیهوشی اگر بیمار شما مبتلا به مشکلات تنفسی و قلبی و یا سابقه مصرف داروهای خاص و یا حتی مصرف مواد مخدر و به دلیلی منع بیهوشی دارد ، حتما ما را از این امر مطلع سازید .

4. در مواردی که بیمار داروی ضد تشنج استفاده می نماید نیاز به قطع دارو نیست و می تواند با حداقل آب داروی خود را استفاده نماید