درماتوهلیوز یک طرفه

درماتوهلیوز یک طرفه 

یک مرد ۶۹ ساله با سابقه‌ی ۲۵ ساله‌ی ضخیم شدن بدون علامت و چروک خوردن پوست سمت چپ صورت مراجعه کرد. در معاینه‌ی‌جسمی هیپرکراتوز و تشدید چین‌ها، کومدون‌های متعدد باز و مناطقی از الاستوز ندولار وجود داشت. در آنالیز هیستوپاتولوژیک تجمع مواد الاستولیتیک در درم و ساخته شدنmilia  در ولوس vellusهای فولیکول‌های مو دیده می‌شد. این یافته‌ها با سندرم Favre-Racouchot پوست آسیب دیده از نور سازگار بود که به dermatoheliosis معروف است. بیمار می‌گفت که مدت ۲۸ سال راننده‌ی‌ کامیون بوده است. پرتوهای فرابنفش UVA از شیشه‌ی پنجره‌ انتقال یافته و در اپیدرم و لایه‌های بالایی درم نفوذ کرده است. تماس مزمن با UVA ممکن است سبب ضخیم‌شدن اپیدرم و طبقه‌ی شاخی و نیز تخریب تارهای الاستیک گردد. این اثر پیری با نور UVA مغایر فتوکارسینوژنز است. با وجودی که تماس با پرتوهای فرابنفش B با بالاتر بودن نرخ فتوکارسینوژنز همراه است ولی ثابت شده UVA  نیز سبب موتاسیون اساسی DNA  و توکسیسیته‌ی مستقیم شده و به ایجاد سرطان پوست می‌انجامد. استفاده از راهکارهای حفاظتی در برابر آفتاب و رتینوئیدهای توپیکال و پایش دوره‌یی سرطان پوست برای بیمار توصیه شد.