راش سیفیلیس ثانویه

 راش سیفیلیس ثانویه

یک مرد ۲۵ ساله که قبلاً کاملاً سالم بود با سابقه‌ی ۲ هفته‌یی پلاک‌های متعدد غیر خارش‌دار و کاملاً محاط و پوشیده از فلس واریتماتو در کف دست و پا (پانل A و B) مراجعه کرد. بیمار از نظرات دیگر بدون علامت بود و در معاینه‌ی جسمی نکته‌یی نداشت. او اختصاصاً گزارش کرد که سابقه‌ی زخم تناسلی ندارد ولی گفت با خانم‌های متعدد نزدیکی بدون حفاظ کرده است.  آزمون VDRL با عیار ۶۴:۱ مثبت بود و سنجش میکروآگلوتیناسیون آنتی‌بادی علیه ترپونم پالیدوم (MHA-TP) رآکتیو بود و تشخیص سیفیلیس ثانویه را تأیید می‌کرد. آزمون‌های مربوط به کلامیدیا، سوزاک و HIV منفی بود. بیمار با یک دوز داخل عضله‌ی ۲.۴ میلیون واحد پنی‌سیلینG  بنزاتین تحت درمان قرار گرفت که راش از بین رفت.