تعریف ملین

معنای لغوی آن عبارتست از نرم گرداننده  وآنچه که موجب سهولت عمل دفع شود.

انواع ملین :

  • حجیم کننده: مانند پسیلیوم  و سبوس گندم و متیل سلولز (با ید با آب فراوان میل شوند )
  • محرک  : مانند بیزاکودیل  و سنا و سی لاکس شیاف گلیسرول و شربت انجیر
  •  
  •  
  •  روان کننده های مدفوع : مانند روغن پارافین  و  روغن  کرچک        
  •  
  • اسموتیک : مانند  شربت لاکتولوز ، پودر سوربیتول  ، شربت منیزیوم  ، سی لاکس ، سدیم سیترات
  • پاک کننده های روده: مانند گاسترو گرافین ، انمای فسفات ،پیدرولاکس ( که برای تخلیه سریع روده مناسبند )

نکات مهم جهت استفاده از ملین ها :

1- استفاده از آب فراوان با ملین ها ضروری میباشد .

2- خانمهای حامله بهتر است از نوع حجیم کننده ئ ملین ها استفاده کنند .

3- استفاده از ملین ها در افراد مشکوک به آپاندیسیت  ممنوع است .

4- استفاده مدام از ملین ها ممکنست باعث عوارض شوند .

5- میتوان از شربت لاکتولوز به مدت طولانی استفاده کرد.