دکتر سیدرضا مظلوم  (Ph.D)
 
عضو هیئت علمی گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی
 
mazlomr@mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن:   8591511 - 0511 
نمابر: 
  8597313 - 0511
 
 
CV in English 
 
سوابق تحصیلی
 دکتری تخصصی (PhD) پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.
 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1374.
 کارشناسی پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1370.
رساله ها
 درک معنی کیفیت زندگی با مولتیپل اسکلروزیس توسط بیماران و شناخت مراقبین از آن: راهنمایی برای طراحی برنامه مراقبتی ارتقاء کیفیت زندگی، رساله دوره دکتری.
 تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
سوابق اجرایی
 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تاکنون.
 عضو کمیته کارشناسی علوم بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تاکنون.
 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تاکنون.
 ویراستار علمی مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تاکنون.
 عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1387 تاکنون.
 عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش پرستاری ارگان انجمن پرستاری ایران، 1387 تاکنون.
 داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه اولین همایش بین المللی "مامایی و بهداشت باوری ایران " توسط دانشکده پرستاری ومامایی مشهد خرداد ماه 1390.
 دبیر علمی، داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه اولین همایش بین المللی "ارتباطات حرفه­ای " توسط دانشکده پرستاری و مامایی مشهد و بیمارستان رضوی مشهد، اردی بهشت 1390.
 دبیر علمی، داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه اولین همایش سراسری "مراقبت مبتنی بر شواهد" توسط دانشکده پرستاری ومامایی مشهد، مهر 1389.
 دبیر علمی، داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه همایش شیوه های ارزشیابی نوین آموزشی توسط دانشکده پرستاری ومامایی مشهد، اردی بهشت 1389.
 داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه اولین همایش سراسری "تحقیقات کیفی در علوم سلامتی" توسط انجمن علمی پرستاری ایران و دانشگاه علوم بهزیستی تهران، اسفند 1386.
 داور، عضو کمیته علمی، هیئت رئیسه و پانل همایش سراسری "آموزش، سلامت، کیفیت زندگی: نقش پرستار و ماما" توسط دانشکده پرستاری و مامایی رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل، خرداد 1386.
 عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن علمی پرستاری، 1384 تاکنون.
 داور، عضو کمیته علمی و هیئت رئیسه همایش سراسری "پرستاری ایران 1400: افق ها و چالشها" توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذرماه 1383.
 عضو هیئت رئیسه سمینار پرستاری و بحران توسط دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن پرستاری ژاپن (JNA)، آذرماه 1383.
 دبیر علمی سومین کارگاه آموزشی "پژوهش در سیستم بهداشت و درمان" توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهمن ماه 1382.
 داور علمی مقالات همایش " مفاهیم پرستاری" در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آذرماه 1382.
 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1381 تا 1382
 عضو کمیته ساختاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1381 تا 1382.
 عضو شورای پژوهشی سازمان بیمه خدمات درمانی خراسان، 1381 تا 1382.
 عضو کمیته بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد آموزش پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1381.
 داور و عضو کمیته علمی همایش سراسری آموزش و مراقبت در بیماریهای مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، 1380.
 مدیر اجرایی مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1378 تا 1382.
 عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1377 تا 1379 و 1381 تا 1382.
 عضو کمیته طراحی سوالات آزمون فینال دانشجویان کارشناسی پرستاری استان خراسان، 1376.
 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1375 تا 1377.
 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1375 تا 1377.
 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1375 تا 1377.
 مدیر پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374 تا 1376.
 رابط آموزشی دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی نیشابور، 1374 تا 1375.
 مدیر واحد رایانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374 تا 1377.
 
سوابق تدریس
 مقطع کارشناسی ارشد:
 
 پرستاری داخلی جراحی
 روش شناسی تحقیق
 مبانی کامپیوتر
 
 مقطع کارشناسی:
 
 روش تحقیق
 پرستاری داخلی و جراحی
 بررسی وضعیت سلامت
 تاریخ و تحولات پرستاری
 اصول و فنون پرستاری
 آموزش بیمار
 پرستاری ویژه (سی سی یو و دیالیز)
 پرستاری فوریت ها
 کار آموزی بخش داخلی، مسمومین، بررسی وضعیت سلامت، سی سی یو، سرطان.
   
افتخارات و جوایز 
 مجری فرایند برتر آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری، اردیبهشت 1390.
 دانشجوی رتبه اول دوره پنجم دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1386.
 کسب رتبه اول آزمون جامع دوره پنجم دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385.
 همکار طرح پژوهشی برتر گروه پیراپزشکی و پرستاری مامایی سومین جشنواره فردوسی، 1380.
 دانش آموخته برتر دوره دوازدهم کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1374.
 دانش آموخته برتر دوره کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1370.
 دریافت لوح تقدیر از وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1370.
 نفر اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته پرستاری وزرت آموزش عالی، 1370.
 
کار گاه های بر گزار شده (به عنوان مدرس)
 کارگاه متا آنالیز کاربردی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 18تیرماه 1390
 کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در پژوهش، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 4،5و6 تیر ماه1390.
 کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در پژوهش، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 12،13،14تیر ماه 1388.
 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اردی بهشت ماه .1388
 آموزش مراقبت از خود به بیماران تحت شیمی درمانی، بر گزار شده در کنگره کلینیکال انکولوژی، مشهد، 23 آبان 1387.
 روش شناسی تحقیقات فنومنولوژی، بر گزار شده در اولین کنگره ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی، تهران، 12 اسفند 1386.
 کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در پژوهش، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 4 و 11 آذر 1386.
 روش شناسی تحقیقات کیفی، مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 4-6 شهریور 1385.
 آموزش بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 8 و 9 آذر 1384.
 روش شناسی تحقیقات کیفی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 29-27 تیر 1384.
 روش شناسی تحقیقات کمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22-20 تیر 1384.
 آزمون عملکردی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 19-18 بهمن 1383.
 تحقیقات کیفی، برگزار شده در همایش سراسری پرستاری ایران سال 1400: افق ها و چالش ها، تهران، 11 آذر 1383.
 روش تحقیق، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 8-5 مرداد 1381.
 روش تحقیق، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 13-10 شهریور 1376.
 روش تحقیق، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 7-2 بهمن 1378.
 روش تحقیق، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 19-14 تیر 1376.
 
کارگاه ها و دوره های گذرانده شده
 
 Patient safety solutions: By International Council of Nurses (ICN), Beleck, Turkey 12-15 October 2008.
 روش های کاربردی جهت طراحی و اداره اثر بخش یک کارگاه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 29-27 خرداد 1385.
 روش شناسی تحقیقات کمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 22-20 تیر 1384.
 آشنایی با اعتبار بخشی در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 24 دی 1383.
 Scientific Writing، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 10 اردیبهشت 1383.
 تبیین اهداف شورای سیاستگذاری HSR، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 28 بهمن 1381.
 شناخت فراورده های خونی و عوارض ناشی از ترانسفوزیون، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 5 و 12 دی 1379.
 آموزش پزشکی جامعه نگر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد آموزش مداوم، 31 تیر الی 1 مرداد 1377.
 برنامه ریزی و تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد آموزش مداوم، 8-7 مرداد 1377.
 ارزیابی و طرح درس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، واحد آموزش مداوم، 15-14 مرداد 1377.
 تدوین اولویت های تحقیقاتی پرستاری، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران 9 مرداد 1376.
 تدوین اولویت های تحقیقاتی علوم پزشکی در اسلام، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران 16 دی 1375.
 Principles of reviewing Nursing education programs, By Dr. Lynne Welch (WHO Consultant), Tehran 2-4 July 1996.