کلیندامایسین Clindamycin

نام علمی دارو (ژنریک):    Clindamycin

گروه دارویی:داروهای ضد باکتری       Antibacterials     

    موارد مصرف

 کلیندامایسین به دلیل عوارض جانبی جدی دلیل عوارض جانبی جدی آن موارد مصرف محدودی دارد. این دارو در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود.

    مکانیسم اثر

 کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است و مانع بیوسنتز پروتئین توسط باکتری می شود.

   فارماکوکینتیک

 این دارو به خوبی و به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود و غذا بر روی جذب آن بی تاثیر است. کلیندامایسین پس از جذب به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن، به ویژه استخوان ها صفرا و ادرارمنتشر می شود. غلظت سرمی دارو تقریباً 1 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 2-3 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه یا کبد ممکن است افزایش یابد. دفع دارو عمدتاً کلیوی است و بخشی از دارو از طریق مدفوع دفع می شود.

    موارد منع مصرف

 در صورت ابتلای بیمار به اسهال از این دارو نباید مصرف شود.

    هشدارها

 1- در صورت بروز اسهال یا علایم کولیت باید مصرف این دارو را بلافاصله قطع کرد. همچنین در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- پیگیری کار کبد و کلیه در طول درمان دراز مدت با این دارو و نیز در طول درمان کودکان ضروری است .

    عوارض جانبی

 اسهال ( که در صورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد ) ، احساس ناراحتی در شکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، بثورات جلدی، یرقان و تغییر در پاسخ آزمون های کبدی، کاهش نوتروفیل های خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکت های خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شده اند.

    تداخل دارویی

 کلیندامایسین اثر داروهای شل کننده عضلانی غیر دپولاریزان را افزایش می دهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین و پیریدوستگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کلرامفنیکل توصیه نمی شود.

    نکات قابل توصیه

 کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان بلعیده شود تا موجب تحریک مری نشود.

    مقدار مصرف

 خوراکی :

بزرگسالان : مقدار مصرف کلیندامایسین از راه خوراکی 150-300 میلی گرم هر 6 ساعت و در عفونت های شدید تا 450 میلی گرم هر 6 ساعت می باشد.

کودکان : مقدار مصرف کلیندامایسین از راه خوراکی در کودکان 3-6 mg/kg هر 6 ساعت می باشد.

تزریقی :

بزرگسالان : کلیندامایسین از راه تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی به مقدار 0/6-2/7/g/day در 2-4 مقدار منقسم مصرف می شود که این مقدار در عفونت های مخاطره آمیز تا g/day4/8 نیز افزایش می یابد. مقادیر مصرف در یک نوبت بیش از 600 میلی گرم باید فقط از راه انفوزیون وریدی تزریق شوند که در این صورت نیز مقدار مصرف نباید از 2/1 گرم تجاوز کند.

کودکان : این دارو از راه تزریق عضلانی یا وریدی در کودکان با سن بیش از یک ماه 15-40 mg/kg/day در 3-4 مقدار منقسم مصرف می باشد که این مقدار در عفونت های شدید تا 300mg/day ( بدون در نظر گرفتن وزن بیمار ) ممکن است افزایش یابد.

    اشکال دارویی

 Capsule : 150 mg ( as HCL )

Suspension :75 mg/5 ml ( as palmitate )

Injection : 150 mg/ml ( as phosphate )

    تولیدات  این دارو (نام های فارسی)

کپسول آپو-کلیندامایسین 150 میلی گرم           

کپسول کلیمایسین 150 میلی گرم      

کپسول کلیمایسین 150 میلی گرم      

کپسول دالاسین 150 میلی گرم         

آمپول دالاسین 150 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر        

شیاف واژینال دالاسین اوالز 100 میلی گرم    

کپسول کلیران 300 میلی گرم          

آمپول کلیندامایسین دی پی 300 میلی گرم/2میلی لیتر                            

محلول کلیندامایسین دی پی 1% 60 میلی لیتر                        

آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر                        

ژل کلیندامایسین ایران دارو 1% 15گرم                               

محلول کلیندامایسین-ناژو 1% 60 میلی لیتر    

ژل کلیندامایسین-ناژو 1% 15 گرم                         

کرم واژینال کلیندامایسین-ناژو 2% 40 گرم                          

محلول موضعی کلیندامایسین-بهوزان 1% 60 میلی لیتر                        

کرم واژینال کلیندامایسین-بهوزان 2%                                 

ژل کلیندامایسین-بهوزان 1% 15گرم 

کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گرم                          

محلول موضعی کلیندامایسین-پاک دارو 60 میلی لیتر                           

آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر                        

ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم                      

ژل کلینداپلاس 0.025/1.2% 15 گرم                                 

آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر                         

محلول موضعی کلیندامایسین-سپیداج 1% 60 میلی لیتر                        

کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 300 میلی گرم         

کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 150 میلی گرم                               

کرم واژینال کلیندامایسین فارما 2%                        

آمپول دالادیک 600میلی گرم/4میلی لیتر                              

آمپول دالادیک 300میلی گرم/2میلی لیتر                              

ژل آکنومیس 0.025/1.2%                      

کرم واژینال کلیندامایسین-مدیفارم 2% 40 گرم                       

محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر                            

ژل کلیندامایسین-مدیفارم 1% 15 گرم                      

   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)

APO-CLINDAMYCIN Capsule 150 mg     

KLIMICIN Capsule 150 mg 

KLIMICIN Capsule 150 mg 

DALACIN Capsule 150 mg  

DALACIN Injection 150 mg/ml ,2ml           

DALACIN VAGINAL OVULES Suppository 100 mg,Vaginal    

CLIRAN Capsule 300 mg     

CLINDAMYCIN DP 300MG/2ML AMP                        

CLINDAMYCIN DP 1% 60ML SOL                               

CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP                       

CLINDAMYCIN IRAN DAROU 1% 15G GEL                         

CLINDAMYCIN-NAJO 1% 60ML SOL                          

CLINDAMYCIN-NAJO 1% 15G GEL                             

CLINDAMYCIN-NAJO 2% 40G VAG CREAM                        

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOP SOLUTION                            

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 2% VAG CREAM                                

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 15G GEL                           

DALAVAG 2% 40G VAG CREAM                                 

CLINDAMYCIN-PAK DAROU 60ML TOP SOLUTION                                 

CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP                         

CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL                         

CLINDAPLUS 1.2/0.025% 15G GEL                               

CLINDAMYCIN ZAHRAVI 300MG/2ML AMP                        

CLINDAMYCIN-SEPIDAJ 1% 60ML TOP SOL                       

CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 300MG CAP                            

CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 150MG CAP                            

CLINDAMYCIN PHARMA 2% 40G VAG CREAM                             

DALADIC 600MG/4ML AMP                              

DALADIC 300MG/2ML AMP                              

ACNOMISS 1.2/0.025% GEL                                

CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 2% 40G VAG CREAM                      

CLINDET 60ML 1% SOLUTION                         

CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 1% 15G TOP GEL