همکار محترمسرکار خانم سیاسر

درگذشت نابهنگام برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای ان مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

ما را در غم خود شریک بدانید

پزشکان و پرسنل بخش داخلی دو بیمارستان قائم