منابع آزمون مجازی-اورژا نس های داخلی

 

1- فشار خون بالا

 

2- کاهش سطح هوشیاری

 

  3- خونریزی گوارشی

 

  4- COPD