روش تهیه لام گسترده (اسمیر) یاخته های خون انسان

برای مشاهده دقیق انواع یاخته های خون ابتدا باید پیش از رنگ آمیزی با محلول های رنگی ، لایه ی بسیار نازکی از خون را روی لام پخش کرد و بدین سان اصطلاحا لام گسترده با اسمیر خون را آماده ساخت.برای انجام این کار به طرز زیر باید عمل کرد:

نویسنده : میثاق جعفری 

لام اسمیر

 

1.چند لام تمیز را در الکل میتیلیک یا اتیلیک 95 درجه بخیسانید.

2.لامها را به کمک پنس از الکل خارج کرده و آنها را از میان شعله گاز یا چراغ الکلی عبور دهید تا کاملا تمیز و شفاف شوند.

3.یک قطره خون را که بوسیله ی سوزن سترون شده ای (با شعله) از نوک انگشت خود (که قبلا با پنبه آغشته به الکل سترون شده) گرفته اید و یا از شیشه حاوی نمونه خون برداشت کرده اید روی لام تمیزی نزدیک لبه ی آن قرار دهید.

4.اکنون لام تمیز دیگری را بردارید و آن را بطور مورب با زاویه 20 تا 30 درجه روی لام اول بکشید و فرصت دهید تا خون در لبه ی این لام پخش شود.

5.لام دوم را با ملایمت و سرعت در جهت مخالف ، از انتها تا ابتدا ، روی لام اول بکشید تا بدین ترتیب لایه ی نازک گسترده و یکنواخت از خون روی لام اول ایجاد شود.

*بهترین لام گسترده در صورتی بدست می آید که مقدار خون کم باشد و کاملا روی لام پخش شود بطوری که فقط یک لایه از یاخته های خون بشکل شمع روی لام ایجاد گردد.*

6.لام های گسترده ای را که تهیه کرده اید را روی میز آزمایشگاه قرار دهید تا در دمای محیط خشک شوند. این خشک شدن باعث تثبیت سریع لایه ی نازک خون میشود.