اسمیر خون Blood Smear

نحوه اماده سازی اسمیر

ابتدا با لوله موئین از خونی که قبلا تهیه کرده ایم برمیداریم و سپس اولین قطره خارج شده از لوله موئین را به بیرون میریزیم . بعدا قطره خون دومی را  طوری در انتهای اسلاید میچکانیم که فاصله ای در حدود یک سانتیمتر با لبه اسلاید ها باقی بماند .

گسترش قطره خون در روی اسلاید در ادامه اسلاید یا لام خود را در یک سطح صاف قرار میدیم  و با یک لام تمیز دیگر که دارای لبه های صافی است در 45 درجه ای (در بعضی منابع 30 درجه ) لام  اولی قرار میدیهم تا گسترش نازک و یکنواختی را ایجاد کنیم . برای این کار ما لام دومی را به قطره خون نزدیک میکنیم (لام دومی جلوتر از قطره خون قرار دارد ) سپس به خون اجازه میدیهم که در طول عرض لام دوم پخش شود . بعدا در همان شرایط و همان زاویه اسلاید دوم را در روی اسلاید اول به آهستگی و بدون فشار به سمت چپ (یا راست در افراد چپ دست ) حرکت میدهیم  مواظب باشید که گسترش به لبه های اسلاید نرسد و مانند مرحله اول 1 سانتیمتر را با لبه ها فاصله بگزارید . مهمترین بخش در تهیه اسمیر زاویه ای است که بین دو لام قرار دارد چون اگر زاویه بیتشر از 45 درجه باشد گسترش ما ضخیم تر خواهد شد و اگر کمتر از 45 درجه باشد گسترش نازک تر خواهد شد بنابراین سعی کنید که در طول تهیه اسمیر همان زاویه 45 درجه را حفظ کنید تا به یک گسترش استاندارد دست یابید . در یک گسترش استاندارد میزان غلظت سلولها در ابتدای اسمیر دو برابر سلولها در انتهای اسیمر است .

 

بعد از این کارها اسمیر را باید به آهستگی و دقت خشک کرد این کار به آسانی با گردش دایره ای اسمیر در هوا انجام میگیرد ( در این مرحله اسمیر را از لبه ها بگیرید) . برای نگه داشتن اسمیر به مدت کم اسمیر را به صورت کج ،  به طوری که قسمت نازک گسترش در سمت پایین قرار گیرد ، نگه میداریم .

برای بایگانی و یا ذخیره اسمیر به مدت زیاد ، توجه کنیم که گسترش در طرف بالا باشد و ان را درون کشویی قرار دهیم تا از دسترسی حشرات و غبار به دور باشد .

بهترین رنگ امیزی  اسمیر ، زمانی  است که  اسمیر ما به طور کامل با هوا آزاد خشکانیده شود . (4 تا 5 ساعت بعد از تهیه اسمیر ) در شرایط فوری ممکن است رنگ امیزی زودتر  انجام گیرد .