اعلام اسامی نامزد های چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و شهرستان های تابعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری مشهد، در راستای اجرای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری معاونت درمان دانشگاه(هیات اجرایی انتخابات) اسامی و مشخصات نامزدهای چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و شهرستانهای تابعه را به شرح زیر اعلام کرد.

اعلام اسامی نامزد های چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره -ش

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره -ش

1

آقای محمد اسماعیلی

علی

31290

24

آقای محمد رضا حیدری

غلام حیدر

17

2

آقای سید جواد توکلی اله آبادی

سید فتاح

242

25

آقای علی ساقی

حسین

1127

3

آقا ی جواد کچویان

عباس

2472

26

آقای کریم اکبر نژاد ساروی

رحیم

715

4

آقای علی برازنده

محمد

632

27

خانم فاطمه حشمتی نبوی

کاظم

950

5

آقای شهرام طاهرزاده

انوشیروان

44

28

آقا ی حسینعلی محمدی

ابراهیم

47

6

آقای جواد محمودی

غلام

1162

29

آقای فرید باقری

باقر

60969

7

آقای مصطفی ریاحی وزواری

صادق

4140

30

آقا ی عباس حیدری

حسن

656

8

آقای علی مناباجی مناباج

محمدحسین

2686

31

آقای مهدی اسماعیلی

عباس

16

9

آقای ایمان فخار

غلامرضا

1397

32

آقای هادی کوشیار

احمد

670

10

آقای عباس پورسینا

قنبر

17

33

خانم مرضیه خطیب نقندری

علی اصغر

81528

11

آقای مهدی امیرجانی مروی

محمد

59382

34

آقای محمود اصغری

حسینعلی

1685

12

خانم سیده فاطمه بحرینی

سیدحسن

4

35

آقای سید حسین ذوقی

سید رضا

124

13

خانم نسرین قاری

محمدرسول

516

36

خانم ملیحه طالبی جاغرق

حسن

240

14

آقای مهدی شرفی مقدم

اسداله

262

37

آقای حجی محمد نوروزی

عباسقلی

23

15

آقای سعید حسین پور

محمد

1533

38

خانم سیده زهرا اعمی

سید اسماعیل

7402

16

خانم فاطمه حاج خزیمه

اسماعیل

493

39

آقای محمد سلطانی دلگشا

خسرو

3154

17

آقای وحید طاهری

غلامرضا

1423

40

آقای علی اکبر سهرابی

مسلم

76

18

آقای احمد نجاتیان یزدی نژاد

صادق

642

41

آقای سعید امینی بایگی

حسین

37559

19

آقای علی قائمی فرد

مرتضی

40

42

خانم پروین ظهیری مقدم

محمد

21989

20

آقای علی گلستانی

عبدالرزاق

43

43

آقای سید رضا مظلوم

سید حسن

61

21

آقای جواد جهانی مهر

جان محمد

1

44

آقای حسین مومنی

ابوالفضل

1874

22

آقای سید احمد ضیایی

سید رضا

29

45

آقای محمد رضا بها آبادی

حسن

1130

23

آقای مسعود زارع

محمود

1491

46

آقا ی سید علیرضا علوی

سید هاشم

0920382614

کد: 9653