اندازه گیری سطح آهن Fe Iron

* نام آزمایش:

 Iron

* نام‌های دیگر آزمایش:

   Serum Fe, Serum Iron, Fe

* آزمایش‌های مرتبط:

 CBC, TIBC, Ferritin

* چرا و چه موقع درخواست می‌شود؟

معمولاً در صورتی‌که در آزمایش‌های CBC و یا هموگلوبین، کم‌خونی یا پرخونی مشاهده گردد یا زمانی که فرد علائمی ‌از کم‌خونی یا پرخونی را بروز دهد، جهت سنجش میزان آهن بدن این آزمایش درخواست می‌شود.

* نمونۀ مورد نیاز:

 نمونه خون وریدی

* آمادگی قبل از انجام آزمایش:          

معمولاً نیاز است که 10 تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش شرایط ناشتایی را رعایت نمایید.

* دانستنی‌های بیشتر:

آهن عنصری شیمیایی است که جهت تولید گلبول‌های قرمز ضروری باشد. این ماده بخش مهمی ‌از هموگلوبین موجود در گلبول‌های قرمز را تشکیل می‌دهد (هموگلوبین پروتئینی است که اکسیژن را در سرتاسر بدن ما منتقل می‌کند). آهن همچنین برای تولید بعضی از پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در بدن ضروری است. تقریباً 70 درصد آهنی که جذب می‌شود برای ساختن هموگلوبین مصرف می‌شود بقیۀ آن نیز تحت نام‌های Ferritin و Hemosiderin در بافت‌ها ذخیره می‌شود. اگر میزان مناسبی از این ماده از طریق رژیم غذایی دریافت نگردد، بدن از ذخایر آهن که در بافت‌ها موجود است استفاده می‌نماید در صورتی‌که این روند ادامه پیدا کند سطح آهن خون پایین می‌آید و فرد به کم‌خونی فقر آهن مبتلا می‌شود. در حالت بر عکس اگر میزان آهن در خون زیاد باشد این میزان به صورت متناوب در بافت‌ها ذخیره می‌گردد و به مرحله ای می‌رسد که بافت‌ها صدمه می‌بینند مانند صدماتی که به بافت کبد و پانکراس می‌رسد. معمولاً پزشک برای اینکه تشخیص دهد کم‌خونی ناشی از نقص آهن است یا بیماری‌های مزمن این آزمایش را با آزمایش‌هایی دیگر مانند Ferritin و TIBC (آهن پیوند شده) درخواست می‌نماید. بعضی از علائم کم‌خونی فقر آهن عبارتند از: خستگی و بی‌حالی مزمن گیجی، ضعف و سردرد و از علائم افزایش آهن در بدن می‌توان به درد مفاصل، ضعف و خستگی، درد ناحیه شکمی، تحلیل رفتن میل جنسی و مشکلات قلبی اشاره کرد. خونریزی شدید، مشکلات گوارشی و رژیم غذایی نامناسب نیز شرایطی هستند که می‌توانند باعث کم‌خونی فقر آهن باشند.

* مقادیر طبیعی:

 

توضیحات

محدوده طبیعی

آزمایش

آقایان نوزاد تا 1 سال

micg/dl  35 تا 155

Iron

آقایان 2 سال تا 12 سال

micg/dl  22 تا 135

Iron

آقایان 13 سال تا 25 سال

micg/dl  40 تا 155

Iron

آقایان 26 سال تا 40 سال

micg/dl  35 تا 168

Iron

آقایان 41 سال تا 120 سال

micg/dl  40 تا 120

Iron

زنان نوزاد تا 1 سال

micg/dl  35 تا 155

Iron

زنان 2 سال تا 12 سال

micg/dl  22 تا 135

Iron

زنان 13 سال تا 25 سال

micg/dl  37 تا 165

Iron

زنان 26 سال تا 40 سال

micg/dl  23 تا 134

Iron

زنان 41 سال تا 120 سال

micg/dl  39 تا 139

Iron