لیست دندانپزشکان شهر مشهد با آدرس و تلفن

 لیست  دندانپزشکان  مشهد
 

نام دندانپزشک :دکتر تخصص تلفن آدرس غلامرضا آمالی دندانپزشک 8407235 راهنمایی - سه راه حسین‌ ملاحسنی دندانپزشک 8597775 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999 بهروز مومنیان‌ دندانپزشک 8400906 ‌راهنمایی - 3راه احمد نوراله‌زاده‌ دندانپزشک 8415656 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دکترا ایرج‌ نوری دندانپزشک 2224410 دانشگاه‌ - بعدجنت‌ معصومه‌ مهدویان‌ دندانپزشک 7618510 سجاد - ‌بزرگمهر4-2 جلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک 8432473 دانشگاه - کفایی2 سیدجلال‌ مهدویان‌ دندانپزشک 8594730 گلستان‌4 - علیاکبر منیری پور جراح دندانپزشک 2218333 سعدی18 - زهرا مهران‌ پور دندانپزشک 6065144 ‌وکیل‌آباد - جنب‌داروخانه انسان عذرا مهردادیان‌ دندانپزشک 8435486 سناباد - ‌شهریارجنوبی عاطفه‌ منسوب‌ جراح دندانپزشک 7271191 خواجه‌ربیع‌ - کوچه کارخانه‌ کبریت مهدی منصف‌ دندانپزشک 8406522 احمدآباد - مقابل‌هتل‌ هما محمدعلی ملکی فر دندانپزشک 8430587 احمدآباد - مقابل‌بییمارستان قائم‌ محسن‌ گنابادی دندانپزشک 8405084 احمدآباد - مقابل‌ابوذر محمود ناصح‌ دندانپزشک 8405371 احمدآباد - ساختمان‌44 زهره‌ ناصح‌ دندانپزشک 8430548 احمدآباد - نبش‌پاستورط‌2 حسین آذرنگ دندانپزشک 8542494 پاسداران - محمود آذری دندانپزشک 8416611 احمدآباد - ابتدای احمدآباد سهیل آذری دندانپزشک   سجاد - طاهره‌ آذرفر دندانپزشک 8429214 احمدآباد - مقابل‌محتشمی علیرضا نبوی دندانپزشک 8445946 ‌دانشگاه‌ - میدان ‌تقیآباد رضا گوهریان‌ دندانپزشک 8400966 3راه‌راهنمایی - حسین‌ مینوچهر دندانپزشک 8405976 احمدآباد - ‌رضا1 سیما نجومیان‌ دندانپزشک 7622084 ‌سجاد - تقاطع‌بزرگمهر مجید میری دندانپزشک 6044728 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد عباس‌ نیک‌ روح‌ دندانپزشک 7615303 ‌سجاد - ‌مینا رسول‌ نیکوئیان‌ دندانپزشک 7268836 ‌صادقی - نبش‌کاشف‌ مهدی نیکوسیر دندانپزشک 2227732 امام‌خمینی - ایستگاه‌سراب‌ محمدحسن‌ نجفی جراح دندانپزشک 8437636 راهنمایی11 - بخارایی 9 هاشم‌ آرین‌ پور دندانپزشک 8438907 خ‌راهنمایی20 - دک‌ ابراهیم‌ نصیریان‌ دندانپزشک 7686000 ‌سجاد - مقابل‌خ‌میلاد محمود مطیعی دندانپزشک 6074055 آزادشهر - چ‌میلاد عباس‌ مکارم‌ دندانپزشک کودکان 8426333 احمدآباد - ‌بخارایی9 فاطمه‌ مکرم‌ دندانپزشک 8408397 سناباد - مقابل‌انتقال‌ خون‌ حسن نقوی دندانپزشک 6065242 آزادشهر - نبش چهاراه میلاد پلاک 54 مریم آقازاده تبریزی دندانپزشک   سناباد - غربی رضا آقاسی زاده دندانپزشک 8545303 گلستان - احمد مقدم‌ براتی دندانپزشک 7273752 مطهریجنوبی - اول‌حدادشرقی محمدجواد مقدس‌ دندانپزشک 7681817 ‌سجاد - حمید مظلوم‌ حسینی دندانپزشک 8445355 احمدآباد - مقابل‌هتل هما حسین‌ نعمت‌ الهی دندانپزشک کودکان 7681209 فلسطین‌22 - جواد معینی دندانپزشک 8411660 ابن‌سینا - مقابل‌خ‌ بهشت‌ سیدمصطفی معظمی دندانپزشک 8436275 احمدآباد - ‌قائم‌1 وحید انصاری دندانپزشک 8412030 احمدآباد - میدان ‌شریعتی علی اثنی عشری دندانپزشک 2220540 مدرس‌ساختمان‌14 - جعفر احمدنژاد دندانپزشک 8598850 گلستان‌ - ساختمان‌پزشکان‌

/ 0 نظر / 34 بازدید