ازمایشات مهم - کلراید

نام آزمایش:                                                                       Chloride

نام انگلیسی تست:                                                     Chloride

مترادف ها: تست عرق سیستیک فیبروزیس٬ یونتوفورزیس (Iontophoresis)٬ کلر عرق


توضیح راجع به تست:

 از تست کلر عرق در تشخیص شیرخواران و کودکان با علائم بالینی پیشنهادکننده سیستیک فیبروزیس (CF) استفاده می شود. در این تست از عرق تشکیل شده در ناحیه ساعد توسط یونتوفورز پیلوکارپین و جمع آوری آن با کاغذ صافی٬ گاز و یا لوله موئینه استفاده می شود.


نمونه:

عرق

کاربرد:

ارزیابی احتمال CF در اطفال با تاریخچه خانوادگی CF٬ اسهال٬ سوء تغذیه و ناتوانی دررشد٬ تخلیه شدن ویتامین های محلول در چربی٬ سوء جذب٬ ناکفایتی پانکراس٬ سابقه مکونیوم ایلئوس٬ انسداد روده ای در نوزادی٬ پرولاپس رکتوم٬ بیماری سلیاک دوره طفولیت٬ بیماری مزمن ریوی٬ آسم٬ سرفه مزمن٬ چماقی شدن انگشتان٬ آلکالوز متابولیک مزمن ٬ و برونشیت پسودومونایی . ارزیابی مردان جوان با آزواسپرمی و فقدان وازدفران ها .

 
محدودیت ها:

پوست های مبتلا به التهاب نباید مورد آزمایش قرار گیرند. تشخیص افتراقی افزایش کلر در عرق عبارت است از آنورکسی نرووزا; درماتیت آتوپیک; اختلال عملکرد اتونوم; دیسپلازی اکتودرم; کلستاز خانوادگی; فوکوزیدوزیس (Fucosidosis) ; کمبود G6PD ; بیماری ذخیره گلیکوژن- تیپ یک ; هیپوگاماگلوبولینمی ; سندرم کلاین فلتر; تزریق طولانی مدت پروستاگلاندین E1 ; موکوپولی ساکاریدوز تیپ یک ; دیابت بی مزه کلیوی ; نفروز ; سوء تغذیه پروتئین - کالری ; پسودوهیپوآلدوسترونیسم ; عدم کفایت آدرنال درمان نشده و کم کاری تیروئید درمان نشده.
در صورت شک بالینی قوی موارد مرزی یا حتی منفی باید تکرارشوند. تعداد کمی از بیماران مبتلا به CF تست تشخیصی کلر عرق ندارند. نتایج در بزرگسالان بسیار متغیر است و به خصوص در زنان که سطوح کلر عرق با سیکل قاعدگی تغییر می کند.


کنتراندیکاسیون:

درماتیت ; عرق جمع آوری شده از کف دست و یا پس از فعالیت بدنی شدید برای انجام تست نامناسب است.


متدولوژی:

 کلر عرق از ناحیه ساعد توسط pilocarpine-ionotophoresis .تیتراسیون کلومتریک (coulometric) با کلریدومتر (chloridometer). الکترود یون اختصاصی (ISE). در صورت جمع آوری نمونه با گاز یا کاغذ صافی حداقل 75 میلی گرم عرق مورد نیاز خواهد بود. در صورت استفاده از میکروتیوب حداقل حجم قابل قبول 15 میکرولیتر می باشد.


اطلاعات تکمیلی:

سایر اختلالات آزمایشگاهی در CF شامل رشد پسودوموناس آئروژینوزای موکوئید٬ استاف اورئوس و بورخولدریا سپاسیا (Burkholderia cepacia)٬ همچنین کاهش پروئتین توتال سرم٬ طولانی شدن PT و بیماری کبدی و اختلالات آزمایشگاهی همراه با سیروز کبدی است.
آزمایش فعالیت تریپسین مدفوع کمتر از تست کلرعرق قابل اعتماد است.

 

محدوده مرجع:
*در مردها به روش آنزیمی : مقدار کل:units/L 2-12
مقدار پروستاتی:units/L 0/2-3/5
در روش RIA: فرم پروستاتی:ng/ml 2/5-3/7
* زن ها: مقدار کل به روش آنزیمی:units/L 0/3-9/2
مقدار پروستاتی:units/L 0-0/8
*اطفال: units/L 8/6-12/6

 

/ 0 نظر / 42 بازدید