ازمایشات مهم- سرم IgA

سرم IgA Serum IgA Serum IgA

 

 


افزایش IgA : در موارد بیماری های کبدی مزمن، عفونتهای مزمن و بیماری التهابی روده مشاهده می شود.
کاهش  IgA :  کاهش این انتی بادی در حالت آتاکسی، مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمی و کاهش سطح پروتئین خون مشاهده میشود.

 

/ 0 نظر / 52 بازدید