دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار (یورین باتل)

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی ظرف ادرار (یورین باتل)

برای شستشو و ضدعفونی این ظروف استفاده از دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده همراه با حرارت توصیه میشود.
در ظروف ادراری که با حرارت ضد عفونی نشده باشند، حتماً بایستی بعنوان ظرف آلوده تلقی گردند و دستها پس از تماس با آن حتماً شسته شود.
درصورت عدم استفاده از روش ضدعفونی توسط حرارت، جهت بیماران مبتلا به عفونت ادراری بایستی از ظرف ادرار مجزا و با برچسب مشخص استفاده گردد
و پس ا ز هر بار مصرف، با آب شستشو شده و فقط دراختیار همان بیمار قرارگیرد پس از ترخیص بیمار ظرف مزبور بایستی با محلول هیپوکلریت ضد عفونی گردد.
/ 0 نظر / 44 بازدید