پرستاران ماشین نیستند که به آنها برنامه بدهیم

 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس:

پرستاران ماشین نیستند که به آنها برنامه بدهیم

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حوزه خدمات پرستاری با ماشین روبرو نیستیم که بخواهیم به آن برنامه بدهیم و انتظار خروجی خوب داشته باشیم بلکه با عامل انسانی مواجهیم و باید به آنها بها داد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید