گزارش بدو ورود

گزارش بدو ورود
قید ساعت وتاریخ
شکایت اصلی
علت بستری
نحوه ورود
ارزیابی هوشیاری
ارزیابی سلامت جسمی
ارزیابی سلامت روحی
اموزشهای لازم
ثبت نتایح پیگیریها برنامه درمانی
مهر وامضا در ذیل گزارش بدو ورود

/ 0 نظر / 96 بازدید