اندازه گیری قند خون با دستگاه گلوکومتر

اندازه گیری قند خون با دستگاه گلوکومتر

هر دستگاه اندازه گیری قند خون از ۳ قسمت تشکیل شده است: سنسور اندازه گیری،

سوزن لنست، نوار اندازه گیری. روش activelcm_withstrip_mاندازه گیری قند خون با استفاده از دستگاه های اندازه گیری، از نظر دقت و صحت نتایج، بهتر و قابل اطمینان تر از سایر روش هاست.

طریقه استفاده از دستگاه اندازه گیری قند خون:

با وجود تفاوت های ظاهری، روش استفاده از تمام دستگاه ها، برای اندازه گیری قند خون، تقریباً یکسان است. بدین صورت که ابتدا شدت ضربه سوزن لنست را تنظیم نموده و بوسیله آن نمونه ای از قند خون خود را بر روی نوار اندازه گیری قرار دهید و آن را وارد دستگاه نمایید. پس از چند لحظه، میزان قند خون شما بر روی دستگاه نمایش داده خواهد شد.

» نکاتی در رابطه با اندازه گیری قند خون:

* هرگز از یک نوار اندازه گیری بیش از یکبار استفاده نکنید.
* برای پیشگیری از بروز خطا، پیش از اندازه گیری حتماً دستانتان را با آب گرم و صابون بشویید.
* شستشوی دست ها با آب گرم و صابون، خروج خون از سر انگشتان را نیز ساده تر می کند.
* به تاریخ انقضاء درج شده بر روی بستۀ نوار اندازه گیری دقت نمایید.
* به منظور اطمینان از صحت نتایج، از دستگاه هایی استفاده کنید که از سیستم ” کنترل حجم خون ” برخوردارند.

/ 0 نظر / 9 بازدید