ازمایشات مهم- اچ ال آ( B5) HLA B5

اچ ال آ( B5) HLA B5 HLA B5

نام ازمایش:

HLA B5

نوع نمونه:

خون تام( هپارینه یا دفیبرینه )

شرایط انجام:

Cytotoxicity

شرایط بیمار جهت نمونه گیری :

شرایط خاصی ندارد

زمان انجام تست:

3روزه

/ 0 نظر / 160 بازدید