ازمایشات مهم- تحمل قند

تحمل قند خون با مصرف 50 گرم گلوکوز GCT(50 gr) GCT (50gr)

 

نام آزمایش:

GCT

نام انگلیسی تست:

Glucose Challenge Test

توضیح راجع به تست:

زنان باردار بر اساس قرارگیری درمعرض عوامل خطر، در یکی از دو گروه زیر قرار گرفته و از طریق GCT  با 50 گرم گلوکز مورد غربالگری قرار می گیرند. 

1. زنان باردار در معرض خطر ( دارای سابقه مرده زایی ، حداقل دو بار سقط خودبخودی ، تولید نوزاد با وزن 4 کیلوگرم  و بالاتر ، سابقه دیابت در افراد درجه یک خانواده و چاقی به معنی BMI   مساوی یا بیشتر از  30kg/m2 قبل از بارداری ) در اولین مراجعه GCT  می شوند .

2. زنان بارداری که در معرض عوامل خطرزای فوق نیستند ، باید در هفته 28-24 بارداری از طزیق GCT غربالگری شوند .

 

آماده سازی بیمار :

1.      با مشورت پزشک ، حتی الامکان دارو هایی که ممکن است روی میزان قند خون اثر بگذارد ( مانند نیازید ها ،کورتیکو استروئید ها و ... ) قطع گردد .

2.      رژیم غذایی به مدت 3 روز آزاد و بدون محدودیت بوده ( حداقل 150 گرم کربوهیدرات در روز) و فعالیت های بدنی نیز مطابق معمول صورت گیرد .

3.      آزمایش در افراد سرپایی انجام می گیرد ، انجام آزمایش در افراد بستری و بدون تحرک عادی ممکن است منجر به اخذ نتایج نادرست گردد .

4.      آزمایش در شرایط غیر ناشتا انجام می شود و انجام آن در هر ساعت روز و بدون توجه به آخرین وعده غذا ، ممکن می باشد .

 

مراحل انجام آزمایش :

1.      50 گرم گلوکز در 250-300 میلی لیتر حل شده و در مدت 5 دقیقه نوشیده می شود ، معمولا محلول خنک آسانتر تحمل می شود .

2.      در مدت انجام آزمایش ، بیمار در حالت نشسته بوده  و از سیگار کشیدن ، فعالیت بدنی شدید ، نوشیدن چای یا قهوه  و خوردن مواد غذایی خودداری می نماید .

3.      اگر عوارضی مانند تهوع بروز کرد ، بیمار می تواند در حالت خوابیده قرار گیرد ، ولی در صورت استفراغ  ، نتایج دیگر قابل اطمینان نبوده  و آزمایش نباید ادامه یابد .

4.      بعد از یک ساعت نمونه خون وریدی گرفته می شود .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید