لیست داروخانه های شهر مشهد با آدرس و تلفن

   لیست  داروخانه های مشهد
 
نام داروخانه‌ تلفن آدرس هلال احمر 7619017 بولوار خیام شاهد ملائی دکتر 7258870 توحید ملت 8599294 نخریسی نور 8436448 دکترها - روبری پاستور مهدی 7249191 مطهری شمالی مهر 8548391 امام رضا (ع) مهران دکتر 8615441 بولوار پیروزی نبش 35 ممشخانی 2721317 پنج تن نبش 26 ناهید 2743544 امام خمینی (ره) هادیزاده دکتر 8424202 شهید بهشتی هاشمیه دکتر 2738901 بولوار طبرسی نافعی دکتر 8798261 بولوار پیروزی آذری دکتر 8403840 فلسطین متولی حقی دکتر 8439010 دانشگاه گوهرشاد 8414443 ابن سینا وثوق 2229107 خسروی وثوق 2229107 خسروی پورزند دکتر 3850490 کوی المهدی وزیری دکتر 7273334 توحید کوچه زردی مینو 8545486 میدان ده دی محمدیه 2222957 طبرسی مجد دکتر 2727688 طبرسی شمالی محدث دکتر 2255051 شهرک شهید رجایی مدیکال 7618066 بولوار سجاد میرهادیزاده دکتر 8540505 میدان 15 خرداد نیرو 2224887 امام خمینی (ره) - روبروی باغ ملی محسن زاده دکتر 2727688 خ رسالت جاده سیمان محسنی دکتر 7248129 عبدالمطلب ابتدای گلبرگ نیک کار دکتر 6652656 جاده قدیم قوچان 16 متری زمان نیکنام دکتر 7250267 توحید مقابل کوچه زردی آریا 2223363 خسروی نو آرش 7685077 فلسطین 18 مرکزی 2704839 کوی طلاب مشهد 2702722 انتهای خیابان گاز نصیری دکتر 6059367 زیبا شهر مصدق دکتر 2706023 طبرسی بعد از میدان والفجر لطیفی دکتر 8402913 احمدآباد مقدم دکتر 8680616 آب و برق اول خیام  نبش خیام پلاک 23 معینی 2735754 دروی - خیابان رسالت آفتاب 7272457 میدان شهدا املشی دکتر 6041154 آزادشهر امامت 5 امام رضا 8598466 امام رضا امام رضا (ع) 8591166 میدان امام رضا(ع) امام زمان (عج) 3652000 جاده سرخس امین 7258805 مطهری شمالی انسان 6060055 بولوار وکیل آباد - سید مرتضی انصاری محسنی 6062698 بولوار وکیل آباد مدرس ابن سینا 2225416 نواب صفوی ایمان 8432085 عامل اخباری دکتر 7241155 میدان عبدالمطلب ایران 8544740 دکترچمران ایران 8544740 چمران احسان 3644964 هفده شهریور پارس 8433270 میدان تختی ارسطو 2226595 خواجه ربیع اطمینان 8540363 عدل خمینی 15 پاستور 3414114 سیدی پاستورنو 2251682 دکترچمران پاسکال 8427151 راهنمایی پاسکال 8427151 راهنمایی اصفهانی دکتر 8549626 امام رضا جنب بیمارستان موسی... اقبالی دکتر 8594144 کوی کارگران اقدامیان دکتر 2704779 طلاب-بلوار امت افشار 2225085 میدان شهدا افقهی دکتر 7612030 سجاد‏-جنب نیلوفر ذکریا 2735754 رسالت دروی بهمن 8598014 دانشگاه بهنام پور دکتر 8798295 شهرک آزادگان بلوری دکتر 7613500 کوی امیرالمومنین توحید 8422177 عشقی-شهیدجهان آرا توس 2222785 باهنر بوعلی 2738072 جاده سیمان بنی اسد دکتر 6070969 بولوار معلم روبروی پمپ بنزین تهرانی دکتر 3714260 شهرک شهید رجایی کمربندی بهرامی فر دکتر 2221086 طبرسی باوفا دکتر 7613500 طلاب-خیابان میثم بامداد 2220782 دریادل بابازاده دکتر 6075010 آزادشهر تخت طاووس 2707658 طلاب-چهارراه برق بیست و دو بهمن 8598015 دانشگاه بیژن فر دکتر 6624344 بولوار شاهد قبل از تقاطع حجاب تفضلی دکتر 3411880 مقدم نخریسی جلالیان دکتر 2738378 گاز خورشید 2223979 جنب بیمارستان شاهین فر خورشیدزاده دکتر 7610786 بعد از کوی امیر فدک خوش نهاد دکتر 6655004 بهرآباد خلیلی 6610110 شهرک لشکر خلیقی دکتر 7684040 ملک آباد - اول گویا یاوری دکتر 3920644 شهرک طرق جالینوس 8677828 کوی آب و برق دانشوری دکتر 8614349 بولوار پیروزی مقابل هنرستان دامسار (دامپزشکی) 6657387 جاده قوچان بعد از امام هادی حافظ 3417878 حافظ خیام 6042050 آزادشهر خدایی دکتر 7261532 بولوار صادقی درمان 3412032 بولوار فرودگاه پیروز 8545719 بهار مقابل استانداری پیروز 8591691 امام رضا (ع) خراسان 8542769 امام رضا (ع) خشایارمنش 2216125 میدان طبرسی نوغان 5 حسین زاده دکتر 2793965 مهرآباد سه راه آسیاب حسینی دکتر 7688626 بولوار فردوسی مقابل آپارتمانها حسینی دکتر 6653180 کوی امام هادی (ع) خسروی 2229935 میدان راه آهن حکمت 8541347 ضد 14 حکیم 3640564 بولوار مصلی یغمائی دکتر 8405141 سرباز پروز 8412481 میدان شهدا روشن 8597205 انقلاب رازی 8435869 خیابان نادری رحیم زاده دکتر 8438083 احمدآباد بهشت 1 رحیمی دکتر 8513072 بهار جنب فروشگاه ارتش رحیمی دکتر 8547671 بهار پریسا 8436698 دانشگاه رضوان 8403291 احمدآباد رضا 2223769 مدرس

/ 0 نظر / 12 بازدید