اصطلاحات پزشکی و بهداشتی(الف-ت)

  اصطلاح معادل انگلیسی آبسه Abcess آبله گاوی Vaccinia آبله‌مرغان Smallpox آپنه Apnea آتاکسی Ataxia آتروفی Atrophy آتلکتازی Atelectasis آرترالژی Arthralgia آرترواسکلروز Arteriosclerosis آرتروپلاستی Arthroplasty آرتروز Arthrosis آرتریت Arthritis آریتمی Arrhythmia آفتاب زدگی Sunstroke آفتاب سوختگی Sunburn آکسون Axon آکنه Acne آلبینیسم Albinism آلرژن Allerhen آلرژی غذایی Food allergy آلزایمر Alzheimer's disease آلوئول Alveol آمالگام Amalgam آمبولی Embolism آمپوتاسیون Amputation آمنوره Amenorrhea آمیب Amebiasis آناتومی Anatomy آنافیلاکسی Anaphylaxis آنانسفالی Anencephaly   اصطلاح معادل انگلیسی اپتومتری Optometry اپی فیز Epiphysis اپی گلوت Epiglottitis اپی لپسی Epilepsy اپیدرم Epideris اپیدمیک Epidemic اپیدمیولوژی Epidemiology اپیدیدیم Epididymis اپیستاکسی Epistaxis اپیلاسیون Epilation اتوایمیون Autoimmune اتوپسی Autopsy اتوزوم Autosome اتوکلاو Autoclave اجابت مزاج Defecation اجابت مزاج مکرر Diarrhoea اچ. آی . وی HIV اچ. آی . وی مثبت +HIV اختلال در تکلم Dysphasia ادرار Urine ادیولوژیست Audiologist ارتوپدی Orthopedics ارتودنسی Orthodontics ارگاسم Orgasm ارگان Organ ارگانیسم Organism اروزیون Erosion اریتم Erythema ازن Ozone اسپاسم Spasm اصطلاح معادل انگلیسی ب.ث.ژ B.C.G vaccine باسیل Bacillus بافت Tissue باکتری Bacteria باکر Virgin بالغ Adult برادیکاردی Bradycardia برفک Thrush بروزسلوز Brucellosis برونش Bronchus برونشیت Bronchitis بری بری Beriberi بهداشت Hygiene بوتولیسم Botulism بی‌حسی Unconscious بیزاکودیل Bisacodyl بیستوری Bistoury بیضه Testis بیلی‌روبین Bilirubin بیماری حاد Acute disease بیماریهای مقاربتی S.T.D بینایی Vision بیوپسی Biopsy بیوشیمی Biochemistry بیولوژی Biology   اصطلاح معادل انگلیسی پاپیل Pupil پاتلا Patella پاتوژن Pathogen پاتولوژی Pathology پادتن Antibody پالس Pulse پرادی آریتمی Bradyarrhythmia پرز Vellus پرز Villus پره اکلامپسی Pre-eclampsia پروتز Prosthesis پروستات Prostate پرولاکتین Lactogenic hormone (prolactin) پریتونیت Pyopneumoperitonitis پستان Breast پلاسنتا Placenta پلاکت Platelet پلاگرا Pellagra پلور Pleura پلی اوری Polyuria پلی دیپسی Polydipsia پماد Ointment پنومونی Pneumonia پنیس Penis پوستول Pustule پولیپ Polyp پولیومیلیت Poliomyelitis پیان Yaws پیر چشمی Presbyopia پیکا Pica   اصطلاح معادل انگلیسی تاتو Tattooing تالاموس Thalamus تامپون Tampon تاندون Tendon تاول Blister تب Fever تتانوس Tetanus تخمدان ها ovarium تخمک گذاری ovulation تراخم Trachoma تراشه Trachea تروما Trauma ترومبوس Thrombus ترومبوفلبیت Thrombophlebitis تری کرومیک Trichromic تستوسترون Testosterone تشنج Convulsion تصفیه کننده Detergent تغذیه Nutrition تنفس Respiration تنفس Breath تهوع Nausea توبرکلوزیس ( سل ) Tuberculosis توراکس Thorax توکسینولوژی Toxinology تولارمی Tularemia تولد Birth تولید مثل Generation تومور Tumor توهم Hallucination

/ 0 نظر / 53 بازدید