مروپنم Meropenem

مروپنم Meropenem

نام علمی دارو (ژنریک):    Meropenem

گروه دارویی:  داروهای ضد باکتری     Antibacterials     

 آنتی بیوتیک (مشتق کارباپنم).

آپاندیسیت یا پریتونیت عارضه دار ناشی از گونه های اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، باکتروئید فراژیلیس، باکتروئید تتیوتامیکرون، پپتواسترپتوکوکوس، و نیز مننژیت باکتریال ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوآنزا، نایسریا مننژیتیس

    مکانیسم اثر

 دارو سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود. دارو سریعا به داخل دیواره سلولی بیشتر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نفوذ می کند.

   فارماکوکینتیک

 دارو در بیشتر بافت های بدن و CSF توزیع می شود. دارو تنها به میزان 2% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر در بالغین و کودکان بیش از 2سال 1 ساعت و در کودکان 3 ماه تا 2سال 1.5 ساعت می باشد.

    عوارض جانبی

 سردرد، یبوست، تهوع، استفراغ، التهاب سایت تزریق، راش، واکنش های ازدیاد حساسیت، شوک سپسیس

    تداخل دارویی

 پروبنسید ممکن است با این دارو برای ترشح فعال توبولار رقابت کرده و سبب مهار ترشح کلیوی مروپنم شود.

    مقدار مصرف

 غلظت ها نباید متجاوز از 50mg/ml باشد.

بالغین:1g از راه وریدی هر 8 ساعت (در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

 کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن بالای 50kg : 1g هر 8 ساعت برای عفونت های شکمی و 2g هر 8ساعت برای مننژیت(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

 کودکان 3ماهه و یا بزرگتر و یا کودکان با وزن 50kg یا کمتر:20mg/kg هر 8 ساعت برای عفونت شکمی ویا 40mg/kg هر 8 ساعت برای مننژیت باکتریال(در عرض 15-30 دقیقه برای انفوزیون وریدی و 3-5 دقیقه برای تزریق بلوث وریدی)

    اشکال دارویی

    تولیدات  این دارو (نام های فارسی)

پودر قابل تزریق مرونم 1 گرم         

پودر قابل تزریق مرونم 500 میلی گرم          

ویال مروپنم-اکسیر 500 میلی گرم                      

ویال مروپنم-اکسیر 1 گرم                       

ویال مروبکس 1000 میلی گرم                              

ویال مروبکس 500 میلی گرم                                

ویال مروپن 500 میلی گرم                       

ویال مروپن 1 گرم                                 

ویال مروکسان 1 گرم                              

ویال مروکسان 500 میلی گرم                               

ویال مروپنم لقمان 1 گرم                          

ویال مروپنم لقمان 500 میلی گرم                           

   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)

MERONEM Injection,Powder 1 g    

MERONEM Injection,Powder 500 mg         

MEROPENEM-EXIR 500MG VIAL          

MEROBEX 1000MG VIAL                       

MEROBEX 500MG VIAL                         

MEROPEN 500MG VIAL                         

MEROPEN 1G VIAL                                 

MEROXAN 1G VIAL                               

MEROXAN 500MG VIAL                        

MEROPENEM LOGHMAN 1G VIAL                             

MEROPENEM LOGHMAN 500MG VIAL                                 

/ 0 نظر / 66 بازدید