گایدلاین ها

 

برای دریافت گایدلاین ها روی آن کلیک نمایید.
 
گایدلاین شماره1:adult_bradycardia
گایدلاین شماره2:als
گایدلاین شماره3:cpr_and_ecc
گایدلاین شماره4:adult_tachycardia
گایدلاین شماره5:preventing_medication_error
گایدلاین شماره6:inhr
گایدلاین شماره7:new_acls1
گایدلاین شماره8:new_bls1
گایدلاین شماره9:nls
گایدلاین شماره10:paediatric_advanced
گایدلاین شماره11:psfh_assessmentfinal
گایدلاین شماره 12 :شناسایی صحیح بیمار
 
 
 
 

 
 
 

برای دریافت دستور العمل روی آن کلیک نمایید    
 
دستور العمل شماره1:تلفیق داروئی هنگام بستری
دستور العمل شماره2:معرفی برنامه همویژلانس 
دستور العمل شماره3:رعایت بهداشت دست
دستور العمل شماره4:جراحی ایمن
دستور العمل شماره6:لیست داروهای بخش اورژانس
دستور العمل شماره7:مراقبت عفونت های بیمارستانی
دستور العمل شماره8:تلفیق داروهایی هنگام بستری
دستور العمل شماره10:شاخص های اورژانس بیمارستانی
دستور العمل شماره11:سامانه تریاژ بیمارستانی
دستور العمل شماره12:تزریقات ایمن
دستور العمل شماره13:برنامه توسعه فردی PDP                        
دستور العمل شماره14:برنامه بازدید مدیریتی walkRound
دستور العمل شماره15:داروهای اورژانس  
دستور العمل شماره20:خدمات پیگیری تلفنی ( prompt )    

/ 0 نظر / 52 بازدید