ازمایشات مهم- آنتی بادی هپاتیت A

آنتی بادی هپاتیت A HAV Ab (Total) HAV Ab (Total)

نام آزمایش

Anti-HAV

نام انگلیسی تست

Viral Hepatitis A Antibody 

مخفف انگلیسی تست

anti-HAV 

نام فارسی تست

آنتی بادی هپاتیت A 

نام های متعارفدیگر

HAV-Ab IgM; HAV-Ab IgG; HAV-Ab total 

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست 

نوع نمونه

نمونه خون از ورید بازو 

علت درخواست تست

این تست برای تشخیص عفونت با ویروس هپاتیت A(HAV) یا برای ارزیابی نیاز یا پاسخ به واکسن هپاتیت A؛ اگر فرد علائم عفونت با HAV دارد (تب، خستگی، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، درد شکم، ادرار تیره و/ یا مدفوع کم رنگ، درد مفاصل، زردی)، و/ یا در معرض آن قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی است؛ یا اگر فرد واکسن HAV دریافت کرده است، درخواست می شود.
تست آنتی بادی هپاتیت A ممکن است برای غربالگری قرار گرفتن در معرض این ویروس در افراد بدون علامت؛ و برای تعیین تولید آنتی بادی و توسعه ایمنی فرد در پاسخ به واکسن یا عفونت قبلی هپاتیت A استفاده شود.

توضیح راجع به تست

این تست برای کمک به تشخیص عفونت کبد ناشی از ویروس هپاتیتA (HAV) استفاده می شود. علل مختلفی از هپاتیت و علائم همراه وجود دارد، بنابراین، این تست برای تعیین این که علائم به دلیل هپاتیت A هستند، استفاده می شود. دو آزمایش وجود دارد که برای تشخیص دو نوع مختلف آنتی بادی های هپاتیت A استفاده می شوند.
IgM هپاتیت A، اولین آنتی بادی تولید شده توسط بدن در زمان مواجهه با هپاتیت A است. تست IgM هپاتیت A برای غربالگری تشخیص زودهنگام عفونت و برای تشخیص بیماری در بیماران دارای شواهد هپاتیت حاد استفاده می شود. این آنتی بادی به طور معمول 2 تا 3 هفته پس از اولین آلودگی، توسعه یافته و برای حدود 2 تا 6 ماه باقی می ماند.
آنتی بادی های IgG هپاتیت A، در عرض 1 تا 2 هفته پس از آنتی بادی IgM تولید می شوند و معمولا برای بقیه عمر باقی می مانند و بدن را در مقابل عفونت بیشتر توسط همین ویروس محافظت می کنند. هیچ آزمایش خاصی برای هآنتی بادی های IgG هپاتیت A وجود ندارد؛ تست آنتی بادی تام (که هردو آنتی بادی IgM و IgG را تشخیص می دهد) هر دو عفونت فعلی و قبلی با هپاتیت A را شناسایی می کند و پس از دریافت واکسن هپاتیت A نیز مثبت خواهد شد. 

تست های تکمیلی

Hepatitis B; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver Panel; AST; ALT; ALP; Bilirubin

طریقه جمع آورینمونه

نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید

 

/ 0 نظر / 206 بازدید