داروهای ضد قارچ ،ضد ویروس ، ضد انگل ، کاهش درد و گرفتگی عضلانی

داروهای ضد قارچ ،ضد ویروس ، ضد انگل ، کاهش درد و گرفتگی عضلانی
  [اشکال دارویی] (اسم تجاری) اسم ژنریک 

 1 – داروهای ضد قارچ Drugs Antifungal

1 – [ Clotrimazole ( Canesten ) [ Top cream – Top lotion – Vag cream – Vag tab

2 – [ Miconazole [ Top cream – Vag cream

3 – [ Fluconazole ( Diflucan ) [ Cap 50 ” 100 ” 150mg

4 – [ Ketoconazole ( Nizoral ) [ Tab 200mg – Top cream – Shampo 2%

5 – [ Itraconazole ( Sporanox ) [Cap 100mg

6 – [ Nystatin [ Tab 500000units – Drop – Top oint – Vag tab

7 – [ Tolnaftate [ Top cream – Top lotion

8 – [ Terbinafine ( Lamisil ) [ Top cream – Tab 250mg

9 – [ Griseofulvin [ Tab 125mg

 2 – داروهای ضد ویروس Drugs Anti-Virus

1 – [ Acyclovir ( Zovirax ) [ Tab 200 ” 400mg – Top cream – oph oint

2 – [ Valacyclovir (Valtrex ) [ Tab 500mg

3 – [ Ganciclovir (Gytoven ) [Amp 500 mg

موارد استفاده : عفونت چشمی ،ایدز

4 – [ Famciclovir (Famvir ) [Tab 500mg

5 – [ Trifluridine (Trifluorothymidine – TFT – Viroptic ) [ Eye drop

6 – [ Amantadine [ Cap 100mg

 3 – داروهای ضد انگل Drugs Anti-parasite

1 – [ Metronidazole [Tab250mg – Vag tab500mg – Vag supp500 mg – Amp500 mg – Top gel

2 – [ Iodoquinol [ Tab 210mg

3 – [ Furazolidone [ Susp 50mg/5ml – Tab 100mg

4 - [ Pyrvinium pamoate ( Vanquin ) [ Susp 50mg/5ml – Tab 50mg  درمان کرمک

5 – [ Mebendazole ( Vermox ) [ Tab chew 100mg

طریقه مصرف : یک عدد همه افراد خانواده مصرف می کنند و دو هفته دیگر یک عدد دیگر استفاده می کنند – درمان کرمک

6 – [ Piperazine [ Syr 583.5mg/5ml – Tab 500mg

موارد استفاده : درمان کرمک – آسکاریس – کرمهای قلابدار

7 – [ Levamisole ( Ketrax ) [ Syr 40mg/5ml

موارد استفاده : کرمهای انگلی از نوع کرمهای حلقوی و کدو

8 – [ Niclosamide [ Tab chew 500mg

تنها دارو در ایران برای کرمهای نواری

 4 – داروهای ضد اسپاسم و گرفتگی عضلانی Drugs Antispasmodics and muscle cramps

1 – [ Methocarbamol ( Robaxin ) [ Tab 500mg – Amp 1000mg/10cc

2 – [ Baclofen [ Tab 10 ” 25 mg

3 – [ Tizanidine ( Sirdalud ) [ Tab 4mg

4 – [ Meloxicam ( mobic ) [ Tab 7.5 “ 15 mg

5 – [ Dantrolene [ Cap 25 mg – Vial 20 mg

موارد استفاده : اسپاسم های شدید که بخاطر عوارض نورولوژیک بوجود آمده – کنترل هیپر ترمی

 5 – داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی Drugs N saids

1 - [ Acetylsalicylic acid ( Aspirin – A.S.A ) [ Tab E.C 80 “ 100 “ 325mg – Tab M.C 500mg

نکته : از A.S.A 100mg  برای پایین آوردن تب بچه ها استفاده نشود

2 – [ Ibuprofen ( Advil – Brufen ) [Tab 200 “ 400 mg – Susp 100mg/5ml

3 – [ Naproxen [ Tab 250mg – Tab E.C 500mg – Susp 500mg/5ml

4 – Diclofenac ( Voltaren )[ Tab 25mg – Tab E.C 50mg – Tab S.R 100mg – Alfen xl

[ Cap S.R 100mg – Supp 50 “ 100mg – Top gel – Eye drop – Amp 75mg 

5 – [ Indomethacin ( Indocin – Metacin ) [Cap 25mg – Tab S.R 75mg – Supp 50 “ 100mg

6 – [ Piroxicam [ Cap 10mg – Supp20mg – Amp 20mg – Top gel

7 - [ Mefenamic acid ( Ponstan ) [ Cap 250mg  بیشتر از هفت روز استفاده نشود

8 – [ Tolmetin [ Tab 200mg

9 – ( Celecoxib ( Celebrex – Cobix زیر دو هفته استفاده شود – عوارض گوارشی کمتری دارد

10 – [ Metylsalicylat [ Top oint

11 – { Mentholsalicylat [ Top oint ] {15% Metylsalicylat + 10% Mentholsalicylat

6 – کورتون ها – گلوکوکورتیکوئیدها  Corticosteroids

1 – ضعیف الاثر

1 – [ Hydrocortisone [ Tab 10mg – Amp 100mg – Top oint – Oph oint – Enema  

۲ - متوسط  الاثر 

1 – [ Prednisolone [ Tab 5 “ 50mg – Eye drop

2 – [ Methylprednisolone ( Depomedrol – Solumedrol ) [ Amp 40mg – Vial 500mg

3 – [ Triamcinolone ( Triamhexal ) [ Amp 40mg – Top oint – Top cream

3 – قوی الاثر

1 – [ Betamethasone [ Tab 0.5mg – Amp 4MG – Top cream – lotion – Oph drop

2 – [ Dexamethasone [Tab 0.5mg – Amp 8mg – Drop

عوارض کورتون ها : تجمع آب والکترولیت – پوکی استخوان – بیماری های قلبی و گوارشی – سرکوب ایمنی بدن

/ 0 نظر / 13 بازدید