Zolpidem Tartrate

 نام علمی دارو (ژنریک

      Zolpidem Tartrate

 گروه دارویی:          Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

 خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

 موارد کاربرد و نحوه تجویز

این دارو شروع اثر سریع و طول مدت اثر کوتاهی دارد و بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی بکار می رود.

  فارماکوکینتیک

این دارو بسرعت بعد از تجویز خوراکی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و در عرض 3 ساعت به حداکثر سطح پلاسمائی خود می رسد. این دارو متحمل متابولیسم عبور اولیه کبدی می شود و فراهمی زیستی مطلق آن حدود 70% است. نیمه عمر حذفی آن حدود 5/2 ساعت بوده و تقریباً 92% باند پروتئینی دارد. این دارو بطور اولیه توسط ایزوآنزیم سیتوکروم P450 نوع CYP3A4 متابولیز می شود. متابولیتهای غیر فعال این دارو از طریق ادرار و مدفوع، دفع می شوند. این دارو در شیر مادر وارد می شود.

    عوارض جانبی و راههای پیشگیری

همانند دیازپام است. درمان مسمومیت و دوز بیش از حد، عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال که از طریق خوراکی در عرض 1 ساعت بعد از خوردن بیش از 100 میلی گرم یا بیشتر دارودر یک فرد بالغ، یا بیش از 5 میلی گرم در کودک، به بیمار داده می شود. لاواژ معده نیز در برخی بالغین در نظر گرفته می شود. در موارد دپرشن شدید CNS گاهی از فلومازنیل استفاده می شود.

    تداخل دارویی

همانند دیازپام است.

   اشکال دارویی

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)

نام تجاری دارو       شرکت تولیدکننده     توضیحات تولید کننده

قرص زولدم 10 میلی گرم      HEXAL  

قرص استیل نوکس 10 میلی گرم           SANOFI AVENTIS             

قرص راپیدم 5 میلی گرم        داروسازی ابوریحان              

قرص راپیدم 10 میلی گرم      داروسازی ابوریحان              

قرص زولپی رست 5 میلی گرم              داروسازی اسوه      

قرص زولپی رست 10 میلی گرم           داروسازی اسوه      

قرص زولپیدم 10 میلی گرم امین           داروسازی امین      

قرص زولپیدم 5 میلی گرم امین              داروسازی امین      

قرص دریمکس 5 میلی گرم    داروسازی اکسیر    

قرص دریمکس 10 میلی گرمداروسازی اکسیر    

قرص زولبیوم 5 میلی گرم     داروسازی باختر بیوشیمی     

قرص زولبیوم 10 میلی گرم   داروسازی باختر بیوشیمی     

قرص زولپیدم 10 میلی گرم پارس داروداروسازی پارس دارو            

قرص زولیناکس 10 میلی گرم                داروسازی جالینوس               

قرص زولیناکس 5 میلی گرم  داروسازی جالینوس               

قرص زولپیدم 5 میلی گرم درسادارو      داروسازی درسا دارو             

قرص زولپیدم 10 میلی گرم درسا دارو  داروسازی درسا دارو             

قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی     داروسازی زهراوی               

قرص زولپیدم 5 میلی گرم سبحان          داروسازی سبحان دارو          

قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان دارو               داروسازی سبحان دارو          

قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیش مدیفارم              داروسازی کیش مدیفارم         

قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیش مدیفارمداروسازی کیش مدیفارم         

قرص زولپیدم 10 میلی گرم کیمیدارو    داروسازی کیمیدارو               

قرص زولپیدم 5 میلی گرم کیمیدارو       داروسازی کیمیدارو               

   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)

نام تجاری دارو       شرکت تولیدکننده     توضیحات تولید کننده

ZOLDEM Tablet 10 mg    HEXAL  

STILNOX Tablet 10 mg    SANOFI AVENTIS             

RAPIDEM 5MG TAB         داروسازی ابوریحان              

RAPIDEM 10MG TAB      داروسازی ابوریحان

 

/ 0 نظر / 35 بازدید