گوشه ای از عملکرد سرکار خانم مینا مصطفوی.سرپرستار قبلی بخش داخلی دو

 

نویسنده: محمد سیاح - سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۴

لازم به ذکر است که مطالب ذیل گوشه ای از خدمات ارزنده سرکار خانم مصطفوی میباشد

- برگزاری کنفرانس های آموزشی و بالینی پرسنل و آزمون های شفاهی و عملی در جهت توانمندی پرسنل

-برگزاری راند های بالینی آموزش به بیمار در جهت اموزش و خود مراقبتی به صورت مستمرهمراه با ارائه پمفلت با حضور رابط آموزش به بیمار دانشگاه

-آموزش اولویت بندی اقدامات و ارتقاء مهارت های تخصصی پرسنل در مواجهه با بیماران بدحال به صورت عملی

- دریافت تقدیر نامه از دانشگاه به لحاظ فعالیت آموزشی مستمر در بخش

 - توسعه ایستگاه پرستاری و اختصاص میز و صندلی برای بیماران   

-نصب زنگ احضار پرستار در سرویس بهداشتی و حمام بیماران

-تعویض تخت و کمد و میز کلیه بیماران 

-خریذاری ظرف محل نگهداری محلولهای بخش

پرس کردن کلیه پوستره و مطالب اموزشی که قابل شستشو می باشد.

تهیه پوستر های آموزشی تایید شده واحد آموزشی و نصب در بخش

نصب هندراب جهت هر  تخت به صورت اختصاصی که بعد از مدتی نصب دیس پنسرها جهت کلیه بیمارستان انجام شد.

تقدیر سوپروایزران کنترل عفونت بیمارستانها در بازدید دوره ای که از طرف دانشگاه در سل 94 انجام شده است.

- اختصاص اتاق استراحت جهت پرسنل آقا

- جذب خیر و جایگزینی LED  به جای مانیتور رومیزی به تعداد 4 عدد

- جذب خیر و خریداری 4 عدد یخچال جهت اتاق بیماران

- جذب خیر و تبدیل شیرهای اب سرویس بهداشتی( دستی به اهرمی)

-  جذب خیر و تامین روشنایی ایستگاه پرستاری با نصب سه عدد لوستر

- اضافه کردن نیروی اضافه در شیفت عصر

- تامین نور ایستگاه پرستاری با خرید لوستر 3 عدد

- پنل کوبی ایستگاه پرستاری

- تعویض پرده های ایستگاه پرستاری واتاق استراحت پرسنل با جذب خیر

- تفکیک انبار دارویی و تجهیزات سرم

- خریداری میز صبحانه جهت پرسنل، ،سماور،ماکروفر،وپرده های اتاق استراحت و رنگ امیزی دیوارهای اتاق استراحت پرسنل

- تهیه ونصب تابلوی بزرگ اسامی بیماران کل بخش به تفکیک

- نصب و خریداری جا پمفلتی

- نصب گیره های تعبی کاغذ دست  خشک کن در کنار کلیه سینک های بهداشتی

- تفکیک قفسه بندی با ظروف مقیم شده جهت ترالی اورژانس

- هنگام تحویل شیفت موارد آموزشی به پرستار جزو لیست اموزشی بیمار

- ایجاد گروه بخش داخلی 2 در تلگرام جهت اطلاع رسانی کلی به همکاران

 -         برای اولین بار راند اموزشی پرستار بر بالین بیماران با موضوع بیماران شایع و سپس غیر شایع در بخش و پذیرفته شدن مقاله درکنگره

-         ابتکار کاردستی پوستر آموزشی به مناسبت روز بهداشت دست

-          چک پرونده ها از لحاظ شمارش داروهای ثبت شده ،دستور پزشک،و درخواست داروو تجهیزات از داروخانه و انبار طبی به صورت 24 ساعته

- نجات جان حداقل 3 بیمار دارای خونریزی گوارشی ناگهانی و شدید  با مهارت کامل   

- دفاع به موقع از بیمار و پرسنل پرستاری در مسایل قانونی   

- سرکشی از بخش در شیفتهای عصر و شب و رفع نیازهای ضروری

- ایجاد و تجهیز وسایل کمد مسولین شیفت

- پیگیری سریع کمبود ها و نواقصی که توسط مسولین شیفت گزارش میشود 

/ 0 نظر / 115 بازدید